128 I 2024. GR. LYO SAU A DEZLEGA, A ELIBERA, A DIZOLVA I Ioan 2.19 I Luca 3.1 I 07 Mai 2024

128 I 2024. GR. LYO SAU A DEZLEGA, A ELIBERA, A DIZOLVA

I Podcast I Pasaje Biblice : Ioan 2 : 19 I Luca 3 : 1 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 07 Mai 2024 I

Grecescul lyó sau A dezlega, a elibera, a dizolva. Domnul Isus a spus : „Stricați templul acesta”. Pentru „a strica” în greacă este folosit un cuvânt (verbul luó sau lyó) care este foarte important pentru a înțelegere măcar parțial cât de mare a fost prețul plătit de Domnul Isus pentru mântuirea noastră.

Din acest motiv, în perioada următoare, cu ajutorul Lui Dumnezeu, vom aminti treisprezece cuvinte din limba greacă care sunt compuse cu verbul luó, pe care astăzi doar le vom aminti iar mai apoi vor fi studiate cel puțin succint.

1. 3089. λύω (luó sau lyó) înseamnă : „a dezlega, a elibera, a dizolva”.

Este folosit în Traducerea Cornilescu, în Ioan 2 : 19 fiind redat prin „a strica”. În Ioan 2 : 19 sunt notate cuvintele Domnului Isus. Despre trupul Lui, Domnul Isus a spus :

Stricaţi templul acesta, şi în trei zile îl voi ridica.”


2. 360. ἀναλύω (analuó) înseamnă : „a dezlega pentru plecare”.


3. 630. ἀπολύω (apoluó) înseamnă : „a elibera”.


4. 1262. διαλύω (dialuó) înseamnă : „a desparti”.


5. 1590. ἐκλύω (ekluó) înseamnă : „a dezlega, a elibera, a obosi”.


6. 1956. ἐπιλύω (epiluó) înseamnă : „a pierde, a rezolva”.


7. 2647. καταλύω (kataluó) înseamnă : „a distruge, a răsturna”.


8. 3078. Λυσανίας (Lusanias) înseamnă : „încheierea durerii”. Vom aminti că Lysanias, a fost un guvernator al Abilenei (Luca 3 : 1).


9. 3080. λύσις (lusis) înseamnă : „o pierdere (prin divorț)”.


10. 3081. λυσιτελεῖ (lusiteleó) înseamnă : „a fi avantajos, profitabil”.


11. 3083. λύτρον (lutron) înseamnă : „o răscumpărare”.


12. 3084. λυτρόω (lutroó) înseamnă : „a elibera plătind o răscumpărare, a răscumpăra”.


13. 3886. παραλύω (paraluó) înseamnă : „a pierde din lateral”.


Pe site-ul cezareea.ro, acest studiu poate fi accesat, iar în dreptul fiecărui cuvânt din cele treisprezece care au fost citate, va fi atașat un link prin care va putea fi accesat Lexiconul Biblic (pentru a vedea mai multe explicații).


În final să facem această rugăciune :

Doamne Isuse, dă-mi TE rog frumos harul de-a înțelege cât de mare a fost prețul pe care TU L-ai plătit pentru răscumpărarea noastră ! Și ajută-mă ca toată viața mea, să-ȚI mulțumesc pentru Jertfa TA ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :