132 I 2024. TRUPUL CREȘTINULUI FACE PARTE DIN TEMPLUL LUI DUMNEZEU [1 Corinteni 3.16–17 I 1 Corinteni 6.19-20] 11 Mai 2024

132 I 2024. TRUPUL CREȘTINULUI FACE PARTE DIN TEMPLUL LUI DUMNEZEU !

I Podcast I Pasaje Biblice : 1 Corinteni 3 : 16 – 17 I 1 Corinteni 6 : 19 – 20 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 11 Mai 2024 I

Trupul creștinului face parte din Templul Lui Dumnezeu ! În studiile anterioare s-a amintit faptul că Domnul Isus S-a referit la trupul Lui ca fiind un templu.

Astăzi vom aminti faptul că și trupul creștinului face parte din Templul Lui Dumnezeu care este Biserica.

Cuvântul Templu ne arată cel puțin trei aspecte ale vieții de credință :

1. Dumnezeu locuiește în noi,
2. Sfințenia este caracteristica de bază a vieții credincioșilor și
3. Trupul creștinilor este Templul Duhului Sfânt.


Pentru a-i conștientiza pe credincioșii din Corint despre responsabilitatea pe care o au în privința modului în care-și trăiesc viața, în I Corinteni 3 : 16 – 17, apostolul Pavel le-a scris aceste adevăruri :

Nu ştiţi că voi sunteţi templul lui Dumnezeu şi că Duhul lui Dumnezeu locuieşte în voi ?

Dacă nimiceşte cineva templul lui Dumnezeu, pe acela îl va nimici Dumnezeu ; căci templul lui Dumnezeu este sfânt, şi aşa sunteţi voi”.

Faptul că fac parte din Biserică, din Trupul Domnului Isus, are darul de-a mă face conștient și pe mine de responsabilitatea pe care o am, de-a trăi o viață la înălțimea așteptărilor pe care Dumnezeu le are de la mine !


În I Corinteni 6 : 19 – 20, apostolul Pavel le-a pus credincioșilor din Corint aceaste întrebări :

„Nu ştiţi că trupul vostru este Templul Duhului Sfânt care locuieşte în voi şi pe care L-aţi primit de la Dumnezeu ? Şi că voi nu sunteţi ai voştri ?
Căci aţi fost cumpăraţi cu un preţ. Proslăviţi, dar, pe Dumnezeu în trupul şi în duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu”.

Credincioșii de atunci, știau foarte bine ce înseamnă un templu păgân, ce viață se desfășura acolo deoarece imaginea templului era foarte cunoscută.
Pentru noi este mai greu de înțeles ce înseamnă un templu, o clădire dedicată Lui Dumnezeu !


Dar, în final ÎL rugăm pe Dumnezeu ca EL să ne ajute să realizăm aceste trei aspecte foarte importante ale vieții de credință :

1. Dumnezeu locuiește în mine !
2. Sfințenia trebuie să fie caracteristica de bază a vieții mele !
3. Trupul meu este un templu al Duhului Sfânt !


Doamne Isuse, ajută-mă să fiu conștient de aceste adevăruri și să trăiesc la înălțimea așteptărilor Tale ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :