236. SELECTEAZĂ CORECT 32. CONFORMISMUL SAU „CE-O SĂ ZICĂ LUMEA ?” [1 Samuel 15.10-32]

236. SELECTEAZĂ CORECT 32. CONFORMISMUL SAU „CE-O SĂ ZICĂ LUMEA ?”

I Podcast I Pasaj Biblic : I Samuel 15 : 10 – 32 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 24 August 2022 I

Conformismul este definit ca fiind : „Atitudinea conformistului ; acceptare mecanică, necritică și supunere formală, docilă, față de orice obiceiuri, idei, hotărâri etc.”. (DEX, 2009)

Un astfel de exemplu de conformare față de ce voia lumea este descris în I Samuel 15 : 10 – 32, unde este notat că :

Domnul a vorbit lui Samuel şi i-a zis : „Îmi pare rău că am pus pe Saul împărat, căci se abate de la Mine şi nu păzeşte cuvintele Mele.”

Samuel s-a mâhnit şi toată noaptea a strigat către Domnul. S-a sculat dis-de-dimineaţă ca să se ducă înaintea lui Saul. Şi au venit şi i-au spus : „Saul s-a dus la Carmel şi iată că şi-a înălţat un semn de biruinţă, apoi s-a întors şi, trecând mai departe, s-a coborât la Ghilgal.”

Samuel s-a dus la Saul, şi Saul i-a zis : „Fii binecuvântat de Domnul ! Am păzit cuvântul Domnului.” Samuel a zis : „Ce înseamnă behăitul acesta de oi care ajunge la urechile mele şi mugetul acesta de boi pe care-l aud ?”

Saul a răspuns : „Le-au adus de la amaleciţi, pentru că poporul a cruţat oile cele mai bune şi boii cei mai buni, ca să-i jertfească Domnului Dumnezeului tău ; iar pe celelalte le-am nimicit cu desăvârşire.” Samuel a zis lui Saul : „Stai, şi-ţi voi spune ce mi-a zis Domnul astă-noapte.” Şi Saul i-a zis : „Vorbeşte.”

Samuel a zis : „Când erai mic în ochii tăi, n-ai ajuns tu căpetenia seminţiilor lui Israel şi nu te-a uns Domnul ca să fii împărat peste Israel ? Domnul te trimisese, zicând : „Du-te şi nimiceşte cu desăvârşire pe păcătoşii aceia, pe amaleciţi ; războieşte-te cu ei până îi vei nimici.”

Pentru ce n-ai ascultat glasul Domnului ? Pentru ce te-ai aruncat asupra prăzii şi ai făcut ce este rău înaintea Domnului ?”

Saul a răspuns lui Samuel : „Am ascultat glasul Domnului şi m-am dus în calea pe care mă trimitea Domnul. Am adus pe Agag, împăratul lui Amalec, şi am nimicit cu desăvârşire pe amaleciţi ; dar poporul a luat din pradă oi şi boi, ca pârgă din ceea ce trebuia nimicit cu desăvârşire, ca să le jertfească Domnului Dumnezeului tău la Ghilgal.”

Samuel a zis : „Îi plac Domnului mai mult arderile de tot şi jertfele decât ascultarea de glasul Domnului ?

Ascultarea face mai mult decât jertfele, şi păzirea cuvântului Său face mai mult decât grăsimea berbecilor.

Căci neascultarea este tot atât de vinovată ca ghicirea, şi împotrivirea nu este mai puţin vinovată decât închinarea la idoli şi terafimi. Fiindcă ai lepădat cuvântul Domnului, te leapădă şi El ca împărat.”

Atunci Saul a zis lui Samuel : „Am păcătuit, căci am călcat porunca Domnului şi n-am ascultat cuvintele tale ; mă temeam de popor şi i-am ascultat glasul.

