154. ÎNĂLŢAREA DOMNULUI ISUS LA CER II. NORUL [Faptele Apostolilor 1.6-11]

154. ÎNĂLŢAREA DOMNULUI ISUS LA CER II. NORUL

I Podcast I Pasaj Biblic : Faptele Apostolilor 1 : 6 – 11 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 3 Iunie 2022 I Reamintim că în pasajul amintit mai sus este scris despre :

I. Apostoli,
II. Nor şi despre
III. Domnul Isus …

Privind lucrurile din punct de vedere spiritual şi noi ÎL avem pe Isus în viaţa noastră asemenea apostolilor şi uneori nu ştim să apreciem timpul petrecut cu Domnul Isus zi de zi şi abia atunci când între noi şi EL se pune un nor realizăm ce am pierdut … dar poate fi prea târziu !

De aceea să ne ajute Dumnezeu să învăţăm din greşelile făcute până acum şi să înţelegem că mai mult decât avem nevoie de ceea ce ne poate oferi Isus (şi poate ne şi dorim mult să primim de la EL) noi avem nevoie de Isus şi de-o relaţie foarte bună cu Isus tot timpul !


II. Norul

Are o mare valoare (reprezintă pierderea valorii dar învăţăm şi despre valoarea pierderii / a însingurării) !

După ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau ei la El, S-a înălţat la cer, şi un nor L-a ascuns din ochii lor. Şi, cum stăteau ei cu ochii pironiţi spre cer, pe când Se suia El, iată că li s-au arătat doi bărbaţi îmbrăcaţi în alb”. (Faptele Apostolilor 1 : 9 – 10)

În cartea II Împăraţi 2 : 1, 9 – 14 este descrisă răpirea lui Ilie la Cer (răpire care preînchipuia Înălţarea Domnului Isus la Cer exact când ucenicii Lui era de faţă) :

Când a voit Domnul să ridice pe Ilie la cer într-un vârtej de vânt, Ilie pleca din Ghilgal cu Elisei …

După ce au trecut, Ilie a zis lui Elisei : „Cere ce vrei să-ţi fac, înainte ca să fiu răpit de la tine.” Elisei a răspuns : „Te rog să vină peste mine o îndoită măsură din duhul tău !

Ilie a zis : „Greu lucru ceri. Dar dacă mă vei vedea când voi fi răpit de la tine, aşa ţi se va întâmpla ; dacă nu, nu ţi se va întâmpla aşa.”

Pe când mergeau ei vorbind, iată că un car de foc şi nişte cai de foc i-au despărţit pe unul de altul, şi Ilie s-a înălţat la cer într-un vârtej de vânt. Elisei se uita şi striga : „Părinte ! Părinte ! Carul lui Israel şi călărimea lui !” Şi nu l-a mai văzut.

Apucându-şi hainele, le-a sfâşiat în două bucăţi şi a ridicat mantaua, căreia îi dăduse drumul Ilie. Apoi s-a întors şi s-a oprit pe malul Iordanului ; a luat mantaua, căreia îi dăduse Ilie drumul, şi a lovit apele cu ea şi a zis :

„Unde este acum Domnul Dumnezeul lui Ilie ?” Şi a lovit apele, care s-au despărţit într-o parte şi în alta, şi Elisei a trecut”.


În urma comparării celor două pasaje biblice de mai sus (Fapte 1 şi II Împăraţi capitolul 2) putem nota trei cel puţin trei concluzii.

Primeşti puterea de la Dumnezeu dacă :

  1. ÎL vezi pe Isus care S-a înălţat la Cer pentru a trimite Duhul Sfânt (dacă vezi aşa cum vede şi Isus / dacă înţelegi necesitatea primirii Puterii de sus şi îţi doreşti primirea Duhului Sfânt).
    • În Ioan 16 : 7 sunt scrise cuvintele Domnului Isus : „Totuşi vă spun adevărul : vă este de folos să Mă duc ; căci, dacă nu Mă duc Eu, Mângâietorul nu va veni la voi ; dar, dacă Mă duc, vi-L voi trimite”.
  2. ÎL crezi pe Isus pe Cuvânt (la fel cum Ilie i-a promis lui Elisei o putere „dublă”) :
    • Ioan 14 : 12 – 13 „Adevărat, adevărat vă spun că cine crede în Mine [a spus Domnul Isus] va face şi el lucrările pe care le fac Eu ; ba încă va face altele şi mai mari decât acestea, pentru că Eu Mă duc la Tatăl ; şi orice veţi cere în Numele Meu, voi face, pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul”. Şi astfel de exemple avem în Faptele Apostolilor …
  3. ÎL aştepţi … şi ÎL cauţi stăruind în rugăciune, nu renunţi şi nu te laşi până nu primeşti promisiunea la fel cum a făcut şi Elisei înainte de Răpirea lui Ilie !

În Luca 11 : 13 Domnul Isus a promis :

Deci, dacă voi, care sunteţi răi, ştiţi să daţi daruri bune copiilor voştri, cu cât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri va da Duhul Sfânt celor ce I-L cer !

În Fapte 1 : 14 scrie :

Toţi aceştia stăruiau cu un cuget în rugăciune şi în cereri, împreună cu femeile şi cu Maria, mama lui Isus, şi cu fraţii Lui”.

Aşa au trecut zece zile iar în Fapte 2 : 1 – 4 scrie că :

În ziua Cincizecimii, erau toţi împreună în acelaşi loc. Deodată, a venit din cer un sunet ca vâjâitul unui vânt puternic şi a umplut toată casa unde şedeau ei. Nişte limbi ca de foc au fost văzute împărţindu-se printre ei şi s-au aşezat câte una pe fiecare din ei. Şi toţi s-au umplut de Duh Sfânt şi au început să vorbească în alte limbi, după cum le dădea Duhul să vorbească”.

În Evrei 13 : 7 – 8 scrie :

Aduceţi-vă aminte de mai marii voştri, care v-au vestit Cuvântul lui Dumnezeu ; uitaţi-vă cu băgare de seamă la sfârşitul felului lor de vieţuire şi urmaţi-le credinţa ! Isus Hristos este acelaşi ieri şi azi şi în veci !

La fel cum a fost acum două mii de ani, exact la fel este şi azi, iar promisiunile notate mai sus au rămas valabile şi astăzi dacă un credincios împlineşte exact ce a spus Dumnezeu prin apostolul Petru :

Pocăiţi-vă”, le-a zis Petru, „şi fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre ; apoi veţi primi darul Sfântului Duh.

Căci făgăduinţa aceasta este

  • pentru voi,
  • pentru copiii voştri
  • şi pentru toţi cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru”. (Faptele Apostolilor 2 : 38 – 39)

Tot la fel cum pocăinţa a rămas valabilă, botezul în apă este adevărat, exact la fel este de real şi de necesar şi botezul în Duhul Sfânt !

Doamne ajută şi Doamne Isuse dă Te rugăm izbândă celor ce doresc să fie botezaţi chiar azi în Duhul Tău Cel Bun şi Sfânt ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :