Viaţa veşnică, III. Credinţa în Domnul Isus şi în Cuvântul Lui Dumnezeu [Ioan 5.45-47]

III. Credinţa în Domnul Isus şi în Cuvântul Lui Dumnezeu (scris şi rostit)

Să nu credeţi că vă voi învinui înaintea Tatălui ; este cine să vă învinuiască : Moise, în care v-aţi pus nădejdea. Căci, dacă aţi crede pe Moise, M-aţi crede şi pe Mine, pentru că el a scris despre Mine.

Dar dacă nu credeţi cele scrise [gr. grammasin] de el, cum veţi crede cuvintele [gr. rhēmasin] Mele ?” (Ioan 5 : 45 – 47) Continue reading „Viaţa veşnică, III. Credinţa în Domnul Isus şi în Cuvântul Lui Dumnezeu [Ioan 5.45-47]”