43 I 2024. OMUL CU GREUTATE SPIRITUALĂ [Geneza 49.22-26]

43 I 2024. OMUL CU GREUTATE SPIRITUALĂ

I Podcast I Pasaj Biblic : Geneza 49 : 22 – 26 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 12 Februarie 2024 I

Cu cât este mai pur, cu atât aurul are și o greutate mai mare. La fel este și creștinul, el este un om cu greutate spirituală. Un astfel de om, rămâne acolo unde l-a așezat Dumnezeu, indiferent de problemele de care are parte tocmai fiindcă ÎI este credincios Lui Dumnezeu !

Despre Iosif, Iacov tatăl lui, a spus aceste cuvinte :

Iosif este vlăstarul unui pom roditor, vlăstarul unui pom roditor sădit lângă un izvor ; ramurile lui se înalţă deasupra zidului.

Arcaşii l-au aţâţat, au aruncat săgeţi şi l-au urmărit cu ura lor. Dar arcul lui a rămas tare, şi mâinile lui au fost întărite de mâinile Puternicului lui Iacov : şi a ajuns astfel păstorul, stânca lui Israel.

Aceasta este lucrarea Dumnezeului tatălui tău, care te va ajuta ; aceasta este lucrarea Celui Atotputernic, care te va binecuvânta cu binecuvântările cerurilor de sus, cu binecuvântările apelor de jos, cu binecuvântările ţâţelor şi ale pântecelui mamei.

Binecuvântările tatălui tău întrec binecuvântările părinţilor mei şi se înalţă până în creştetul dealurilor veşnice : ele să vină peste capul lui Iosif, peste creştetul capului domnului fraţilor săi !” (Geneza 49 : 22 – 26)


Iosif a fost asemenea aurului care prin cuptoarele vieții, a devenit tot mai curat, mai pur și după ani de suferințe, a ajuns să aibă o greutate spirituală tot mai mare.

În Geneza 49 : 24, tatăl lui a spus despre Iosif aceste cuvinte :

Dar arcul lui a rămas tare, şi mâinile lui au fost întărite de mâinile Puternicului lui Iacov : şi a ajuns astfel păstorul, stânca lui Israel”.

Iacov care a fost în viață un crescător de animale, a folosit termeni din viața lui de toate zilele. A spus despre fiul lui că … el a ajuns să fie păstorul lui.


Adică ? Fiul a ajuns să fie păstorul tatălui !

La fel cum un păstor se ocupa de oi, iar oile nu au nicio șansă de supraviețuire dacă păstorul nu le-ar fi luat sub protecția lui, nici Israel, Iacov nu ar fi avut șanse de supraviețuire dacă Iosif, fiul lui nu s-ar fi ocupat de el și de familia lui !

Aceasta înseamnă să fii om cu greutate spirituală ! Să le faci bine celor care cu bună știință ți-au făcut rău și te-au scos din viața lor … fără să le pese de tine atunci când tu poate erai disperat, numai gândindu-te la ce va urma !


Doamne ajută-mă și Doamne dă-mi și mie izbândă ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :