20. Credinţa (I)

blog_need-a-websiteUn împărat păgân voia să constrângă pe un episcop creştin a se lepăda de Hristos şi a jertfi idolilor. Episcopul refuzând, împăratul îi zise :

– „Nu ştii că putere am să te omor într-o clipire de ochi ­?

– „Ştiu, zise episcopul , dar îngăduiţi-mi să vă pun o întrebare. Să presupunem că unul din slujbaşii Măriei Tale ajungând la puterea inamicului, ar fi silit să-ţi devină necredincios.

Refuzând el pe inamic, acesta îl despoaie de îmbrăcăminte şi-l alungă, iar slujbaşul vine la tine. Spune-mi, oare nu vei împodobi cu cea mai aleasă haină pe slujbaş ?

Împăratul întrebă pe episcop ce însemnează pilda iar episcopul zise :

– „Măria Ta, mă poate despoia de hainele mele, dar Împăratul ceresc îmi va dărui altele. Aceasta e pricina pentru care eu nu mă lapăd de credinţă”.

Împăratul n-a făcut nici un rău episcopului.