22. Conştiinţa (I Timotei 1:19)

Sparta_territory„ … să păstrezi credinţa şi un cuget curat, pe care unii l-au pierdut, şi au căzut din credinţă”. (I Timotei 1:19)

În anul 520 î.Hr. Cleomenes I, l-a succedat pe Anaxandridas II, ca rege al Spartei. (Cleomenes a fost rege al Spartei, între 521 şi  489 î.Hr.).

Nişte inamici ai Spartanilor voiră să corupă pe regele Spartei. Un trimis al lor veni la regele Cleomenes, ca să-l corupă.

Trimisul oferea regelui sume din ce în ce mai mari. Cleomenes, care rezistase până la o vreme bărbăteşte ispitei, începu a şovăi.

Fetiţa lui, care se juca neobservată într-un colţ, auzise şi văzuse tot ce se petrecea între strein şi tatăl ei. Când văzu că tatăl ei este pe punctul de a asculta de glasul streinului, zise :

Iubite tată : Glasul conştiinţei este mai tare decât glasul unui strein.

(Teritoriul Spartei antice. Sursa foto : ro.wikipedia.org)