32 I 2023. VALOAREA POZITIVĂ A MÂHNIRII [1 Impărați 1.5–10 I 2 Corinteni 4.17]

32 I 2023. VALOAREA POZITIVĂ A MÂHNIRII

I Podcast I Pasaje Biblice : I Împărați 1 : 5 – 10 I II Corinteni 4 : 17 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 1 Februarie 2023 I

Rădăcina cuvântului ebraic „atsab” (a supăra, a mâhni, a întrista) are sensul de „a sculpta, a fabrica” dar are și înțelesul de „mod”. Mâhnirea nu are doar efecte negative ci are și efecte pozitive.

Pentru a înțelege efectul benefic pe care-l are mâhnirea pentru formarea caracterului unui copil, vom observa astăzi cum arată un tânăr care în copilăria lui niciodată nu a fost mâhnit, supărat, corectat sau mustrat de tatăl lui.

În I Împărați 1 : 5 – 10 scrie că :

Adonia, fiul Haghitei, s-a sumeţit până acolo încât a zis : „Eu voi fi împărat !” Şi şi-a pregătit care şi călăreţi şi cincizeci de oameni care alergau înaintea lui.

Tatăl său nu-l mustrase niciodată în viaţa lui, zicând : „Pentru ce faci aşa ?” Adonia, de altfel, era foarte frumos la chip şi se născuse după Absalom.

El a vorbit cu Ioab, fiul Ţeruiei, şi cu preotul Abiatar : şi aceştia au trecut de partea lui. Dar preotul Ţadoc, Benaia, fiul lui Iehoiada, prorocul Natan, Şimei, Rei şi vitejii lui David n-au fost cu Adonia.

Adonia a tăiat oi, boi şi viţei graşi, lângă piatra lui Zohelet, care este lângă En-Roguel ; şi a poftit pe toţi fraţii lui, fiii împăratului, şi pe toţi bărbaţii lui Iuda din slujba împăratului.

Dar n-a poftit pe prorocul Natan, nici pe Benaia, nici pe viteji, nici pe fratele său Solomon”.

În I Împărați 1 : 6, în traducerea Cornilescu scrie despre Adonia că :

Tatăl său nu-l mustrase niciodată în viaţa lui, zicând : „Pentru ce faci aşa ?” Adonia, de altfel, era foarte frumos la chip şi se născuse după Absalom”.

David nu l-a mustrat (aici este folosit ebr. atsab) adică nu l-a confruntat pe Adonia niciodată pentru faptele sale. Deși reiese clar că Adonia a făcut și lucruri care erau reprobabile, David nu l-a pus însă în fața consecințelor faptelor lui rele.


În alte traduceri scrie că pe Adonia, tatăl lui :

  • nu l-a întristat,
  • nu l-a certat,
  • nu l-a înfuriat,
  • nu l-a disciplinat …

Adică David l-a lăsat pe Adonia să facă ce vrea iar lipsa de disciplinare, de mâhnire, de certare a dus la formarea unui caracter urât, iar Adonia în loc să-i mulțumească lui David pentru că l-a crescut în puf, a ajuns să fie un răsfățat care credea că totul i se cuvine până acolo că a decis să ia și tronul lui David, să ia locul împăratului, să devină el împărat !


Vom încheia notând un verset care rezumă foarte bine ce s-a spus până acum. În II Corinteni 4 : 17, apostolul Pavel a scris că :

„ … întristările noastre uşoare, de o clipă, lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veşnică de slavă”.

Adică, prin necazuri, prin întristări, prin probleme, Dumnezeu ne transformă în bine iar mâhnirea are o foarte mare valoare în formarea noastră ca oameni.

Deci mâhnirea are un efect extrem de benefic pe termen lung, chiar dacă pe moment nu ne place ce ni se întâmplă !


Doamne Isuse, ÎȚI mulțumesc frumos și pentru bine și pentru rău ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :