51 I 2024. PĂCĂTUIREA CONȘTIENTĂ NE DISCREDITEAZĂ ÎNAINTEA LUI DUMNEZEU [Daniel 5.30 I 1 Samuel 2.22–26]

51 I 2024. PĂCĂTUIREA CONȘTIENTĂ NE DISCREDITEAZĂ ÎNAINTEA LUI DUMNEZEU

I Podcast I Pasaje Biblice : Daniel 5 : 30 I I Samuel 2 : 22 – 26 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 20 Februarie 2024 I

Păcătuirea conștientă ne discreditează înaintea lui Dumnezeu și ne face să fim ușori, fără greutate spirituală. Dar chiar și păcătuirea are limitele ei peste care Dumnezeu nu trece. Iar sfidarea conștientă care ÎI este adresată direct Lui Dumnezeu este pe lista păcatelor care sunt pedepsite direct cu moartea ! Continue reading „51 I 2024. PĂCĂTUIREA CONȘTIENTĂ NE DISCREDITEAZĂ ÎNAINTEA LUI DUMNEZEU [Daniel 5.30 I 1 Samuel 2.22–26]”

50 I 2024. DUMNEZEU ESTE CUNOSCĂTORUL INIMILOR [Faptele Apostolilor 1.24 I Marcu 10.21–22 I Marcu 10.17]

50 I 2024. DUMNEZEU ESTE CUNOSCĂTORUL INIMILOR

I Podcast I Pasaje Biblice : Faptele Apostolilor 1 : 24 I Marcu 10 : 21 – 22 I Marcu 10 : 17 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I
I 19 Februarie 2024 I

Dumnezeu este Cunoscătorul inimilor (a se vedea Faptele Apostolilor 1 : 24). Dumnezeu analizează fiecare om și orice motivație din care se nasc vorbele noastre, faptele noastre etc. Continue reading „50 I 2024. DUMNEZEU ESTE CUNOSCĂTORUL INIMILOR [Faptele Apostolilor 1.24 I Marcu 10.21–22 I Marcu 10.17]”

49 I 2024. DUMNEZEU ȘTIE CE GÂNDESC ȘI CE VOI ROSTI [Matei 12.34 I Psalmul 139.4 I Daniel 5.1-4]

49 I 2024. DUMNEZEU ȘTIE CE GÂNDESC ȘI CE VOI ROSTI

I Podcast I Pasaje Biblice : Matei 12 : 34 I Psalmul 139 : 4 I Daniel 5 : 1 – 4 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 18 Februarie 2024 I

Dumnezeu știe ce gândesc și ce voi rosti. Noi cunoaștem că Dumnezeu știe nu numai ce avem în inimă, ci și ce vom scoate afară de acolo la un moment dat. Continue reading „49 I 2024. DUMNEZEU ȘTIE CE GÂNDESC ȘI CE VOI ROSTI [Matei 12.34 I Psalmul 139.4 I Daniel 5.1-4]”