Nr. 189

Importanţa deţinerii şi menţinerii priorităţilor personale, Matei 12:46-50

Pe când vorbea încă Isus noroadelor, iată că mama şi fraţii Lui stăteau afară şi căutau să vorbească cu El. Atunci cineva I-a zis : „Iată, mama Ta şi fraţii Tăi stau afară şi caută să vorbească cu Tine.”
Dar Isus a răspuns celui ce-I adusese ştirea aceasta : „Cine este mama Mea şi care sunt fraţii Mei ?”
Apoi Şi-a întins mâna spre ucenicii Săi şi a zis : „Iată mama Mea şi fraţii Mei ! Căci oricine face voia Tatălui Meu care este în ceruri, acela Îmi este frate, soră şi mamă”. (Evanghelia după Matei 12 : 46 – 50)


Pentru a avea o viaţă binecuvântată, trebuie să am priorităţi clare şi să acord timpul şi interesul necesar atât familiei cât şi Bisericii !

I. Importanţa ascultării Cuvântului lui Dumnezeu

Duhul necurat, când a ieşit dintr-un om, umblă prin locuri fără apă, căutând odihnă, şi n-o găseşte. Atunci zice : „Mă voi întoarce în casa mea, de unde am ieşit. Şi, când vine în ea, o găseşte goală, măturată şi împodobită.

Atunci se duce şi ia cu el alte şapte duhuri mai rele decât el : intră în casă, locuiesc acolo, şi starea din urmă a omului acestuia ajunge mai rea decât cea dintâi. Tocmai aşa se va întâmpla şi cu acest neam viclean”. (Evanghelia după Matei 12 : 43 – 45)

Acestea erau cuvintele pe care Domnul Isus le spunea, când este întrerupt de cel care I-a spus că este căutat de cei din familia Lui.

Domnul Isus tocmai le explica ascultătorilor Lui, cum Se poartă Dumnezeu cu o ţară, aşa că ar fi putut înţelege mai bine un pasaj din Vechiul Testament unde scrie :

Dacă dă El pace, cine poate s-o tulbure ? Dacă Îşi ascunde El Faţa, cine poate să-L vadă ? La fel Se poartă fie cu un popor, fie cu un om … ”. (Iov 34 : 29)

Domnul Isus nu a putut termina explicaţiile date în privinţa modului în care Dumnezeu disciplinează un popor şi nici nu a mai vorbit despre acest subiect !

Putem rezuma spunând că :

  • contează foarte mult când vorbesc / momentul ales pentru a spune ceva, adică timpul ;
  • contează însă şi ce spun / valoarea informaţiei aduse.
  • contează ca atunci când citesc / studiez Cuvântul să nu mă las distras, indiferent de cine (sau ce) se întâmplă, pentru a-mi abate atenţia de la lucrurile spirituale !

Un exemplu de acest fel este în Faptele Apostolilor 13 : 8 unde scrie :

Dar Elima, vrăjitorul – căci aşa se tâlcuieşte numele lui – le stătea împotrivă şi căuta să abată pe dregător de la credinţă”.


II. Importanţa ierarhizării valorilor personale

Atunci cineva I-a zis : „Iată, mama Ta şi fraţii Tăi stau afară şi caută să vorbească cu Tine.” Dar Isus a răspuns celui ce-I adusese ştirea aceasta :

„Cine este mama Mea şi care sunt fraţii Mei ?” Apoi Şi-a întins mâna spre ucenicii Săi şi a zis : „Iată mama Mea şi fraţii Mei ! ”. (Evanghelia după Matei 12 : 47 – 49)

Orice creştin trebuie să aibă, (în mintea şi în viaţa lui), o ierarhie clară a valorilor personale :

  • locul pe care îl ocupă familia, (de patru ori este amintită familia Domnului Isus, „mama şi fraţii Lui”, în v. 46, 47, 48 şi 49).
  • locul ocupat în inima lui de membrii familiei. Cel necăsătorit trebuie să aibă grijă mai întâi de părinţi şi apoi de fraţi. Aceasta este ordinea Biblică. Şi din punct de vedere legislativ, între părinţi şi copii este gradul I de rudenie, iar între fraţi, este gradul II de rudenie ! Doar ca o curiozitate putem nota că, între verişorii primari este gradul IV de rudenie …
  • locul pe care îl ocupă Biserica şi activităţile spirituale. Cineva spunea că întâi a fost făcută familia şi la câteva mii de ani după aceea … a fost făcută Biserica !

