134 I 2024. ORICE DEPOZIȚIE TREBUIE SUSȚINUTĂ CU MARTORI [Deuteronomul 19.15 I Matei 18.15-16 I Ioan 5.31-32] 13 Mai 2024

134 I 2024. ORICE DEPOZIȚIE TREBUIE SUSȚINUTĂ CU MARTORI

I Podcast I Pasaje Biblice : Deuteronomul 19 : 15 I Matei 18 : 15 – 16 I Ioan 5 : 31 – 32 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 13 Mai 2024 I

Orice depoziție trebuie susținută cu martori. În contextul studiului despre necesitatea confirmării Divine a Cuvântului predicat, trebuie să reamintim că încă din Vechiul Testament, a fost importantă depoziția susținută de doi martori.

De aceea și cuvântul predicat, de-o singură persoană, are nevoie de-o confirmare Divină !


Revenind la adevărul că, orice depoziție trebuie susținută cu martori, vom aminti că în Deuteronomul 19 : 15 scrie că :

Un singur martor nu va fi deajuns împotriva unui om, ca să adeverească vreo nelegiuire sau vreun păcat oarecare ; un fapt nu va putea fi întemeiat decât pe mărturia a doi sau trei martori”.


Acest principiu este accentuat și în Noul Testament.

Domnul Isus a spus :

Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te şi mustră-l între tine şi el singur. Dacă te ascultă, ai câştigat pe fratele tău.

Dar, dacă nu te ascultă, mai ia cu tine unul sau doi inşi, pentru ca orice vorbă să fie sprijinită pe mărturia a doi sau trei martori”. (Matei 18 : 15 – 16)


Domnul Isus, a mai spus categoric :

Dacă Eu mărturisesc despre Mine însumi, mărturia Mea nu este adevărată. Este un Altul care mărturiseşte despre Mine ; şi ştiu că mărturisirea pe care o face El despre Mine este adevărată”. (Ioan 5 : 31 – 32)

Dumnezeu confirma prin intervențiile Divine, Cuvântul rostit de Domnul Isus. Afirmațiile Domnului Isus din Ioan 5 : 31 – 32, trebuie trebuie luate în considerație cu un respect maxim, deoarece sunt afirmațiile Mântuitorului Lumii !

Și reamintim că, Domnul Isus a spus în Ioan 5 : 31 :

Dacă Eu mărturisesc despre Mine însumi, mărturia Mea nu este adevărată”.


Dacă Domnul Isus avea nevoie de o confirmare Divină, lucrul acesta este valabil și în cazul nostru !


Despre necesitatea confirmării Divine a mesajului rostit (predicat), Domnul Isus a vorbit în mod repetat.

De exemplu, în Ioan 8 : 17 – 18 sunt scrise cuvintele Domnului Isus :

În Legea voastră este scris că mărturia a doi oameni este adevărată : deci despre Mine însumi mărturisesc Eu, şi despre Mine mărturiseşte şi Tatăl, care M-a trimis.”


Vom încheia prezentul studiu, cu o temă de casă care poate fi făcută parcurgând succint și sincer, (fără nicio prejudecată), cartea Faptele Apostolilor.

Să verificăm două aspecte ale vestirii Cuvântului Lui Dumnezeu din Biserica Primară :

1. de câte ori, în cuprinsul cărții Faptele Apostolilor, s-a ajuns la credința mântuitoare în urma confirmării Divine a Cuvântului care tocmai fusese predicat (adică auzire plus vedere) ?
2. Și de câte ori ascultătorii Cuvântului Lui Dumnezeu din Biserica Primară s-au întors la Dumnezeu doar ascultând un mesaj Biblic care însă nu a avut parte de un semn care să confirme veridicitatea Cuvântului care tocmai a fost rostit (iar aici ne referim doar la auzire, care nu a fost însoțită de o confirmare Divină a cuvântului predicat) ?


Doamne Isuse, dă-mi TE rog și mie Harul de-a-mi potrivi viața după Cuvântul Tău, în toate domeniile în care am nevoie de schimbare ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :