137. TREI DECIZII DIVINE ŞI O DECIZIE OMENEASCĂ [Evrei 9.27-28]

137. TREI DECIZII DIVINE ŞI O DECIZIE OMENEASCĂ

I Podcast I Pasaj Biblic : Evrei 9 : 27 – 28 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 17 Mai 2022 I

În Evrei 9 : 27 – 28 scrie că : „Şi, după cum oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata, tot aşa, Hristos, după ce S-a adus jertfă o singură dată, ca să poarte păcatele multora, Se va arăta a doua oară, nu în vederea păcatului, ca să aducă mântuirea celor ce-L aşteaptă”.

Decizia este o :

Hotărâre luată în urma examinării unei probleme, a unei situații etc., soluție adoptată (dintre mai multe posibile)”. (DEX, 2009)


Să notăm care sunt cele trei decizii Divine pe care le vom aminti aici. Dumnezeu a decis că pentru fiecare om există :

  1. o singură moarte (nu există posibilitatea reîncarnării) : „În sudoarea feţei tale să-ţi mănânci pâinea, până te vei întoarce în pământ, căci din el ai fost luat ; căci ţărână eşti şi în ţărână te vei întoarce”. (Geneza 3 : 19) Suflarea de viaţă (sufletul şi duhul) însă merg în alt loc. Să ne amintim de bogatul descris în Luca16. Trupul unde era şi unde era el, adevărata persoană ?
  2. o singură judecată.
    • Ioan 5 : 24 : „Adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele Mele şi crede în Cel ce M-a trimis are viaţa veşnică şi nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viaţă”.
    • I Timotei 5 : 24 : „Păcatele unor oameni sunt cunoscute şi merg înainte la judecată, iar ale altora vin pe urmă”.
  3. un singur mod de-a petrece veşnicia. După deces nimeni de pe pământ nu mai poate face nimic pentru cel plecat de aici. Oricum … a avut suficient timp pentru a se pregăti pentru veşnicie. Dar dincolo există doar două locuri …

La ora actuală toate acestea depind de decizia omului de-a-L asculta pe Dumnezeu şi-a crede în Jertfa Domnului Isus sau de-a I Se împotrivi !

Amintim ce scrie în Luca 16 : 25 : „Fiule”, i-a răspuns Avraam, „adu-ţi aminte că, în viaţa ta, tu ţi-ai luat lucrurile bune, şi Lazăr şi-a luat pe cele rele ; acum aici, el este mângâiat, iar tu eşti chinuit”.

„Ţărână eşti ... în ţărână te vei întoarce” ! Doar în ţărână ? Omul este doar trup ? Nu ! Trupul este doar casa sufletului şi-a duhului …


Întrebarea este :

Cum se ia o decizie în viaţă ?

Omul se poate baza pe :

  1. ceea ce crede el (dar poate greşi. Aşa a fost bogatul ajuns dincolo). În II Împăraţi 5 : 11 scrie : „Naaman s-a mâniat şi a plecat, zicând : „Eu credeam că va ieşi la mine, se va înfăţişa el însuşi, va chema Numele Domnului Dumnezeului lui, îşi va duce mâna pe locul rănii şi va vindeca lepra”. Credea, era o părere a lui dar nu a fost aşa !
  2. ceea ce cunoaşte (dar poate greşi în momentul în care nu cunoaşte decât o parte a adevărului). Este o problemă când omul decide bazându-se pe o informaţie trunchiată cum au făcut Adam şi Eva. Evei, cel rău i-a spus : „ … dar Dumnezeu ştie că, în ziua când veţi mânca din el, vi se vor deschide ochii şi veţi fi ca Dumnezeu, cunoscând binele şi răul”. (Geneza 3 : 5)
  3. Cuvântul Lui Dumnezeu :

Apostolul Pavel a scris :

Fraţilor, pentru voi am spus aceste lucruri, în icoană de vorbire, cu privire la mine şi la Apolo, ca prin noi înşine să învăţaţi să nu treceţi peste „ce este scris” … ”. (I Corinteni 4 : 6) Ce este scris în privinţa mântuirii ?

Apostolul Petru a spus :

În nimeni altul nu este mântuire : căci nu este sub cer niciun alt Nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiţi”. (Faptele Apostolilor 4 : 12) În Cine este mântuire ? În Domnul Isus şi în Jertfa de pe cruce !

Domnul Isus nu a trecut peste ce era (şi peste ce este scris şi la ora actuală). În Matei 4 : 4 scrie că :

Ispititorul s-a apropiat de El şi I-a zis : „Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, porunceşte ca pietrele acestea să se facă pâini.” Drept răspuns, Isus i-a zis : Este scris : „Omul nu trăieşte numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu”.


Eu cum iau deciziile în viaţa mea ? Să mă ajute Dumnezeu să iau decizii bazate pe Cuvântul Lui Dumnezeu ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :