212. SELECTEAZĂ CORECT 8. IMPERATIVELE DOMNULUI ISUS [Apocalipsa 2 și 3]

212. SELECTEAZĂ CORECT 8. IMPERATIVELE DOMNULUI ISUS

I Podcast I Pasaje Biblice : Apocalipsa capitolele 2 și 3 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 31 Iulie 2022 I

Cum îmi pot verifica viața pentru a-mi cunoaște starea spirituală ? Doar folosind etalonul Cuvântului Lui Dumnezeu.

De aceea astăzi pentru a putea face o schimbare în bine, vom analiza din Cuvântul Domnului Isus care a fost adresat celor șapte credincioși (din Biserica Primară) cele șapte imperative ale Domnului Isus !

Reamintim că imperativ înseamnă :

„Necesitate categorică și necondiționată ; obligație”. (DEX, 2009)


1. Efes

În Apocalipsa 2 : 1, 4 – 5 găsim scris :

Îngerului Bisericii din Efes scrie-i : … Dar ce am împotriva ta este că ţi-ai părăsit dragostea dintâi. Adu-ţi, dar, aminte de unde ai căzut ; pocăieşte-te şi întoarce-te la faptele tale dintâi. Altfel, voi veni la tine şi-ţi voi lua sfeşnicul din locul lui, dacă nu te pocăieşti”.

În tot ce îmi vorbește Dumnezeu că trebuie să schimb în viața mea, să trec la ascultare imediată, la pocăința de tot ce m-a îndepărtat de Dumnezeu. De ce ? Deoarece Dumnezeu dă timp de pocăință dar dacă omul nu folosește prilejul dat de Dumnezeu, „îi va fi luat sfeșnicul”, adică nu va mai vedea bine din punct de vedere spiritual.

Nu va mai avea parte de untdelemnul Lui Dumnezeu (adică de lucrarea Duhului Sfânt) și nici de arderea pentru Domnul Isus !


2. Smirna

În Apocalipsa 2 : 8, 10 scrie :

Îngerului Bisericii din Smirna scrie-i : … Nu te teme nicidecum de ce ai să suferi. Iată că diavolul are să arunce în temniţă pe unii din voi, ca să vă încerce. Şi veţi avea un necaz de zece zile. Fii credincios până la moarte, şi-ţi voi da cununa vieţii.”


3. Pergam

În Apocalipsa 2 : 16, Ioan a notat :

Îngerului Bisericii din Pergam scrie-i : … Pocăieşte-te, dar. Altfel, voi veni la tine curând şi Mă voi război cu ei cu sabia gurii Mele.” … ”.

Pocăință înseamnă : „o conduită demnă de o inimă schimbată și detestarea păcatului”.


4. Tiatira

În Apocalipsa 2 : 18, 25 este scris :

Îngerului Bisericii din Tiatira scrie-i : … Numai ţineţi cu tărie ce aveţi, până voi veni !

În limba greacă pentru „a ține cu tărie” este folosit un cuvânt (gr. krateó) care înseamnă :

a ține tare, adică a nu se debarasa sau a nu da drumul ; a păstra cu grijă și credință …”.

Chiar dacă deja a apărut o pocăință tot mai diluată ține-te tare de valorile Biblice, de stăruința în rugăciune, de post, de viața de jertfire de Darurile, de milostenie de darurile și de lucrarea Duhului Sfânt !


5. Sardes

În Apocalipsa 3 : 1 – 2, Ioan a notat :

Îngerului Bisericii din Sardes scrie-i : … Veghează şi întăreşte ce rămâne, care e pe moarte, căci n-am găsit faptele tale desăvârşite înaintea Dumnezeului Meu.”

Altfel spus :

Fii foarte atent la viața ta spirituală, fă schimbările de care este nevoie, deoarece nu mergi deloc bine din punct de vedere spiritual … iar tu, în tine însuți știi foarte bine acest lucru !


6. Filadelfia

În Apocalipsa 3 : 7, 11 găsim scrise aceste cuvinte :

Îngerului Bisericii din Filadelfia scrie-i : … Eu vin curând. Păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ţi ia cununa”.

În limba greacă pentru „a păstra” este folosit același cuvânt (gr. krateó) care i-a fost spus și credinciosului din Tiatira și reamintim că înseamnă :

a ține tare, adică a nu se debarasa sau a nu da drumul ; a păstra cu grijă și credință …”.

Nu renunța cu niciun chip la valorile tale spirituale, exact cum i-a spus apostolul Pavel lui Timotei (în II Timotei 3 : 14) „Tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învăţat şi de care eşti deplin încredinţat, căci ştii de la cine le-ai învăţat … ” !


7. Laodiceea

În Apocalipsa 3 : 14 și apoi versetele 18 – 19 scrie :

Îngerului Bisericii din Laodiceea scrie-i : … te sfătuiesc să cumperi de la Mine aur curăţat prin foc, ca să te îmbogăţeşti ; şi haine albe, ca să te îmbraci cu ele şi să nu ţi se vadă ruşinea goliciunii tale ; şi doctorie pentru ochi, ca să-ţi ungi ochii şi să vezi. Eu mustru şi pedepsesc pe toţi aceia pe care-i iubesc. Fii plin de râvnă, dar, şi pocăieşte-te !

Este exact cum le spunea Domnul Isus ucenicilor Lui : „despărţiţi de Mine nu puteţi face nimic”. (Ioan 15 : 5) Aceasta înseamnă de fapt a fi creștin, a umbla pe urmele Domnului Isus, a-L lăsa să trăiască prin mine exact așa cum Îi place Lui !

Reamintim că la fiecare nivel de trăire spirituală (jos sau sus) s-a ajuns datorită alegerilor bune sau rele făcute de fiecare în parte !


Doamne Isuse, numai Tu știi cu adevărat cum este viața mea spirituală ! Te rog ca prin Duhul Tău Cel Bun și Sfânt să faci schimbările de care am nevoie și să-mi dai și voința și puterea de-a decide ceea ce am de făcut pentru a trăi cu adevărat spre slava Lui Dumnezeu !


Podcastul poate fi ascultat aici :