Calcă exact pe urmele Domnului Isus. III. Ce scop are întunericul (suferinţa) ? [Isaia 53.7 şi I Petru 2.21]

II. Ce scop are întunericul (suferinţa) ?

Problema suferinţei este un subiect extrem de amplu. Noi o vom numi binecuvântarea suferinţei. De ce trebuie să fie suferinţă ? Pot fi mai multe răspunsuri.


1. În cazul Domnului Isus, suferinţa Lui a fost înlocuitoare (a suferit în locul nostru, iar prin moartea Lui a plătit preţul pe care fiecare ar fi trebuit să IL dea Lui Dumnezeu pentru păcatele lui). Se pare că în ebraică acesta este sensul expresiei : „El a fost asuprit …”.


2. Apoi prin suferinţă se produce transformarea interioară, în bine.

În Iov 36 : 15 – 17 scrie : „Dar Dumnezeu

  1. scapă pe cel nenorocit prin nenorocirea lui [de ce / de cine îl scapă ?], şi
  2. prin suferinţă îl înştiinţează [fiecare suferinţă poartă în sine un mesaj].
  3. Şi pe tine te va scoate din strâmtorare, ca să te pună la loc larg, în slobozenie deplină, şi masa ta va fi încărcată cu bucate gustoase. Dar dacă-ţi aperi pricina ca un nelegiuit, pedeapsa este nedezlipită de pricina ta”.

3. Suferinţa ÎL dăltuieşte / ciopleşte în noi pe Christos

De altă parte, ştim că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, şi anume spre binele celor ce sunt chemaţi după planul Său. Căci pe aceia pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a şi hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său …”. (Romani 8 : 28 – 29)

În Isaia 38 : 17 sunt notate cuvintele unui om care a trecut printr-un ceas al întunericului (împăratul Ezechia) :

Iată, chiar suferinţele mele erau spre mântuirea mea ; Tu ai găsit plăcere să-mi scoţi sufletul din groapa putrezirii. Căci ai aruncat înapoia Ta toate păcatele mele !” Acest verset este tradus astfel în English Standard Version ::

Iată, pentru bunăstarea mea am avut o mare amărăciune ; dar în dragoste mi-ai scăpat viața din groapa distrugerii, pentru că mi-ai aruncat toate păcatele la spate”. (Isaia 38 : 17)

Pentru suferinţele în ebr. este folosit mar sau marah „amar”. [Amar înseamnă : „2. Chinuitor, dureros; trist, necăjit … II. 1. Jale, tristețe; suferință, chin, necaz”. DEX, 2009]


STUDII ASEMĂNĂTOARE :