131 I 2024. STRICAREA TEMPLULUI SAU JERTFA DE PE CRUCE A DOMNULUI ISUS [Ioan 2.19 I Luca 23.46 I Psalmul 31.5] 10 Mai 2024

131 I 2024. STRICAREA TEMPLULUI SAU JERTFA DE PE CRUCE A DOMNULUI ISUS

I Podcast I Pasaje Biblice : Ioan 2 : 19 I Luca 23 : 46 I Psalmul 31 : 5 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 10 Mai 2024 I

Stricați templul acesta. În Ioan 2 : 19, Domnul Isus S-a referit la trupul Lui și la Jertfa Lui de pe cruce, nu la Templul din Ierusalim.

Verbul „a strica” este folosit în Ioan 2 : 19 (în Traducerea Cornilescu) fiind primul cuvânt din cele treisprezece care au fost notate în Meditația 128 din 2024 și anume verbul luó sau lyó („a strica”) asupra căruia vom zăbovi și astăzi.

Deși ascultătorii Lui, au crezut că Domnul Isus Se referea la Templul din Ierusalim (a se vedea Ioan 2 : 20) totuși Domnul Isus nu le-a explicat faptul că EL s-a referit la suferințele Lui și la moartea Lui de pe cruce, când a spus :

Stricați templul acesta”.


În mintea lor s-a produs confuzia datorită folosirii cuvântului „templu”. Despre Dumnezeu, Se știa încă din Vechiul Testament că EL este în Templul din Ierusalim.

Acesta adevăr reiese din I Împărați 8 : 13, unde este scrisă o parte din rugăciunea lui Solomon :

Eu am zidit o Casă care va fi locuinţa Ta, un loc unde vei locui pe vecie !

Dar, în Vechiul Testament, din momentul distrugerii Primului Templu din Ierusalim, doar clădirea nu a mai existat, dar Dumnezeu, (adică, CEL care a locuit în ea), a rămas și în continuare Dumnezeu.

Tot la fel, după momentul decesului, trupul omului respectiv, adică templul lui nu mai există, dar cel ce-a locuit în el, adică persoana respectivă își va continua existența.

Doar că el poate ajunge după aceea fie cu Dumnezeu în Cer, fie fără Dumnezeu, în locul de pedeapsă ! De aceea trebuie să spun :

Doamne Isuse, ai milă și de mine !


În Luca 23 : 46 este descris momentul plecării Domnului Isus, al morții Lui :

Isus a strigat cu glas tare : „Tată, în mâinile Tale Îmi încredinţez duhul !” Şi, când a zis aceste vorbe, Şi-a dat duhul”.

Dar aceste cuvinte, erau scrise în mod profetic în Psalmul 31 : 5, unde scrie însă ceva mai mult :

În mâinile Tale îmi încredinţez duhul : Tu mă vei izbăvi, Doamne Dumnezeule adevărat !

Iar în Faptele Apostolilor 2 : 23 – 24, Petru a spus despre izbăvirea de care-a avut parte Domnul Isus după Jertfa Lui de pe cruce :

„ … voi L-aţi răstignit şi L-aţi omorât prin mâna celor fărădelege. Dar Dumnezeu L-a înviat, dezlegându-I legăturile morţii, pentru că nu era cu putinţă să fie ţinut de ea”.


În momentul plecării mele de pe acest pământ, eu știu unde voi ajunge ?

Dacă nu sunt sigur, să-L chem pe Domnul Isus în viața mea ca Stăpân și Mântuitor și Dumnezeu să-mi dea mântuirea Lui ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :