261 I 2023. 2.D. CUMPĂNĂ BUNĂ FOLOSITĂ RĂU [Ezechiel 45.9–12 I 1 Împărați 21.7–16 I Proverbele 20.23]

261 I 2023. 2.D. CUMPĂNĂ BUNĂ FOLOSITĂ RĂU

I Podcast I Pasaje Biblice : Ezechiel 45 : 9 – 12 I I Împărați 21 : 7 – 16 I Proverbe 20 : 23 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 18 Septembrie 2023 I

Cumpăna bună putea fi folosită de un om rău (care se folosea de greutăți falsificate). Cumpăna era un simbol al echității, al dreptății care trebuia să se facă în cazul proceselor și oamenii se așteptau ca judecătorii să pronunțe sentințe drepte, adică să fie oameni integri.


Dar în mâna unui om fals cumpăna (judecata) devenea un instrument al înșelării. Era ca și cum omul care a fost nedreptățit, mergea la judecătorie unde se aștepta să fie un judecător care să-i facă dreptate și avea dezamăgirea ca să aibă parte de o sentință nedreaptă, adică de un rău și mai mare.

De ce ? Deoarece după ce că a fost păgubit, mai constata și faptul că judecătorul mărea răul care i s-a făcut, prin sentința nedreaptă pe care o pronunța contra lui !

În Ezechiel 45 : 9 – 12 sunt consemnate aceste cuvinte :

Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu : „Destul, domnitori ai lui Israel ! Încetaţi cu silnicia şi răpirile, faceţi judecată şi dreptate ! Înlăturaţi stoarcerile voastre de la poporul Meu, zice Domnul Dumnezeu.

Să aveţi cumpene drepte, o efă dreaptă şi un bat drept. Efa şi batul să aibă aceeaşi măsură : batul să cuprindă a zecea parte dintr-un omer, şi efa, a zecea parte dintr-un omer ; măsura lor se va potrivi după omer.

Siclul să fie de douăzeci de ghere. Cinci sicli să fie cinci, zece sicli să fie zece, iar mina să fie de cincizeci de sicli !


Aceste cuvinte Dumnezeu le-a spus unor oameni care știau foarte bine ce greutate aveau unitățile de măsură aflate în uz pentru stabilirea masei unui corp.

Dar oare chiar trebuie să merg la un vânzător care toată ziua lucrează cu greutățile de cântărit, pentru a-l învăța care este greutatea de un kilogram ?

Un vânzător bun poate pune pe cântar un kilogram de cartofi (de exemplu) chiar și fără cântărire deoarece din experiență știe să aproximeaze greutatea unui produs „după ochi” cum se mai spune.


Atunci de ce a trebuit Dumnezeu să le amintească care sunt unitățile de măsură ? Chiar nu știau ? Le vedeau prima dată în viața lor ? Nu, ci ei știau foarte bine care este greutatea fiecărei unități de măsură folosită la cumpănă.

Problema este că ei le foloseau falsificate pentru „a trage la cântar”, cum se mai spunea pe vremuri și nu este cazul să amintim cum se înșela la cântar pentru a nu idei rele.

Practic însă nu doar că îi înșelau pe alții, ci era ceva mai mult. Îi făceau pe ceilalți să nu mai aibă încredere în dreptate, în justiție. Ei erau cum se spune la ora actuală, judecători corupți.


Să traducem aceste cuvinte, deoarece un exemplu din viața reală poate explica foarte ușor această situație care pare a fi foarte complicată.

Îl vom aminti ca studiu de caz pe împăratul Ahab, care a acceptat să-i fie folosită rău autoritatea pe care o deținea, el fiind împăratul țării.

Și ca împărat, Ahab a avut realizări deosebite, dar dacă este să analizăm caracterul lui, vom constata că avea mari probleme.

La un moment dat, a acceptat ca sub aparența de respectare a Legii Lui Moise, să fie omorât un om și copii lui, iar pentru aceasta și-a dat acceptul să-i fie folosit inelul care avea sigiliul împăratului (a se vedea I Împărați 21 : 7 – 16 și II Împărați 9 : 26, unde este descrisă uciderea lui Nabot și a copiilor lui). Pentru aceasta Ahab a plătit, deoarece el care trebuia să facă dreptate a făcut o mare nedreptate !


Vom încheia amintind versetul scris în Proverbe 20 : 23 unde este consemnat clar faptul că :

Domnul urăşte două feluri de greutăţi, şi cântarul mincinos nu este un lucru bun”.

Iar Dumnezeu nu doar că urăște o astfel de comportare ci o și pedepsește !


Doamne Isuse, ajută-mă să văd ce mai am de remediat în viața mea și dă-mi Harul de-a cunoaște tot mai bine Cuvântul Tău pentru a-l aplica în viața mea exact cum ÎȚI place Ție ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :