Calcă exact pe urmele Domnului Isus. I. Introducere [Isaia 53.7 şi I Petru 2.21]

Introducere

Când a fost chinuit şi asuprit, n-a deschis gura deloc, ca un miel pe care-l duci la măcelărie şi ca o oaie mută înaintea celor ce o tund : n-a deschis gura”. (Isaia 53 : 7)

Isus a murit în locul meu, dar acum eu trebuie să trăiesc cum a trăit EL. „Am fost răstignit împreună cu Hristos, şi trăiesc… dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine”. (Galateni 2 : 20)

Adevărul central

În timpul suferinţelor Lui, (pe care le-a îndurat pe nedrept pentru noi), Domnul Isus a acceptat în tăcere tot ceea ce-a avut de îndurat.

Eu trebuie să-I urmez pilda şi să calc exact pe urmele Lui. Şi în viaţa mea sunt (vor fi) perioade de timp, în care Dumnezeu mă lasă în întuneric (mă încearcă, îmi testează încrederea în EL îngăduind să mi se întâmple lucruri nedrepte), iar eu voi reacţiona în funcţie de maturitatea mea spirituală.

Modelul meu este Domnul Isus, CEL care Îşi trăieşte viaţa Lui de acceptare a suferinţei şi prin mine.

În Luca 22 : 53 Domnul Isus a spus :

„ … acesta este ceasul vostru şi puterea întunericului”.

Vom observa :

  1. În ce constă întunericul spiritual ?
  2. Ce scop are întunericul ?
  3. Cum trebuie să reacţionez în timpul întunericului ?

STUDII ASEMĂNĂTOARE :