292. SELECTEAZĂ CORECT 88. MĂRTURISIREA sau NUMAI : „MIERE” ZICÂND, GURA NU SE ÎNDULCEȘTE [Proverbe 28.13 I 1 Ioan 1.7 I Faptele Apostolilor 8.18–24]

292. SELECTEAZĂ CORECT 88. MĂRTURISIREA sau NUMAI : „MIERE” ZICÂND, GURA NU SE ÎNDULCEȘTE

I Podcast I Pasaje Biblice : Proverbe 28 : 13 I I Ioan 1 : 7 I Faptele Apostolilor 8 : 18 – 24 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 19 Octombrie 2022 I

Cei care cred într-o pocăință ieftină, au convingerea că după un păcat înfăptuit este suficientă o rugăciune în care să-și ceară iertare de pe buze și totul s-a rezolvat. Ori lucrurile nu stau deloc așa. Continue reading „292. SELECTEAZĂ CORECT 88. MĂRTURISIREA sau NUMAI : „MIERE” ZICÂND, GURA NU SE ÎNDULCEȘTE [Proverbe 28.13 I 1 Ioan 1.7 I Faptele Apostolilor 8.18–24]”

213. SELECTEAZĂ CORECT 9. ACORDAREA ȘANSEI POCĂINȚEI [Ezechiel 18.23 și 33.11]

213. SELECTEAZĂ CORECT 9. ACORDAREA ȘANSEI POCĂINȚEI

I Podcast I Pasaje Biblice : Ezechiel 18 : 23 și 33 : 11 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 1 August 2022 I

Fiecărui om care a căzut într-un păcat, imediat după aceea Dumnezeu îi acordă șansa pocăinței. Însă pentru a obține iertarea Lui Dumnezeu, trebuie ca omul respectiv să decidă să-și recunoască păcatul înfăptuit. Continue reading „213. SELECTEAZĂ CORECT 9. ACORDAREA ȘANSEI POCĂINȚEI [Ezechiel 18.23 și 33.11]”

Opriţi-vă şi să ştiţi că Eu sunt Dumnezeu, II, Ce să fac când este pandemie ? [Psalmul 46.10]

Ce să fac când este pandemie ? Să mă smeresc înaintea Lui Dumnezeu, să ÎL rog şi să pun capăt oricărui păcat pe care-l înfăptuiam.

Pentru poporul Evreu, Dumnezeu a promis că o pedeapsă a Lui pentru păcat avea să fie ciuma (boala infecţioasă), lucru care s-a şi întâmplat. Dar o astfel de boală (provocată de un virus) avea / are o foarte mare putere de contaminare, iar urmarea ei era / este molima (epidemia).

În cartea Habacuc 3 : 5 scrie despre Dumnezeu că :

Înaintea Lui merge ciuma, şi molima calcă pe urmele Lui”.

Continue reading „Opriţi-vă şi să ştiţi că Eu sunt Dumnezeu, II, Ce să fac când este pandemie ? [Psalmul 46.10]”

Mărturisirea păcatelor [Proverbe 28.13]

Cine îşi ascunde fărădelegile nu propăşeşte, dar cine le mărturiseşte şi se lasă de ele capătă îndurare”. (Proverbe 28 : 13)

Din acest verset reiese că există cel puţin trei categorii de oameni :

  1. cei care îşi ascund fărădelegile,
  2. cei care şi le mărturisesc (dar nu se observă la ei niciun regret), precum şi
  3. cei care mărturisesc şi renunţă la păcat / nu mai fac acel păcat. Continue reading „Mărturisirea păcatelor [Proverbe 28.13]”