213. SELECTEAZĂ CORECT 9. ACORDAREA ȘANSEI POCĂINȚEI [Ezechiel 18.23 și 33.11]

213. SELECTEAZĂ CORECT 9. ACORDAREA ȘANSEI POCĂINȚEI

I Podcast I Pasaje Biblice : Ezechiel 18 : 23 și 33 : 11 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 1 August 2022 I

Fiecărui om care a căzut într-un păcat, imediat după aceea Dumnezeu îi acordă șansa pocăinței. Însă pentru a obține iertarea Lui Dumnezeu, trebuie ca omul respectiv să decidă să-și recunoască păcatul înfăptuit.

Prin proorocul Ezechiel, Dumnezeu a spus clar că EL ÎȘI dorește ca omul care a păcătuit, să aleagă imediat după aceea să-și recunoască fapta făcută, deoarece Dumnezeu îl iartă pe cel ce se căiește.

Mai întâi acest adevăr a fost rostit sub formă de întrebare :

Doresc Eu moartea păcătosului – zice Domnul Dumnezeu. Nu doresc Eu mai degrabă ca el să se întoarcă de pe căile lui şi să trăiască ?” (Ezechiel 18 : 23)

A doua oară când Dumnezeu a vorbit despre acest subiect, a făcut afirmația într-un mod fără echivoc. Lui Ezechiel, Dumnezeu i-a spus să transmită acest mesaj :

Spune-le : „Pe viaţa Mea, zice Domnul Dumnezeu, că nu doresc moartea păcătosului, ci să se întoarcă de la calea lui, şi să trăiască. Întoarceţi-vă, întoarceţi-vă de la calea voastră cea rea ! Pentru ce vreţi să muriţi voi, casa lui Israel ?” (Ezechiel 33 : 11)

În Geneza 3 : 9 – 13 este descris momentul în care imediat după căderea în păcat Dumnezeu I s-a adresat omului și nu a lăsat să treacă timpul ci a căutat o rezolvare imediată :

Dar Domnul Dumnezeu a chemat pe om şi i-a zis : „Unde eşti ?” El a răspuns : „Ţi-am auzit glasul în grădină ; şi mi-a fost frică, pentru că eram gol, şi m-am ascuns.”

Şi Domnul Dumnezeu a zis : „Cine ţi-a spus că eşti gol ? Nu cumva ai mâncat din pomul din care îţi poruncisem să nu mănânci ?”

Omul a răspuns : „Femeia pe care mi-ai dat-o ca să fie lângă mine, ea mi-a dat din pom şi am mâncat.” Şi Domnul Dumnezeu a zis femeii : „Ce ai făcut ?” Femeia a răspuns : „Şarpele m-a amăgit şi am mâncat din pom.


Greșeala primilor doi oameni de pe pământ a fost că fiecare, în momentul în care a fost întrebat de Dumnezeu despre ce tocmai a făcut, a ales să nu își recunoască păcatul înaintea Lui Dumnezeu, ci fiecare a dat vina pe altul.


Să fim foarte atenți la următoarele afirmații !

  1. Un om care spune adevărul, atunci când este întrebat direct, va răspunde direct. Va spune așa a fost sau așa a fost. Va răspunde cu „da” sau „nu”.
  2. Dar un om care minte, în momentul în care este confruntat, va ocoli răspunsul exact cum este expresia din limba română : „o dă la întors”.
  3. Un om care se căiește cu adevărat își va recunoaște imediat păcatul și nu va căuta să îl justifice, nu va găsi circumstanțe atenuante, explicând care este de fapt partea de vină a altuia în păcătuirea lui personală.

Dar neascultarea de Dumnezeu, orbește, duce la o gândire deformată, stricată. Cum a spus apostolul Pavel (în II Corinteni 11 : 3) :

Dar mă tem ca, după cum şarpele a amăgit pe Eva cu şiretlicul lui, tot aşa şi gândurile voastre să nu se strice de la curăţia şi credincioşia care este faţă de Hristos”.

În Geneza 3 : 14 scrie că :

Domnul Dumnezeu a zis şarpelui : „Fiindcă ai făcut lucrul acesta, blestemat eşti între toate vitele şi între toate fiarele de pe câmp ; în toate zilele vieţii tale să te târăşti pe pântece şi să mănânci ţărână”.

Pentru ceea ce-a făcut, diavolul a fost blestemat direct, deoarece Dumnezeu care este Atotștiutor a văzut exact cum au decurs lucrurile și ce s-a întâmplat acolo. Deoarece Dumnezeu este și Omniprezent și era acolo când diavolul i s-a adresat Evei, doar că Adam, Eva și cel rău nu L-au văzut.

De aceea când Dumnezeu i s-a adresat diavolului nu l-a întrebat ca pe Adam și pe Eva, (cărora Dumnezeu le-a acordat șansa pocăinței, a regretului arătat pentru cele întâmplate), ci pe șarpe l-a blestemat direct deoarece el era și a rămas sursa păcatului, a răzvrătirii, a îndepărtării omului de Dumnezeu !

În concluzie, dacă l-am ascultat odată pe cel rău și am căzut în plasa lui, într-un păcat, într-o cursă, să nu îl mai ascult și a doua oară, în acele momente când pe de-o parte mă mustră conștiința pentru ce am făcut și vreau să mărturisesc tot, dar pe de altă parte, aceeași șoaptă a răului mă va îndemna să nu recunosc, sau să dau vina pe altul etc.

În Proverbe 28 : 13 scrie că :

Cine îşi ascunde fărădelegile nu propăşeşte, dar cine le mărturiseşte şi se lasă de ele capătă îndurare”.


Fie ca fiecare dintre noi să căutăm și să obținem îndurarea și iertarea Lui Dumnezeu, prin Isus Christos, prin puterea Duhului Sfânt ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :