364. FIȚI, DAR ÎNȚELEPȚI [2 Petru 1.2–7 I Proverbe 11.30 I Galateni 5.23]

364. FIȚI, DAR ÎNȚELEPȚI

I Podcast I Pasaje Biblice : II Petru 1 : 2 – 7 I Proverbe 11 : 30 I Galateni 5 : 23 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 30 Decembrie 2022 I

În Matei 10 : 16 sunt notate cuvintele pe care Domnul Isus le-a spus ucenicilor Lui : „Iată, Eu vă trimit ca pe nişte oi în mijlocul lupilor. Fiţi, dar, înţelepţi ca şerpii şi fără răutate ca porumbeii”. În Proverbe 11 : 30 scrie că : „Rodul celui neprihănit este un pom de viaţă, şi cel înţelept câştigă suflete”.


În altă traducere scrie că :

cel înțelept salvează vieți” (New International Version) deși se poate traduce și astfel : „cel ce câștigă suflete este înțelept” (King James Bible).


[Doar ca o paranteză vom nota faptul că verbul folosit în ebraică pentru „a câștiga” este lagach și înseamnă „a lua” dar el este folosit de 965 de ori în Vechiul Testament fiind tradus cu : „a accepta, a aduce, a captura a transporta (3), prinde, a găsi a primi”.]


Din aceste versete înțelegem clar faptul că una dintre îndatoririle de bază ale creștinilor este câștigarea de suflete. Iar un creștin trebuie să ÎI fie de folos Lui Dumezeu pentru câștigarea de suflete, pentru aducerea de oameni la Christos și la sfârșit de an 2022 și în 2023, de fapt cât trăiește.

Dar dacă constat că prin mine nu se întoarce nimeni la Dumnezeu, trebuie să devin conștient că eu am o mare problemă spirituală. Dar care sunt pașii practici pe care-i pot face pentru remedierea problemelor mele spirituale ?

Vom reaminti și astăzi ce a notat apostolul Petru (el fiind unul dintre cei doisprezece care au fost trimiși pentru câștigarea de suflete).

În II Petru 1 : 2 – 7 apostolul Petru a scris :

Harul şi pacea să vă fie înmulţite prin cunoaşterea lui Dumnezeu şi a Domnului nostru Isus Hristos !

Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit tot ce priveşte viaţa şi evlavia, prin cunoaşterea Celui ce ne-a chemat prin slava şi puterea Lui, prin care El ne-a dat făgăduinţele Lui nespus de mari şi scumpe, ca prin ele să vă faceţi părtaşi firii dumnezeieşti, după ce aţi fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte.

De aceea, daţi-vă şi voi toate silinţele ca să uniţi cu credinţa voastră fapta ; cu fapta, cunoştinţa ; cu cunoştinţa, înfrânarea ; cu înfrânarea, răbdarea ; cu răbdarea, evlavia ; cu evlavia, dragostea de fraţi ; cu dragostea de fraţi, iubirea de oameni”.

Apostolul Petru a notat că un credincios se poate bucura de har, de pace, de viață, de evlavie dar pentru a beneficia de-o astfel de viață binecuvântată este nevoie să aibe constant în el câteva lucruri, câteva însușiri, câteva calități care sunt absolut necesare pentru credinciosul care vrea să ajungă în Cer.

Ieri am amintit necesitatea cunoașterea Lui Dumnezeu și a promisiunilor Lui, virtutea și cunoștința. Astăzi vom nota ce înseamnă :

  1. înfrânarea,
  2. răbdarea,
  3. evlavia,
  4. dragostea de frați și
  5. iubirea de oameni.

Pentru reabilitarea spirituală este necesară și :

1. Înfrânarea

În greacă este folosit egkrateia care înseamnă „stăpânire de sine”. Face parte din Roada Duhului Sfânt (a se vedea Galateni 5 : 23, în traducerea Cornilescu este folosită expresia „înfrânarea poftelor”).

Apostolul Pavel punea un mare accent pe stăpânirea de sine. Un astfel de exemplu care arată cât de importantă este stăpânirea de sine îl avem în Faptele Apostolilor 23 : 24 – 25 scrie că :

După câteva zile, a venit Felix cu nevasta sa, Drusila, care era iudeică ; a chemat pe Pavel şi l-a ascultat despre credinţa în Hristos Isus.

Dar, pe când vorbea Pavel despre neprihănire, despre înfrânare şi despre judecata viitoare, Felix, îngrozit, a zis :

„De astă dată, du-te; când voi mai avea prilej, te voi chema.” … ”.

Stăpânirea de sine se poate traduce și cu „stăpânire înăuntru” deoarece pornește „din interiorul său, dar nu de către sine”. Exact acest lucru arată că stăpânirea de sine și este posibilă prin Duhul Sfânt.


2. Răbdarea

În II Petru 1 : 5 – 6 scrie : „De aceea, daţi-vă şi voi toate silinţele ca să uniţi cu credinţa voastră fapta ; cu fapta, cunoştinţa ; cu cunoştinţa, înfrânarea; cu înfrânarea, răbdarea; cu răbdarea, evlavia …”.

În Lexiconul Biblic, răbdarea (gr. hypomonḗ) provine din hypó, „sub” și ménō, „rămâne, îndura” și înseamnă „a rămâne sub, rezistență; statornicie. Numai Dumnezeu îi dă putere credinciosului să „rămână (să îndure) sub” încercările pe care El le atribuie în viață.


3. Evlavia

Evlavia (gr. eusebeia) se traduce cu „a venera, a aduce omagiu” și se mai poate traduce cu „răspunsul evlavios al inimii”) care se exprimă în mod natural în reverență față de Dumnezeu”.


4. Dragostea de fraţi și iubirea de oameni

În final, apostolul Petru a amintit cele mai înalte trepte ale spiritualității și anume „dragostea de fraţi” și „iubirea de oameni”. În limba greacă sunt folosite două cuvinte diferite : philadelphía și agapé (adică dragostea sau bunăvoința).

Dragostea este cea mai importantă deoarece de aici pornim de fapt când vrem să câștigăm oamenii pentru Christos. De la iubire. Dacă nu îi iubesc pe cei din jurul meu, nici nu voi face nimic pentru mântuirea lor, dar dacă în mine trăiește Domnul Isus, realitatea descrisă în Ioan 3 : 16 va fi o realitate :

Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică”.

Când a scris că : „atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat”, apostolul Ioan s-a referit la Jertfa Lui Dumnezeu și la Jertfa Domnului Isus. La prețul plătit pentru câștigarea sufletelor.

Dar realitatea este că la fel cum Dumnezeu nu Se schimbă, nici iubirea Lui față de omenire nu s-a schimbat, iar EL fiind iubirea ne iubește și pe noi la fel de mult cum a iubit omul dintotdeauna.

Iar cum este EL tot așa sunt și copiii Lui, care doresc din toată ființa lor, aducerea la mântuire a cât mai mulți oameni ! Doamne ajută și Doamne dă izbândă ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :