23. Conştiinţa cea rea, Faptele Apostolilor 24 : 15 – 16

viespeaUn artist avea să facă tabloul conştiinţei celei rele. El a zugrăvit un cal, ce alerga în galop încunjurat fiind de vespi, iar în josul tabloului erau scrise cuvintele :

Alergarea ta e zadarnică”.

Augustin zice : „Acela îşi este însuşi pedeapsă, carele se chinuieşte de conştiinţa sa. De alţi duşmani poate să fugă, dar unde să se refugieze de sine însuşi ?

Apostolul Pavel îi scria lui Timotei : „ … am în Dumnezeu nădejdea aceasta, pe care o au şi ei înşişi, că va fi o înviere a celor drepţi şi a celor nedrepţi. De aceea mă silesc să am totdeauna un cuget curat înaintea lui Dumnezeu şi înaintea oamenilor”. (Faptele Apostolilor 24 : 15 – 16)