133 I 2024. DUMINICA TOMII SAU CREDINȚA VINE ȘI PRIN VEDERE NU DOAR PRIN AUZIRE [Ioan 20.24–29 I Ioan 20.19-20] 12 Mai 2024

133 I 2024. DUMINICA TOMII SAU CREDINȚA VINE ȘI PRIN VEDERE NU DOAR PRIN AUZIRE

I Podcast I Pasaje Biblice : Ioan 20 : 24 – 29 I Ioan 20 : 19 – 20 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 12 Mai 2024 I

Duminica Tomii sau Credința vine și prin vedere nu doar prin auzire. Această afirmație o vom dovedi prin versetele pe care le vom cita.

La credința mântuitoare se poate ajunge prin cel puțin trei metode :

1. prin auzire și vedere,
2. prin auzire și
3. prin vedere.


Astăzi vom aminti prima modalitate de ajungere la credință și anume prin auzire și vedere.


În Ioan 20 : 24 – 29 scrie că în Ziua Învierii Domnului Isus :

Toma, zis Geamăn, unul din cei doisprezece, nu era cu ei când a venit Isus. Ceilalţi ucenici i-au zis deci : „Am văzut pe Domnul !”

Dar el le-a răspuns : „Dacă nu voi vedea în mâinile Lui semnul cuielor şi dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor şi dacă nu voi pune mâna mea în coasta Lui, nu voi crede.”

După opt zile, ucenicii lui Isus erau iarăşi în casă ; şi era şi Toma împreună cu ei. Pe când erau uşile încuiate, a venit Isus, a stat în mijloc şi le-a zis : „Pace vouă !”

Apoi a zis lui Toma : „Adu-ţi degetul încoace şi uită-te la mâinile Mele ; şi adu-ţi mâna şi pune-o în coasta Mea ; şi nu fi necredincios, ci credincios.”

Drept răspuns, Toma I-a zis : „Domnul meu şi Dumnezeul meu !” „Tomo”, i-a zis Isus, „pentru că M-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut, şi au crezut.”


Din acest pasaj reiese foarte clar faptul că Toma a crezut în urma vederii. Vederea și auzirea sunt două căi pe care cineva poate ajunge la aceeași destinație și anume la credință.

Dacă citim cu atenție textul care a fost citat, vom observa încă din primul verset că și apostolii au ajuns la credință tot în urma vederii dar care a fost precedată de auzirea Cuvântului rostit de Domnul Isus.


În Ioan 20 : 25 scrie că lui Toma :

Ceilalţi ucenici i-au zis deci : „Am văzut pe Domnul !

Ce s-a întâmplat cu puțin timp înainte este scris în Ioan 20 : 19 – 20 unde apostolul Ioan a notat despre Domnul Isus că :

În seara aceleiaşi zile, cea dintâi a săptămânii, pe când uşile locului unde erau adunaţi ucenicii erau încuiate, de frica iudeilor, a venit Isus, a stat în mijlocul lor şi le-a zis :

„Pace vouă !” Şi după ce a zis aceste vorbe, le-a arătat mâinile şi coasta Sa. Ucenicii s-au bucurat când au văzut pe Domnul”.

Scrie foarte clar că Domnul Isus : „după ce a zis” apoi : „le-a arătat mâinile şi coasta Sa” iar ei : „au văzut pe Domnul”.


Doamne Isuse, dă-mi și mie harul nu numai de-a avea parte de experiențe personale cu Tine ci și harul de-a vedea cum Tu aduci la mântuire tot mai mulți oameni și în special pe cei pentru care Te rog ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :