13 I 2023. CÂT DE DEPARTE POATE FI PĂREREA DE REALITATE [Matei 14.26 I Luca 7.39 I Ioan 9.2–3]

13 I 2023. CÂT DE DEPARTE POATE FI PĂREREA DE REALITATE ?

I Podcast I Pasaje Biblice : Matei 14 : 26 I Luca 7 : 39 I Ioan 9 : 2 – 3 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 13 Ianuarie 2023 I

Astăzi să observăm câteva cazuri de presupuneri, despre ce își închipuiau unii despre anumite persoane … Iar acest lucru îl vom face în special pentru a constata ce erori grave de judecată putem face, când ne formăm o convingere fermă cu privire la o anumită persoană fără a avea o bază solidă …


1. Năluca

În Matei 14 : 26 scrie despre ucenici că atunci :

Când L-au văzut ucenicii umblând pe mare, s-au înspăimântat şi au zis : „Este o nălucă !” Şi, de frică, au ţipat”.

Pentru nălucă, în greacă este folosit cuvântul phántasma care : „s-a referit inițial la a vedea o fantomă sau o apariție”.

Dar Domnul Isus era o Persoană reală care tocmai se apropia de barca în care se aflau ei ! Dar ucenicii credeau că nu văd bine, (cum se mai spune), credeau că au halucinații, dar în realitate vedeau foarte bine !


2. Păcătoasa

În Luca 7 : 39 scrie :

Când a văzut lucrul acesta, fariseul care-L poftise şi-a zis : „Omul acesta, dacă ar fi un proroc, ar şti cine şi ce fel de femeie este cea care se atinge de El : că este o păcătoasă.” …”.

Omul știa ce-a fost femeia cândva dar nu știa ce devenise fosta păcătoasă ! Și cât de greșit o judeca !


3. A făcut păcat și l-a pedepsit Dumnezeu !

În Ioan 9 : 2 – 3 scrie că pe Domnul Isus :

Ucenicii Lui L-au întrebat : „Învăţătorule, cine a păcătuit : omul acesta sau părinţii lui, de s-a născut orb ?”

Isus a răspuns : „N-a păcătuit nici omul acesta nici părinţii lui ; ci s-a născut aşa, ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu”.

cine a păcătuit … ?

Ucenicii porneau de la o premisă greșită … că trebuie că acolo este un păcat ascuns pentru care Dumnezeu a dat o pedeapsă. Dar în realitate acolo era un cu totul alt plan al Lui Dumnezeu.

Dar cu ce păcat s-ar fi încărcat ucenicii în inima lor, dacă nu L-ar fi întrebat pe Domnul Isus, sau dacă Domnul Isus nu ar fi clarificat lucrurile (dacă nu le-ar fi dat răspunsul) !


4. Păcătosul

În Ioan 9 : 24 scrie că :

Fariseii au chemat a doua oară pe omul care fusese orb şi i-au zis : „Dă slavă lui Dumnezeu : noi ştim Omul acesta este un păcătos.”

Noi știm”.

De unde știți ?

Oare știau bine ? Nu, ci știau exact pe dos … dar erau ferm convinși că ei sunt deținătorii adevărului.

Despre Cine spuneau că este un păcătos ? Despre Domnul Isus …

Dar Domnul Isus era Dumnezeu Întrupat iar ei credeau că este un păcătos !? Și ceea ce este mai grav … erau convinși că părerea, (adică închipuirea din mintea lor) era adevărul … când ei credeau de fapt o minciună !


5. Ciuma

Despre apostolul Pavel în Faptele Apostolilor 24 : 5 este consemnat faptul că iudeii credeau că el este „o ciumă” (în greacă loimos : o ciumă înseamnă la propriu, boala, sau la figurat, un dăunător).

Luca a notat cuvintele lor :

Am găsit pe omul acesta, care este o ciumă : pune la cale răzvrătiri printre toţi iudeii de pe tot pământul, este mai marele partidei nazarinenilor …”.

Dar în realitate apostolul Pavel era atât medicamentul cât și doctorul prin care Dumnezeu voia să-i vindece de boala incurabilă a păcatului !


După ce am ascultat aceste cinci exemple mă pot întreba :

Oare și eu pot greși chiar atât de mult în ceea ce cred despre cineva sau despre ceva ?

Da, chiar pot judeca exact pe dos … față de cum stau lucrurile în realitate !


Doamne Isuse, fă-mi Tu Te rog o radiografie a convingerilor pe care mă bazez, ca nu cumva să am fundația vieții bazată pe aer și eu să cred că stau pe stâncă ! Și Te mai rog, reabilitează-mă și pe mine din punct de vedere spiritual ! Și ÎȚI mulțumesc frumos pentru că mă asculți ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :