45 I 2024. GREUTATEA NECAZULUI ÎNDURAT NE CREȘTE ADEVĂRATA GREUTATE SPIRITUALĂ PE CARE O AVEM [2 Corinteni 4.17 I Geneza 35.5–8 I Evrei 12.2]

45 I 2024. GREUTATEA NECAZULUI ÎNDURAT NE CREȘTE ADEVĂRATA GREUTATE SPIRITUALĂ PE CARE O AVEM

I Podcast I Pasaje Biblice : II Corinteni 4 : 17 I Geneza 35 : 5 – 8 I Evrei 12 : 2 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 14 Februarie 2024 I

Greutatea necazului îndurat pentru Dumnezeu ne crește adevărata greutate spirituală pe care o avem. Creștinilor din Corint, apostolul Pavel le-a scris acest adevăr : Continue reading „45 I 2024. GREUTATEA NECAZULUI ÎNDURAT NE CREȘTE ADEVĂRATA GREUTATE SPIRITUALĂ PE CARE O AVEM [2 Corinteni 4.17 I Geneza 35.5–8 I Evrei 12.2]”

44 I 2024. DUMNEZEU ESTE STÂNCA VEACURILOR [Isaia 26.4 I Isaia 51.1-2]

44 I 2024. DUMNEZEU ESTE STÂNCA VEACURILOR

I Podcast I Pasaje Biblice : Isaia 26 : 4 I Isaia 51 : 1 – 2 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I
I 13 Februarie 2024 I

Dumnezeu este Stânca Veacurilor. Dar, de ce este numit Dumnezeu „Stânca Veacurilor” ? Deoarece stânca este un simbol al stabilității. Continue reading „44 I 2024. DUMNEZEU ESTE STÂNCA VEACURILOR [Isaia 26.4 I Isaia 51.1-2]”

43 I 2024. OMUL CU GREUTATE SPIRITUALĂ [Geneza 49.22-26]

43 I 2024. OMUL CU GREUTATE SPIRITUALĂ

I Podcast I Pasaj Biblic : Geneza 49 : 22 – 26 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 12 Februarie 2024 I

Cu cât este mai pur, cu atât aurul are și o greutate mai mare. La fel este și creștinul, el este un om cu greutate spirituală. Un astfel de om, rămâne acolo unde l-a așezat Dumnezeu, indiferent de problemele de care are parte tocmai fiindcă ÎI este credincios Lui Dumnezeu ! Continue reading „43 I 2024. OMUL CU GREUTATE SPIRITUALĂ [Geneza 49.22-26]”