Acum, te rog, iartă-mi păcatul, întoarce-te cu mine, ca să mă închin până la pământ înaintea Domnului.” Samuel a zis lui Saul :

„Nu mă voi întoarce cu tine : fiindcă ai lepădat cuvântul Domnului, şi Domnul te leapădă, ca să nu mai fii împărat peste Israel.” Şi pe când se întorcea Samuel să plece, Saul l-a apucat de pulpana hainei, şi s-a rupt. Samuel i-a zis :

„Domnul rupe astăzi domnia lui Israel deasupra ta şi o dă altuia mai bun decât tine. Cel ce este tăria lui Israel nu minte şi nu Se căieşte, căci nu este un om ca să-I pară rău.” Saul a zis iarăşi :

„Am păcătuit ! Acum, te rog, cinsteşte-mă în faţa bătrânilor poporului meu şi în faţa lui Israel ; întoarce-te cu mine, ca să mă închin înaintea Domnului Dumnezeului tău.” Samuel s-a întors şi a mers după Saul, şi Saul s-a închinat înaintea Domnului”.


Cu ajutorul Lui Dumnezeu, mâine vom avea un studiu despre Saul, (despre omul care a decis greșit și s-a conformat presiunii anturajului), dar astăzi să ne reamintim un exemplu pozitiv de conformare cu voia Lui Dumnezeu. Acesta este din Geneza 21 : 1 – 2 și 6 – 7 unde este notat că :

Domnul Şi-a adus aminte de cele ce spusese Sarei, şi Domnul a împlinit faţă de Sara ce făgăduise. Sara a rămas însărcinată şi a născut lui Avraam un fiu la bătrâneţe, la vremea hotărâtă, despre care-i vorbise Dumnezeu … Şi Sara a zis :

„Dumnezeu m-a făcut de râs : oricine va auzi va râde de mine.” Şi a adăugat : „Cine s-ar fi gândit să spună lui Avraam că Sara va da ţâţă la copii ? Şi totuşi i-am născut un fiu la bătrâneţe !


Dar Sara a acceptat voia Lui Dumnezeu și astăzi așa arată … istoria. Atunci s-a născut Isaac, apoi s-a format poporul Evreu. După aproximativ două mii de ani S-a născut Domnul Isus, iar prin Jertfa Lui de pe cruce a devenit posibilă mântuirea și S-a pogorât Duhul Sfânt la noi pe pământ. Apoi s-a format Biserica.

Dar cum ar fi arătat istoria dacă Sara ar fi făcut avort, sau ar fi făcut ceva pentru ca să nu rămână însărcinată ? Cum ar fi arătat istoria dacă Sara ar fi procedat ca Eva și s-ar fi lăsat deviată de la ținta vieții ei și de la scopul pentru care a fost creată ?

Chiar atât de important este să nu mă conformez celorlalți ? Să nu mă uit la gura lumii ? În Luca 7 : 30 scrie despre unii oameni că :

„ … au zădărnicit planul lui Dumnezeu pentru ei … ”.

Literal se poate traduce cu :

au respins ceea ce era deja stabilit pentru ei”. De cine era stabilit ? De Dumnezeu.

Dar Dumnezeu are un plan și pentru viața mea, dar eu dacă gândesc : „Ce-o să zică lumea dacă fac cutare lucru ?” și decid să nu fac ce vrea Dumnezeu, pot avea probleme deoarece acel lucru pe care nu-l fac, este doar o verigă care face parte dintr-un lanț …

Pentru unii însă mai mult contează satisfacerea orgoliului lor, decât voia Lui Dumnezeu : „Decât să fiu văzut rău de ceilalți mai bine fac ce nu-i place Lui Dumnezeu” … deși deciziile acestea conștiente pot avea ca urmare pierderea mântuirii, nu doar a statutului social. Iar cei ce ascultă de Satana și cred că le va fi mai bine cu el decât cu Dumnezeu … se înșeală amarnic !

Deși aparent este posibil ca din punctul de vedere al unora, Sara să se fi făcut de râs, totuși ea a dat naștere copilului cu care era însărcinată și nu s-a uitat „în gura lumii”, la ce va spune lumea !


Doamne Tată din cer, Te rog din inimă, Te rog în Numele Domnului Isus să-mi deschizi ochii, ca să văd care este starea mea spirituală.
Ajută-mă să nu mai caut să fiu pe placul oamenilor ci să rămân în voia Ta ! Prin Duhul Sfânt, arată-mi Te rog, cum mă vezi Tu și mai oferă-mi încă o dată Harul întoarcerii totale la Tine ! Îți mulțumesc frumos Doamne Isuse pentru că m-ai ascultat ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :