130 I 2024. STRICAȚI TEMPLUL ACESTA [Ioan 2.19-22 I Psalmul 22.14] 09 Mai 2024

130 I 2024. STRICAȚI TEMPLUL ACESTA

I Podcast I Pasaje Biblice : Ioan 2 : 19 – 22 I Psalmul 22 : 14 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 09 Mai 2024 I

Stricați templul acesta. La deces se termină doar viața fizică, dar creștinul ajunge imediat după aceea la Dumnezeu !
Primul cuvânt din cele treisprezece pe care le vom aminti este luó sau lyó (a strica, în Ioan 2 : 19, în Traducerea Cornilescu).

Prin expresia : „Stricați templul acesta”, Domnul Isus a arătat că avea să fie omorât. Dar încetarea existenței fizice însemna implicit și continuare existenței Lui veșnice !


De ce ? Nu se termină totul la deces ?

Nu, deoarece în momentul decesului încetează doar viața fizică a persoanei respective, dar el ca om nu va înceta să existe niciodată. Doar că imediat după deces va ajunge imediat fie în Cerul Lui Dumnezeu, fie în locul de pedeapsă. Depinde de alegerea lui de pe pământ.

La puțin timp după ce a început activitatea publică, Domnul Isus a spus :

Stricaţi [gr. luó] templul acesta, şi în trei zile îl voi ridica.” Iudeii au zis : „Au trebuit patruzeci şi şase de ani, ca să se zidească Templul acesta, şi Tu îl vei ridica în trei zile ?

Dar El le vorbea despre templul trupului Său. Tocmai de aceea, când a înviat din morţi, ucenicii Lui şi-au adus aminte că le spusese vorbele acestea şi au crezut Scriptura şi cuvintele pe care le spusese Isus”. (Ioan 2 : 19 – 22)

Domnul Isus a spus : „Stricați templul acesta”. (Ioan 2 : 19) Pentru „a strica” este folosit gr. luó care înseamnă a :

a dezlega, a elibera, a dizolva”. Cuvântul tradus cu „a strica” înseamnă și : „a dezlega ceea ce este strâns sau zidit împreună, a sfărâma, a dărâma, a nimici”.


În limba greacă acest cuvânt are un sens negativ (de dărâmare, de distrugere) dar este limpede că în acest pasaj, Domnul Isus a comparat decesul Lui cu demolarea unui templu (trupul Lui fiind un templu) :

Stricaţi templul acesta, şi în trei zile îl voi ridica.” … El le vorbea despre templul trupului Său”. (Ioan 2 : 19 și v. 21)

În Psalmul 22 : 14, este scris în mod profetic, ce-a experimentat Domnul Isus, atunci când era pe cruce :

Am ajuns ca apa care se scurge, şi toate oasele mi se despart ; mi s-a făcut inima ca ceara şi se topeşte înăuntrul meu”.


Dar Slavă Lui Dumnezeu că viața Domnului Isus, nu s-a terminat odată cu decesul Lui deoarece Învierea Domnului Isus, reprezintă garanția învierii noastre ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :