227 I 2023. PRIN CREDINȚĂ ȘTIU CĂ DOMNUL ISUS LOCUIEȘTE ÎN INIMA MEA [Efeseni 3.17 I Efeseni 3.14–21 I Romani 8.10]

227 I 2023. PRIN CREDINȚĂ ȘTIU CĂ DOMNUL ISUS LOCUIEȘTE ÎN INIMA MEA !

I Podcast I Pasaje Biblice : Efeseni 3 : 17 I Faptele Apostolilor 20 : 25 I Romani 8 : 10 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 15 August 2023 I

Prin credință știm că Domnul Isus locuiește în inima noastră. Acesta este un al nouăsprezecelea beneficiu al trăirii prin credință.

De ce este un beneficiu să știu că Domnul Isus locuiește în viața mea ? Deoarece noi avem nevoie de oamenii Lui Dumnezeu prin care la un anumit moment dat, Domnul Isus ne vorbește și ne ajută spiritual dar ei sunt doar în trecere prin viața noastră iar noi nu trebuie să depindem de ei ci știm că Domnul Isus este în viața noastră și EL personal Se ocupă de fiecare dintre noi.

În Efeseni 3 : 17 scrie :

„ … aşa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credinţă …”.

De ce scrie că prin credință știm că Domnul Isus locuiește în noi ? Deoarece nu îl vedem cu ochii dar știm prin credință că EL este în noi !


Pentru a înțelege mai bine la ce se referea apostolul Pavel vom nota contextul în care el s-a referit la locuirea Domnului Isus în inima credincioșilor.

În Efeseni 3 : 14 – 21 este notat un îndemn al apostolului Pavel care a fost urmat de rugăciunea lui :

Vă rog iarăşi să nu vă pierdeţi cumpătul din pricina necazurilor mele pentru voi: aceasta este slava voastră.) …

Iată de ce, zic, îmi plec genunchii înaintea Tatălui Domnului nostru Isus Hristos, din care îşi trage numele orice familie, în ceruri şi pe pământ, şi-L rog ca, potrivit cu bogăţia slavei Sale,

să vă facă să vă întăriţi în putere, prin Duhul Lui, în omul dinăuntru, aşa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credinţă ; pentru ca, având rădăcina şi temelia pusă în dragoste,

  • să puteţi pricepe împreună cu toţi sfinţii care este lărgimea, lungimea, adâncimea şi înălţimea ; şi
  • să cunoaşteţi dragostea lui Hristos care întrece orice cunoştinţă, ca
  • să ajungeţi plini de toată plinătatea lui Dumnezeu.

Iar a Celui ce, prin puterea care lucrează în noi, poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi, a Lui să fie slava în Biserică şi în Hristos Isus, din neam în neam, în vecii vecilor ! Amin”.


La ultima întâlnire cu prezbiterii din Efes, apostolul Pavel le spusese printre altele și aceste cuvinte :

„ … ştiu că nu-mi veţi mai vedea faţa, voi toţi aceia în mijlocul cărora am umblat propovăduind Împărăţia lui Dumnezeu …

Şi acum, fraţilor, vă încredinţez în mâna lui Dumnezeu şi a Cuvântului harului Său care vă poate zidi sufleteşte şi vă poate da moştenirea împreună cu toţi cei sfinţiţi …

După ce a vorbit astfel, a îngenuncheat şi s-a rugat împreună cu ei toţi. Şi au izbucnit cu toţii în lacrimi, au căzut pe grumazul lui Pavel şi l-au sărutat. Căci erau întristaţi mai ales de vorba pe care le-o spusese el, că nu-i vor mai vedea faţa …”. (Faptele Apostolilor 20 : 25, 32, 36 – 38)

Prin Epistola către Efeseni, credincioșii din Efes primeau ultimul mesaj din partea celui care s-a ocupat de ei pentru aproximativ doi ani și trei luni (a se vedea Faptele Apostolilor 19 : 8 – 10).

Apostolul Pavel știa că ei aveau să fie afectați de aceste cuvinte prin care practic li se confirna faptul că pe apostolul Pavel nu aveau să-l mai vadă niciodată deoarece avea să moară ca martir.


Poate de aceea a subliniat faptul că în inimile lor locuiește Domnul Isus. Domnul Isus nu este în vizită în viața creștinului ci locuiește în el pentru totdeauna.

Prin viața noastră vor fi în trecere oamenii Lui Dumnezeu prin care Duhul Sfânt ne ajută din punct de vedere spiritual, dar noi știm prin credință că Domnul Isus este Cel care este cu noi și locuiește în noi până la sfârșitul vieții fiecăruia dintre noi iar Domnul Isus nu ne părăsește niciodată !

Dar viața nu se termină în momentul decesului, ci apostolul Pavel a mai spus ceva :

Şi dacă Hristos este în voi, trupul vostru, da, este supus morţii, din pricina păcatului ; dar duhul vostru este viu, din pricina neprihănirii”. (Romani 8 : 10)


ÎI mulțumesc frumos Lui Dumnezeu pentru faptul că Domnul Isus locuiește și în inima mea și pentru că știu din Cuvântul Lui că EL rămâne în mine și cu mine pentru totdeauna și la bine și la rău iar când voi pleca de pe pământ, mă va ajuta la trecerea de aici dincolo iar acolo voi fi cu EL pentru veșnicie ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :