129 I 2024. ZIDARII DIN PILDA VIERILOR [Luca 20.17 I Psalmul 118.22–23 I 1 Corinteni 3.11] 08 Mai 2024

129 I 2024. ZIDARII DIN PILDA VIERILOR

I Podcast I Pasaje Biblice : Luca 20 : 17 I Psalmul 118 : 22 – 23 I I Corinteni 3 : 11 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 08 Mai 2024 I

Zidarii din Pilda Vierilor. Termenul zidari a fost folosit de Domnul Isus, în Pilda Vierilor pentru preoţii cei mai de seamă, cărturari și bătrâni (a se vedea Luca 20 : 1 – 2), adică pentru clerul din vremea Lui.
Ei nu au avut nevoie de Domnul Isus și de Mântuirea Lui. În Pilda Vierilor acest adevăr este ilustrat prin Piatra din fundație (care ÎL simboliza pe Domnul Isus). Pe EL, Dumnezeu ÎL voia în construcția Lui care era Împărăția Lui Dumnezeu.

În Luca 20 : 17, scrie despre Domnul Isus că pe unii dintre acei oameni (care față de Domnul Isus au fost extrem de lipsiți de respect) :

„ … Isus i-a privit drept în faţă şi a zis :

„Ce înseamnă cuvintele acestea care au fost scrise : „Piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului” ? … ”.

Domnul Isus li s-a adresat astfel preoţilor celor mai de seamă, cărturarilor și bătrânilor (a se vedea Luca 20 : 1 -2). Dar ei deși a fost avertizați cu privire la comportamentul lor, asemenea fiilor lui Eli (din Vechiul Testament), au decis să nu I Se supună Lui Dumnezeu, ci L-au sfidat pe față.

În Psalmul 118 : 22 – 23 scrie că :

Piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului clădirii. Domnul a făcut lucrul acesta … ”.

Dumnezeu nu i-a forțat pe zidarii de atunci (reamintim pe preoţii cei mai de seamă, pe cărturari și pe bătrâni) să construiască exact după Planul Lui, adică conform Cuvântului Lui Dumnezeu.

Dumnezeu nu i-a constrâns să-I facă voia Lui, ci Dumnezeu le-a respectat libertatea de-a decide, dar lucrurile nu au rămas așa greșite cum le-au făcut ei (care L-au respins pe Domnul Isus și au făcut ca EL să fie răstignit și omorât).

Clerul din vremea Domnului Isus, cu tot cu sistemul religios aveau să plece (în anul 70) iar voia Lui Dumnezeu avea să se facă, așa că Piatra care constituia fundația vieții spirituale (și anume Domnul Isus) a fost așezată acolo unde trebuia să fie pusă de la început.

În I Corinteni 3 : 11, apostolul Pavel a scris acest mare adevăr :

Căci nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă şi care este Isus Hristos”.

EL este Temelia și pe EL se bazează mântuirea noastră !


La final, cu gândul la cele spuse mai înainte, să îmi pun câteva întrebări :

1. Eu folosesc resursele (banii, timpul meu, viața mea adică „materialele de construcție”) pe care Dumnezeu mi le-a dat pentru zidirea Împărăției Lui Dumnezeu, pentru extinderea Bisericii și pentru întoarcerea oamenilor la Dumnezeu ?
2. Eu construiesc după Plan, adică în viața mea respect Cuvântul Lui Dumnezeu ?
3. Așez fiecare lucru acolo unde trebuie să fie pus în viața mea ? Milosteania, rugăciunea, postul etc.


Doamne Isuse, ajută-mă TE rog ca viața mea să fie și să rămână o binecuvântare pentru Tine și pentru toți cei la care mă trimiți ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :