Viaţa veşnică, I. Studiul Scripturii [Ioan 5.39-47]

În Evanghelia după Ioan 5.39-47, avem notate cuvintele Domnului Isus care le-a spus contemporanilor Lui din ce cauză nu aveau viaţa veşnică :

Cercetaţi Scripturile, pentru că socotiţi că în ele aveţi viaţa veşnică, dar tocmai ele mărturisesc despre Mine. Şi nu vreţi să veniţi la Mine ca să aveţi viaţa !

Eu nu umblu după slava care vine de la oameni. Dar ştiu că n-aveţi în voi dragoste de Dumnezeu. Eu am venit în Numele Tatălui Meu, şi nu Mă primiţi ; dacă va veni un altul, în numele lui însuşi, pe acela îl veţi primi. Cum puteţi crede voi care umblaţi după slava pe care v-o daţi unii altora, şi nu căutaţi slava care vine de la singurul Dumnezeu ?

Să nu credeţi că vă voi învinui înaintea Tatălui ; este cine să vă învinuiască : Moise, în care v-aţi pus nădejdea. Căci, dacă aţi crede pe Moise, M-aţi crede şi pe Mine, pentru că el a scris despre Mine. Dar dacă nu credeţi cele scrise de el, cum veţi crede cuvintele Mele ?” (Ioan 5 : 39 – 47)


Adevărul central

În calea obţinerea vieţii veşnice, principalele piedici sunt căutarea faimei personale (slava oamenilor /dorinţa de afirmare personală cu orice preţ) şi necredinţa. Pentru obţinerea vieţii veşnice este nevoie de studierea cu atenţie a Cuvântului Lui Dumnezeu, de smerenie, de credinţă în Cuvântul Lui Dumnezeu şi de credinţa în Domnul Isus ! Cel care merge la Domnul Isus obţine viaţa veşnică, deoarece numai EL poate să o ofere !


Pentru primirea vieţii veşnice este nevoie de :

  1. Studiul Scripturii şi timpul petrecut cu Isus (v. 39 – 40)
  2. Smerenia Domnului Isus (este total opusă căutării renumelui personal, v. 41 – 44),
  3. Credinţa în Domnul Isus şi în Cuvântul Lui Dumnezeu (scris şi rostit, v. 45 – 47)

I. Studiul Scripturii

Cercetaţi [gr. eraunate “căutaţi cu atenţie”] Scripturile, pentru că socotiţi [gr. dokeite “credeţi”] că în ele aveţi viaţa veşnică, dar tocmai ele mărturisesc [gr. martyrousai “depun mărturie”] despre Mine.

Şi nu vreţi să veniţi la Mine ca să aveţi viaţa !” (Ioan 5 : 39 – 40)

Contemporanii Domnului Isus, studiau Cuvântul Lui Dumnezeu (pentru a afla ce spune Dumnezeu), erau convinşi de Cuvânt şi totuşi nu decideau să acţioneze, pentru a face pasul înspre Isus, pentru a avea de la EL viaţa veşnică.


STUDII ASEMĂNĂTOARE :