261 I 2023. 2.D. CUMPĂNĂ BUNĂ FOLOSITĂ RĂU [Ezechiel 45.9–12 I 1 Împărați 21.7–16 I Proverbele 20.23]

261 I 2023. 2.D. CUMPĂNĂ BUNĂ FOLOSITĂ RĂU

I Podcast I Pasaje Biblice : Ezechiel 45 : 9 – 12 I I Împărați 21 : 7 – 16 I Proverbe 20 : 23 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 18 Septembrie 2023 I

Cumpăna bună putea fi folosită de un om rău (care se folosea de greutăți falsificate). Cumpăna era un simbol al echității, al dreptății care trebuia să se facă în cazul proceselor și oamenii se așteptau ca judecătorii să pronunțe sentințe drepte, adică să fie oameni integri. Continue reading „261 I 2023. 2.D. CUMPĂNĂ BUNĂ FOLOSITĂ RĂU [Ezechiel 45.9–12 I 1 Împărați 21.7–16 I Proverbele 20.23]”