Dumnezeu a împreunat (a înjugat), 1. Introducere. Jugul [Matei 19.4-6]

În Matei 19.4-6 sunt notate cuvintele Domnului Isus (El le-a explicat fariseilor că familia s-a format deoarece Dumnezeu i-a împreunat (adus împreună) pe cei doi :

Drept răspuns, El le-a zis : „Oare n-aţi citit că Ziditorul, de la început i-a făcut parte bărbătească şi parte femeiască şi a zis : 

„De aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa şi se va lipi de nevasta sa, şi cei doi vor fi un singur trup” ? Aşa că nu mai sunt doi, ci un singur trup.

Deci, ce a împreunat [gr. synezeuxen de la suzeugnumi ; sýn, „cu” și zeúgos, „jug”] Dumnezeu, omul să nu despartă.” … ”.


Introducere

În lumea animală atunci când ne gândim la un jug spunem că cele două animale (de obicei vite) au fost puse în / la acelaşi jug, iar pentru această acţiune folosim verbul a înjuga (care arată pasul iniţial).

Dar mai apoi cele două animale (care poartă acelaşi jug) vor trage ceea ce se află în urma jugului, fie un car, fie un plug. În limba română nu avem un verb care să fie specific pentru această activitate … a juga ar putea fi spus.

Aşa este şi căsătoria. Prin unirea a două persoane se formează o nouă entitate şi anume familia, punctul comun al celor doi fiind jugul. Dar familia este constituită având un anumit scop.

Cei doi nu stau alături fără a avea obiective clare (chiar dacă sunt şi familii care nu au în viaţă niciun obiectiv concret). Vom reda un singur exemplu.

În limba română avem cuvântul juger care înseamnă :

„pogon la Romani (cam cât poate ara o pereche de boi într’o zi) … ”. (Șăineanu, ed. VI, 1929) Omul când înjuga boii avea în vedere ce are de făcut (să are) şi ce suprafaţă (cât) va ara în ziua respectivă.

Scopul prezentului studiu este să evidenţieze cum ar trebui să funcţioneze familia, pornind de la metafora jugului.


Adevărul central

Înainte de-a face pasul căsătoriei este bine ca viitorii miri să ştie că în Noul Testament, cuvântul jug este folosit în special pentru pentru căsătorie, pentru a evidenţia lucrul în unitate, în pereche (echipă).

Din Biblie înţelegem că jugul era folosit pentru ca :

  • un car să fie tras, sau ca
  • un plug să fie folosit pentru arat, dar un aspect relativ necunosut este faptul că în limba greacă acelaşi cuvânt jug are şi sensul de
  • cumpănă.

Pentru ca într-o familie să fie armonie cei doi au nevoie să înţeleagă mai întâi că jugul se referă la :

  1. o cumpănă (viaţa echilibrată),
  2. un car (responsabilităţile personale şi ducerea tuturor greutăţile vieţii împreună) şi la
  3. un plug (grija la ce scot la iveală, la ce arată altora din viaţa partenerului de căsătorie).

Toate aceste responsabilităţi pot fi duse cu bine până la capăt numai având puterea spirituală primită de la Dumnezeu.


STUDII ASEMĂNĂTOARE :