92 I 2024. MÂNTUIREA (III) SAU NAȘTEREA DIN NOU [Luca 3.7-9 I Ioan 3.3, 5 I Numeri 17.8] 1 Aprilie 2024

92 I 2024. MÂNTUIREA (III) SAU NAȘTEREA DIN NOU

I Podcast I Pasaje Biblice : Luca 3 : 7 – 9 I Ioan 3 : 3, 5 I Numeri 17 : 8 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 1 Aprilie 2024 I

Mântuirea sau Nașterea din nou. Noi știm acum că, pentru ca un om să ajungă în Cer este nevoie de o înnoire totală, care este numită nașterea din nou (a se vedea Ioan 3 : 3, 5). Continue reading „92 I 2024. MÂNTUIREA (III) SAU NAȘTEREA DIN NOU [Luca 3.7-9 I Ioan 3.3, 5 I Numeri 17.8] 1 Aprilie 2024”