Batjocorirea Domnului Isus (I), [Marcu 15.29-32]

Când să vorbesc şi când să tac ? Pentru a învăţa acest lucru vom studia pasajul Biblic din Marcu 15.29-32, unde este descrisă batjocorirea Domnului Isus.

În limba română (traducerea Cornilescu) este folosită aceeaşi expresie, (îşi băteau joc) dar în limba greacă sunt folosite trei verbe diferite. Evanghelistul Marcu a notat că :

Trecătorii îşi băteau joc [gr. eblasphēmoun, îl calomniau] de El, dădeau din cap şi ziceau : „Uă ! Tu, care strici Templul şi-l zideşti la loc în trei zile, mântuieşte-Te pe Tine însuţi şi coboară-Te de pe cruce !”

Tot astfel şi preoţii cei mai de seamă, împreună cu cărturarii, îşi băteau joc [gr. empaizontes, îl batjocoreau / ridiculizau] de El între ei şi ziceau : „Pe alţii i-a mântuit, şi pe Sine însuşi nu Se poate mântui ! Hristosul, Împăratul lui Israel, să Se coboare acum de pe cruce, ca să vedem şi să credem !”

Cei răstigniţi împreună cu El, de asemenea, îşi băteau joc [gr. ōneidizon, îl insultau] de El”. (Marcu 15 : 29 – 32)


Prin viaţa mea provoc durerea sufletească (folosindu-mă de calomnie, batjocură, insultă) sau aduc bucurie în sufletele celor din jurul meu ?


Introducere

Uneori în viaţă auzim unele lucruri despre altcineva şi cât de uşor ne luăm după alţii (care sunt la fel de trecători ca noi, pe acest pământ) şi vorbim despre altul fără a verifica dacă ceea ce ni s-a spus este adevărat !

Presiunea anturajului (nepotrivit) ne face alteori să vorbim şi noi ca ceilalţi, să fim în rând cu ei, iar pentru cei ce o practică, batjocura ajunge să fie un mod de viaţă, luând în derâdere chiar şi lucrurile sfinte !

Astfel s-a ajuns ca victima (Isus) a ajuns să fie considerată a fi vinovat, (poate şi pentru că aparenţele spre aşa ceva indicau, EL fiind răstignit între doi tâlhari şi ştiindu-se faptul că sistemul judiciar roman era corect).


Adevărul central

Din acest pasaj Biblic vom observa cum se comportă un :

 1. batjocoritor / omul care poate are o poleială de credinţă, (dar vorbeşte ce nu trebuie / îşi bate joc de Cel fără apărare),
 2. Isus … a tăcut, (nu a reacţionat la batjocuri, de ce ? În I Petru 2 : 23 scrie : „Când era batjocorit,
  • nu răspundea cu batjocuri ; şi, când era chinuit,
  • nu ameninţa, ci
  • Se supunea dreptului Judecător”. Domnul Isus a tăcut şi a acceptat totul ca fiind de la Dumnezeu) şi vrem să învăţăm din Biblie prin ce îl trece Dumnezeu pe
 3. creştin … pentru a deveni tot mai asemănător cu Isus ? Şcoala vieţii prin care Dumnezeu mă învaţă să mă supun şi eu Dreptului Judecător, fiind asemenea Lui Isus.

În timp ajung să ştiu când să tac şi când să vorbesc … (În Psalmul 50 : 19, cuiva i se atrăgea atenţia că nu vorbeşte ceea ce trebuie : „Dai drumul gurii la rău …”.) Iacov (în capitolul 3 : 2, 5) a scris :

Dacă nu greşeşte cineva în vorbire, este un om desăvârşit şi poate să-şi ţină în frâu tot trupul … Tot aşa şi limba este un mic mădular, şi se făleşte cu lucruri mari. Iată, un foc mic ce pădure mare aprinde !


STUDII ASEMĂNĂTOARE :

[Două studii despre bătaia de joc pot fi citite :

 1. aici / 2 Petru 2:10-13, Batjocoritorii (I)

 2. iar partea a doua aici : 2 Petru 2:10-13, Batjocoritorii, II].