III. Importanţa îndeplinirii voii Lui Dumnezeu

Căci oricine face voia Tatălui Meu care este în ceruri, acela Îmi este frate, soră şi mamă”. (Evanghelia după Matei 12 : 50)

A face voia Lui Dumnezeu înseamnă să ascult Cuvântul (pentru a şti ce am de făcut) şi a-L aplica în viaţa mea, (să-l împlinesc cu fapta).

Rămânând în contextul pasajului studiat, să notăm că atunci când în viaţă, este inversată ordinea priorităţilor, ori :

  • familia poate deveni un inconvenient pentru slujirea spirituală :

Cine iubeşte pe tată ori pe mamă mai mult decât pe Mine nu este vrednic de Mine ; şi cine iubeşte pe fiu ori pe fiică mai mult decât pe Mine nu este vrednic de Mine”. (Evanghelia după Matei 10 : 37)

  • Biserica poate să ne împiedice, în a avea grijă de familie :

Dacă nu poartă cineva grijă de ai lui, şi mai ales de cei din casa lui, s-a lepădat de credinţă şi este mai rău decât un necredincios”. (I Timotei 5 : 8)

În niciun caz nu încurajăm neglijarea familiei sau a Bisericii, sub motiv că trebuie să ne ocupăm de Biserică (când trebuie să avem grijă de familie), sau să motivăm că trebuie să fim cu familia, (doar pentru a scăpa de îndatoririle Bisericeşti) !

Cu alte cuvinte : un creştin nu fuge responsabilităţile avute !


Dar, pentru a nu fi înţeleşi greşit accentuăm ce este scris :

Şi aceasta este porunca pe care o avem de la El : cine iubeşte pe Dumnezeu iubeşte şi pe fratele său”. (I Ioan 4 : 21)

Noi ne iubim şi familia şi Biserica, dar fiecare trebuie să aibă locul bine stabilit : să avem timp pentru familie, dar şi timp pentru Biserică !

Nr. 189

Căsătoria şi familia sau Unu plus unu fac … „noi”, (nu doi) ! (Geneza 2.24)

Geneza 2.24, Un singur trup!De aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa, şi se va lipi de nevasta sa şi se vor face un singur [ebr. echad] trup [ebr. basar]”. (Geneza 2 : 24) În original : „o carne”. Echad este folosit de patru ori înainte de Geneza 2 : 24 şi anume în Geneza 1 : 4, 1 : 9, 2 : 11 iar cel de-al patrulea pasaj este în Geneza 2 : 21, (unde scrie că : Continue reading „Căsătoria şi familia sau Unu plus unu fac … „noi”, (nu doi) ! (Geneza 2.24)”

Nr. 189

Casa unui bărbat (III), Rut 1:9

Rut 1.9, IIIBinecuvântarea pe care Naomi a dat-o nurorilor ei a fost : „Să vă dea Domnul să găsiţi odihnă fiecare în casa unui bărbat !” (Rut 1 : 9) Era cumva şi o dezlegare de trecut, (de familia ei), pe care Naomi le-o dădea nurorilor ei, (ea dorind să se întoarcă în Israel) şi probabil crezând că Orpa şi Rut vor rămâne în ţara lor, (în Moab).

„ … în casa unui bărbat [ebr. ’î·šāh, soţ] !”.

