Viaţa veşnică, III [Ioan 5.45-47] Credinţa în Domnul Isus şi în Cuvântul Lui Dumnezeu

III. Credinţa în Domnul Isus şi în Cuvântul Lui Dumnezeu (scris şi rostit)

Să nu credeţi că vă voi învinui înaintea Tatălui ; este cine să vă învinuiască : Moise, în care v-aţi pus nădejdea. Căci, dacă aţi crede pe Moise, M-aţi crede şi pe Mine, pentru că el a scris despre Mine.

Dar dacă nu credeţi cele scrise [gr. grammasin] de el, cum veţi crede cuvintele [gr. rhēmasin] Mele ?” (Ioan 5 : 45 – 47)

  • Habacuc 2 : 4 „Iată, i s-a îngâmfat sufletul, nu este fără prihană în el ; dar cel neprihănit va trăi prin credinţa lui”.
  • Faptele Apostolilor 10 : 43 „Toţi prorocii mărturisesc despre El că oricine crede în El capătă, prin Numele Lui, iertarea păcatelor”.

A crede înseamnă : „ … a fi convins că un lucru e adevărat”. (Șăineanu, ed. VI, 1929)


Credinţa :

  1. este precedată de auzirea Cuvântului Lui Hristos : „Astfel, credinţa vine în urma auzirii ; iar auzirea vine prin Cuvântul lui Hristos”. (Romani 10 : 17)
  2. aduce neprihănirea : „Căci prin credinţa din inimă se capătă neprihănirea, şi prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire …”. (Romani 10 : 10)
  3. bucurie şi pace : „Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria şi pacea pe care o dă credinţa, pentru ca, prin puterea Duhului Sfânt, să fiţi tari în nădejde !” (Romani 15 : 13)

STUDII ASEMĂNĂTOARE :