233 I 2023. MÂNCAREA SPIRITUALĂ SAU MÂNCAREA NECUNOSCUTĂ DAR NECESARĂ [Matei 4.4 I Ioan 4.34 I Psalmul 34.8]

233 I 2023. MÂNCAREA SPIRITUALĂ SAU MÂNCAREA NECUNOSCUTĂ DAR NECESARĂ

I Podcast I Pasaje Biblice : Matei 4 : 4 I Ioan 4 : 34 I Psalmul 34 : 8 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 21 August 2023 I

Fiecare om are anumite feluri de mâncare pe care le preferă. Oare ce fel de mâncare vrea Domnul Isus ? De ce punem o astfel de întrebare ? Deoarece Domnul Isus este în noi (a se vedea Ioan 14 : 20) și este firesc să Îi oferi exact ce vrea EL ! Continue reading „233 I 2023. MÂNCAREA SPIRITUALĂ SAU MÂNCAREA NECUNOSCUTĂ DAR NECESARĂ [Matei 4.4 I Ioan 4.34 I Psalmul 34.8]”

137. TREI DECIZII DIVINE ŞI O DECIZIE OMENEASCĂ [Evrei 9.27-28]

137. TREI DECIZII DIVINE ŞI O DECIZIE OMENEASCĂ

I Podcast I Pasaj Biblic : Evrei 9 : 27 – 28 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 17 Mai 2022 I

În Evrei 9 : 27 – 28 scrie că : „Şi, după cum oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata, tot aşa, Hristos, după ce S-a adus jertfă o singură dată, ca să poarte păcatele multora, Se va arăta a doua oară, nu în vederea păcatului, ca să aducă mântuirea celor ce-L aşteaptă”. Continue reading „137. TREI DECIZII DIVINE ŞI O DECIZIE OMENEASCĂ [Evrei 9.27-28]”

Apostolul Petru înainte şi după botezul în Duhul Sfânt [1 Petru 4.11]

marcu-4-23-26-ii-autoritatea-iiStudiu de caz : Apostolul Petru. El spunea că : „Dacă vorbeşte cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu.

Dacă slujeşte cineva, să slujească după puterea pe care i-o dă Dumnezeu : pentru ca în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin Isus Hristos, a căruia este slava şi puterea în vecii vecilor ! Amin”. (I Petru 4 : 11) Continue reading „Apostolul Petru înainte şi după botezul în Duhul Sfânt [1 Petru 4.11]”