1. Dumnezeu dă o familie.

Întrebarea este : Se ocupă Dumnezeu şi de cei necredincioşi, pentru a-i ajuta să se căsătorească ? Se ocupă şi de cei ce nu sunt din poporul Lui ? Da ! De fapt, Adam şi Eva, (cărora tot Dumnezeu le-a întemeiat prima familie), ce confesiune aveau ?

Continue reading „Casa unui bărbat (III), Rut 1:9”

Nr. 189

Să găsiţi odihnă (II), Rut 1:9

Rut 1.9, IINaomi le-a spus nurorilor ei : „Să vă dea Domnul să găsiţi odihnă fiecare în casa unui bărbat !” Şi le-a sărutat”. (Rut 1 : 9) Nu doar le-a dorit ceva, ci le-a şi dat o dovadă de dragoste, înainte de-a se despărţi de ele ! II. Odihna este un dar al lui Dumnezeu … dar şi omul trebuie să-şi facă partea lui ! Naomi spunea : „ … să găsiţi odihnă fiecare …”.

Ce înseamnă odihnă ?

Pentru Orpa şi pentru Rut, era importantă căsătoria şi este de înţeles de ce ! Apostolul Pavel îi scria lui Timotei : „Dar pe văduvele tinere să nu le primeşti, pentru că, atunci când le desparte pofta de Hristos, vor să se mărite din nou … ”. (I Timotei 5 : 11)

Continue reading „Să găsiţi odihnă (II), Rut 1:9”

Nr. 189

Să vă dea Domnul ! (I), Rut 1:9

Rut 1.9Naomi le-a binecuvântat pe nurorile ei astfel : „Să vă dea Domnul să găsiţi odihnă fiecare în casa unui bărbat !” (Rut 1 : 9) Nu a generalizat, („Să dea Domnul”), ci a personalizat binecuvântarea : vă dea Domnul ! Ce îşi dorea pentru ele ? Odihna interioară a sufletului, pe care o tânără / femeie, o poate avea în special din momentul căsătoriei. De atunci ea are parte de împlinirea sufletească, (familia /casa) dar şi de un alt confort material, (locuinţa). Continue reading „Să vă dea Domnul ! (I), Rut 1:9”

Nr. 189

Căsătoria sau Învoirea pentru a merge împreună pe acelaşi drum, Amos 3.3

Amos 3.3Căsătoria este o : „Uniune legală, liber consimţită între un bărbat şi o femeie pentru întemeierea unei familii”.
I. La căsătorie se ajunge prin învoire sau înţelegere reciprocă. Este momentul din care un bărbat şi o femeie decid să mergă împreună, până la sfârşitul vieţii ! Pentru o căsătorie binecuvântată, singura condiţie care trebuie să fie îndeplinită conform Noului Testament, este ca atât tânărul cât şi tânăra să fie credincioşi. Apostolul Pavel spunea : „ … să se mărite cu cine vrea ; numai în Domnul”. (I Corinteni 7 : 39) Continue reading „Căsătoria sau Învoirea pentru a merge împreună pe acelaşi drum, Amos 3.3”

Nr. 189

Avraam şi Sara (Geneza 21.9-21), Viaţa în familie

Sara a văzut râzând pe fiul pe care-l născuse lui Avraam, egipteanca Agar. Şi a zis lui Avraam :

„Izgoneşte pe roaba aceasta şi pe fiul ei; căci fiul roabei acesteia nu va moşteni împreună cu fiul meu, cu Isaac.” [Se poate studia acest text şi din punct de vedere profetic, a se vedea de exemplu ce le scrie apostolul Pavel Galatenilor, pornind de la acest text, în Galateni 4 : 30]

Cuvintele acestea n-au plăcut deloc lui Avraam, din pricina fiului său. Dar Dumnezeu a zis lui Avraam :

Să nu te mâhneşti [Dumnezeu îi spune despre trei surse de mâhnire, de întristare] Continue reading „Avraam şi Sara (Geneza 21.9-21), Viaţa în familie”