33. OMUL LUI DUMNEZEU sau Fiţi oameni [II Petru 3.11–12 şi I Corinteni 16.13]

33. OMUL LUI DUMNEZEU sau Fiţi oameni

I Podcast I Pasaje Biblice : II Petru 3 : 11 – 12 şi I Corinteni 16 : 13 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 02 Februarie 2022 I Studiu Biblic republicat. [A fost refăcut studiul publicat iniţial în 

În cartea I Corinteni 16 : 13, apostolul Pavel le-a scris Corintenilor un îndemn care este cât se poate de actual : „Vegheaţi, fiţi tari în credinţă, fiţi oameni …”.

Am putea fi altceva decât oameni ? Da.

 1. Unii sunt oameni doar la exterior … dar în interior au un caracter urât,
 2. alţii sunt oameni adevăraţi (drepţi) iar interesul meu este
 3. să învăţ cum să devin şi să fiu şi eu un astfel de om drept.

I. Oameni cu caracter urât (pe care îl vom numi animalic)

Domnul Isus când a trăit pe acest pământ, a spus exact cum erau unii oameni de pe vremea Lui :

 • lupi răpitori (Matei 7 : 15),
 • şerpi, (Matei 23 : 33), iar
 • unora le-a transmis un mesaj foarte discret :

Duceţi-vă”, le-a răspuns El, „şi spuneţi vulpii aceleia …” (Luca 13 : 32), era vorba despre Irod (a se vedea versetul 31).

Întrebarea este :

Cine ar putea comunica un mesaj unei vulpi ?

Numai cineva care este de acelaşi neam … aceasta înseamnă că implicit şi fariseii cărora li s-a adresat Domnul, erau tot vulpi, fiindcă vorbeau aceeaşi limbă ca Irod !

Lui Tit (capitolul 1 : 12), apostolul Pavel i-a scris :

Cretanii sunt totdeauna nişte mincinoşi, nişte fiare rele …”.

Iar apostolul Petru avea să scrie şi el despre câine şi scroafă (a se vedea II Petru 2 : 22). Oameni care doar la exterior arătau a fi oameni, dar în comportament erau exact aşa …


II. Oameni adevăraţi

Întotdeauna astfel de oameni au fost puţini. În Geneza 41 : 38 scrie că :

Şi faraon a zis slujitorilor săi : „Am putea noi oare să găsim un om ca acesta, care să aibă în el Duhul lui Dumnezeu ?” … În afară de Iosif, nu exista un alt om, în tot Egiptul !

Apoi în Numeri 12 : 3 scrie că :

Moise însă era un om foarte blând, mai blând decât orice om de pe faţa pământului.”

Apoi şi Uţ era o ţară în care trăia … un singur om adevărat !

Era în ţara Uţ un om care se numea Iov. Şi omul acesta era fără prihană şi curat la suflet. El se temea de Dumnezeu şi se abătea de la rău.” (Iov 1 : 1)

A fi om aşa cum vrea Dumnezeu este sinonim cu a-fi credincios Lui Dumnezeu !

În I Samuel 9 : 6 sunt redate cuvintele pe care i le spune slujitorul lui Saul :

Sluga i-a zis: „Iată că în cetatea aceasta este un om al lui Dumnezeu, un om cu vază ; tot ce spune el nu se poate să nu se întâmple. Haidem la el dar ; poate că ne va arăta drumul pe care trebuie să apucăm.”

Dar au trecut anii şi Dumnezeu a vorbit din nou, celor care trăiau pe vremea lui Ieremia. În capitolul 5 : 1 scrie :

Cutreieraţi uliţele Ierusalimului,
1. uitaţi-vă,
2. întrebaţi
3. şi căutaţi în pieţe, dacă se găseşte un om,

 • dacă este vreunul care să înfăptuiască ce este drept,
 • care să se ţină de adevăr, şi voi ierta Ierusalimul.”

Urmarea se ştie … deoarece nu a existat un astfel de om, (bineînţeles cu excepţia lui Ieremia), Ierusalimul a fost distrus.


[Oricum standardul spiritual era mult mai jos decât pe vremea lui Avraam, care credea că în Sodoma sunt cel puţin zece oameni buni ! Şi nu au fost … a se vedea Geneza 18 : 32.

De acolo au scăpat în final doar Lot (şi două fiice ale lui), dar, viaţa i-o datora lui Avraam, celui care a mijlocit pentru el, fără ca el să ştie ceva !

Sunt realităţi pe care le voi afla doar în veşnicie, de câte ori când mă aflam într-o situaţie dificilă, am avut parte de un Har special al Lui Dumnezeu datorită unei persoane care s-a rugat pentru mine cu lacrimi fără ca eu să aflu vreodată acest lucru] …


Apoi prin Ezechiel, Dumnezeu avea să mai spună, peste ani :

Caut printre ei un om care să înalţe un zid şi să stea în mijlocul spărturii înaintea Mea pentru ţară, ca să n-o nimicesc ; dar nu găsesc niciunul !” (Ezechiel 22 : 30)

Aşa se poate explica hotărârea lui Dumnezeu atunci când după o altă căutare :

El vede că nu este niciun om şi Se miră că nimeni nu mijloceşte. Atunci braţul Lui Îi vine în ajutor, şi neprihănirea Lui Îl sprijină. Se îmbracă cu neprihănire ca şi cu o platoşă, Îşi pune pe cap coiful mântuirii …

„Da, va veni un Răscumpărător pentru Sion, pentru cei ai lui Iacov care se vor întoarce de la păcatele lor, zice Domnul.” (Isaia 59 : 16 – 17, 20)


Cine este EL ?

III. OMUL ISUS

În Ioan 19 : 5 scrie că :

Isus a ieşit deci afară, purtând cununa de spini şi haina de purpură. „Iată Omul !”, le-a zis Pilat.”

Pentru a fi om trebuie să ÎL primesc în viaţa mea pe Isus ca Stăpân şi Mântuitor. EL este Cel care a murit în locul meu şi al tău !


Apostolul Petru a scris :

Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiţi voi, printr-o purtare sfântă şi evlavioasă, aşteptând şi grăbind venirea zilei lui Dumnezeu …”. (II Petru 3 : 11 – 12)

Ce fel de oameni ar trebui să fim noi ?

Oameni cum căuta Dumnezeu chiar şi în Sodoma : oameni buni (în traducerea Cornilescu ; a se vedea Geneza 18 : 23 – 25, 28).

Dar în limba ebraică, în versete menţionate anterior de şapte ori este folosit cuvântul tsaddiq : drept (sau drepţi). Nu scrie oameni buni ci simplu : drepţi.

Drept este omul care :

 1. trăieşte prin credinţă : „va trăi prin credinţa lui” (Habacuc 2 : 4) fiind drept în
 2. purtare (modul în care se comportă) şi
 3. având un caracter integru !

Este omul prin care Omul Isus ÎŞI trăieşte viaţa la nivel maxim !


Doamne, ajută-mă să fiu eu omul acela pe care TU tot îl cauţi de şase mii de ani !


Podcastul poate fi ascultat aici :