21. Credinţa (II) Ieremia 31:35

Spring-Nature-Sunset1-1024x640Aşa vorbeşte Domnul care a făcut soarele să lumineze ziua, care a rânduit luna şi stelele să lumineze noaptea, care întărâtă marea şi face valurile ei să urle, El, al cărui nume este Domnul oştirilor …”. (Ieremia 31 : 35)

Ce ar fi de pământ, dacă soarele nu l-ar încălzi ? Pământul în partea nestrăbătută de razele soarelui, îşi pierde productivitatea.

Acolo plantele, grânele şi pomii nu prind rădăcini şi în locul lor răsar buruieni şi mărăcini.

Aşa e şi cu inima omenească. Ce ar fi de inimă de n-ar fi credinţă ? Dacă de pe cerul inimei dispare acest soare dădător de viaţă, atunci floarea virtuţilor, pomul faptelor bune se usucă şi în locul lor răsar buruenile înclinărilor şi mărăcinii făţăriei, adăpostitoare de patimi.

Precum corabia, care nu şi-a aruncat încă ancora, este espusă puterii viforului şi se pleacă încoace şi încolo, aşa e şi cu mintea noastră, dacă nu se razimă pe credinţă, se va pleca şi ea după valul opiniunilor”. (Ioan Hrisostom)

Marele Savant român Dr. Victor Babeş, (decedat în 1926) a declarat cu prilejul unei întruniri că în descoperirile medicale ce le-a făcut, – a fost ajutat de credinţă.