155. ÎNĂLŢAREA DOMNULUI ISUS LA CER III. DOMNUL ISUS [Faptele Apostolilor 1.6-11]

155. ÎNĂLŢAREA DOMNULUI ISUS LA CER III. DOMNUL ISUS

I Podcast I Pasaj Biblic : Faptele Apostolilor 1 : 6 – 11 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 4 Iunie 2022 I

Reamintim că în pasajul amintit mai sus este scris despre : I. Apostoli, II. Nor şi despre III. Domnul Isus …

Astăzi ne vom aminti de Domnul Isus. La un moment dat (pe când era încă pe pământ) Domnul Isus a spus ucenicilor Lui : „Dar dacă aţi vedea pe Fiul omului suindu-Se unde era mai înainte ? …”. (Ioan 6 : 62)

Dar acel moment unic al Înălţării Domnului Isus la cer nu i-a fost dat oricui să-l vadă. În acele momente Domnul S-a reîntors de unde a venit la noi pe pământ (doar pentru o scurtă perioadă de timp) care însă a influenţat şi va influenţa veşnicia multor oameni.

L-au văzut plecând numai apostolii, iar în Faptele Apostolilor 1 : 9 – 11 este descris acel moment al revenirii Domnului Isus, Acasă … :

După ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau ei la El, S-a înălţat la cer, şi un nor L-a ascuns din ochii lor. Şi, cum stăteau ei cu ochii pironiţi spre cer, pe când Se suia El, iată că li s-au arătat doi bărbaţi îmbrăcaţi în alb şi au zis :

„Bărbaţi galileeni, de ce staţi şi vă uitaţi spre cer ? Acest Isus, care S-a înălţat la cer din mijlocul vostru, va veni în acelaşi fel cum L-aţi văzut mergând la cer”.

Practic, îngerii le-au clarificat apostolilor că Isus a plecat în Cer ! Dar chiar dacă apostolii nu L-au mai văzut, Isus Şi-a continuat urcarea înspre Cer şi a ajuns acolo de unde a plecat : la dreapta Lui Dumnezeu !


Astăzi ne vom aminti de :

III. Domnul Isus

Poate nu este cea mai bună comparaţie dar putem spune că Domnul Isus este cea mai mare comoară de care poate avea parte un om de pe pământ ! În Luca 12 : 34, Domnul Isus a spus că :

„ … unde este comoara voastră, acolo este şi inima voastră”.


Prin Înălţarea Lui la Cer ceva din noi este tot în Cer ! Iar când ne gândim la Înălţarea Domnului Isus la cer este bine să ne amintim trei lucruri :

1. Domnul a promis acest lucru :

  •  în Luca 22 : 69 scrie : „De acum încolo, Fiul omului va şedea la dreapta puterii lui Dumnezeu”.

2. Petru a crezut şi a spus că acesta este adevărul (deşi el nu L-a văzut pe Domnul Isus acolo sau nu avem consemnat lucrul acesta în Noul Testament) :

Faptele Apostolilor 2 : 34 – 36 „Căci David nu s-a suit în ceruri, ci el singur zice : „Domnul a zis Domnului meu : „Şezi la dreapta Mea, până ce voi pune pe vrăjmaşii Tăi sub picioarele Tale.” Să ştie bine, dar, toată casa lui Israel, că Dumnezeu a făcut Domn şi Hristos pe acest Isus pe care L-aţi răstignit voi”.


3. Ştefan este primul pământean care L-a văzut pe Isus în Cer exact după cum a promis, fiind „la dreapta Lui Dumnezeu” !

Acest moment este descris în Faptele Apostolilor 7 : 55 – 56 :

Dar Ştefan, plin de Duhul Sfânt, şi-a pironit ochii spre cer, a văzut slava lui Dumnezeu, şi pe Isus stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu ; şi a zis : „Iată, văd cerurile deschise, şi pe Fiul omului stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu”.


În Evanghelia după Ioan 17 : 24, Domnul Isus Se ruga :

Tată, vreau ca acolo unde sunt Eu, să fie împreună cu Mine şi aceia pe care Mi i-ai dat Tu, ca să vadă slava Mea, slavă pe care Mi-ai dat-o Tu ; fiindcă Tu M-ai iubit înainte de întemeierea lumii”.

Iar Ioan (în capitolul 14 : 1 – 3), a consemnat un mesaj deosebit de încurajator al Domnului Isus care a spus :

Să nu vi se tulbure inima. Aveţi credinţă în Dumnezeu şi aveţi credinţă în Mine. În casa Tatălui Meu sunt multe locaşuri. Dacă n-ar fi aşa, v-aş fi spus.

Eu Mă duc să vă pregătesc un loc. Şi după ce Mă voi duce şi vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce şi vă voi lua cu Mine, ca acolo unde sunt Eu, să fiţi şi voi”.

Şi noi credem promisiunile Domnului Isus şi ştim că acolo unde este EL (în Cer) vom ajunge şi noi cu ajutorul Lui Dumnezeu !
Practic prin Înălţarea Domnului Isus la Cer, Dumnezeu ne garantează şi nouă ajungerea acolo !


În încheiere să ne amintim cuvintele apostolului Pavel din Epistola a II-a scrisă lui Timotei (4 : 7 – 8) :

M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credinţa. De acum mă aşteaptă cununa neprihănirii, pe care mi-o va da în „ziua aceea” Domnul, Judecătorul cel drept. Şi nu numai mie, ci şi tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui”.


Să ne ajute Dumnezeu pe fiecare să putem spune din toată inima aceste cuvinte … atunci când vom fi în pragul plecării din lumea aceasta ! Dumnezeu să fie binecuvântat ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :