Evanghelia după Luca 18.31–34 I Înţelegerea lucrurilor spirituale (II)

luca-18-31-34-intelegerea-lucrurilor-spirituale-iiDin ce cauză nu înţeleg Cuvântul Lui Dumnezeu şi care este voia Lui pentru mine ? Sunt cel puţin trei motive :

I. Din cauza împietririi inimii mele

Să observăm două versete din Biblie :

 • Evanghelia după Matei 13 : 13 – 15 „De aceea le vorbesc în pilde, pentru că ei, măcar că văd, nu văd, şi măcar că aud, nu aud, nici nu înţeleg [gr. syniousin].

Şi cu privire la ei se împlineşte prorocia lui Isaia, care zice : „Veţi auzi cu urechile voastre, şi nu veţi înţelege [gr. synēte]; veţi privi cu ochii voştri, şi nu veţi vedea”. Căci inima acestui popor s-a împietrit ; au ajuns tari de urechi, şi-au închis ochii, ca nu cumva să vadă cu ochii, să audă cu urechile, să înţeleagă [gr. synōsin] cu inima, să se întoarcă la Dumnezeu, şi să-i vindec”.

 • Evanghelia după Marcu 6 : 51 – 52 „Apoi S-a suit la ei în corabie, şi a stat vântul. Ei au rămas uimiţi şi înmărmuriţi, căci nu înţeleseseră [gr. synēkan] minunea cu pâinile, fiindcă le era inima împietrită”.

Nu au înţeles ceva ce tocmai li s-a întâmplat din cauză că inima lor era împietrită. Un termen care este folosit în medicină este calcificarea.

Conform Dex calcificat înseamnă : „Întărit prin depunere de săruri de calciu”. Se referă la : „ … țesuturi, oase, tendoane …”.

A fost în Biserica Cezareea un credincios a cărui inimă era în această situaţie. Lui îi funcţiona doar 17 % din inimă. Din această cauză tot trupul suferea, deoarece inima pompa doar la 17 % din capacitatea ei, urmarea fiind că întregul organism funcţiona doar atât. A avut de suferit tot trupul şi implicit omul ca fiinţă !

(Într-un asemenea caz, se întâmplă exact ceea ce spunea Domnul Isus : „ … au ajuns tari de urechi, şi-au închis ochii … ”. (Evanghelia după Matei 13 : 15) Numai că toate aceste probleme nu sunt din rea voinţă.

Omul nu mai vede bine, are un vâjâit în urechi, apărând şi problemele de stabilitate, şi nici nu va mai auzi bine ! Fiind în starea aceasta nici nu se va mai concentra asupra ce este în afara lui) !

Şi-a dorit să fie operat şi a fost în câteva centre universitare. La Timişoara, am vorbit cu medicul care putea face această operaţie şi ne-a spus că nu are şanse să-şi revină din operaţie din cauză că inima are nevoie de măcar 35 % din mărimea normală pentru a putea reporni după operaţie !

Ţesutul calcificat / împietrit era însă cu mult peste limite. Singura şansă era transplantul de inimă, de aceea a mers şi la Bucureşti unde a fost pus pe listă … era undeva după primii trei sute şi i s-a spus că prioritate au tinerii ! După aproximativ doi ani a trecut la Domnul …


Din punct de vedre spiritual din ce cauză poate să se împietrească inima şi cât de tare se poate face ?

În Zaharia 7 : 11 – 12 scrie : „Dar ei n-au vrut să ia aminte, ci au întors spatele şi şi-au astupat urechile ca să n-audă. Şi-au făcut inima ca diamantul de tare, ca să n-asculte Legea, nici cuvintele pe care li le spunea Domnul oştirilor prin Duhul Său, prin prorocii de mai înainte”.

1. Temperaturile ridicate, pot fi o cauză a împietririi (a pietrificării ; diamantul este până la urmă o piatră … preţioasă).

Cum se formează diamantul ? La presiuni mari şi la temperaturi foarte mari care sunt aplicate un timp îndelungat. Unii oameni ajung să se împietrească pe calea lui Dumnezeu, din cauza presiunilor foarte mari prin care au trecut.

Sfinţirea are un preţ care trebuie plătit şi sunt oameni care la un moment dat nu mai vor să meargă înainte !
Împietrit este oarecum un sinonim al lui împărţit.


2. O altă cauză a împietririi este temperatura scăzută / frigul

În cazul descris mai sus, (inima ce funcţiona doar 17 %) l-am întrebat pe doctorul ce se ocupa de pacient : „Din ce cauză s-a ajuns la situaţia aceasta ?” El ne-a răspuns : „Din cauza frigului şi a igrasiei”. Exact acestea erau condiţiile în care locuia fratele respectiv.

Din punct de vedere spiritual, se referă la oamenii îngheţaţi spiritual, care nu postesc deloc, (sau foarte puţin), nu citesc din Cuvânt şi nu se luptă cu ei înşişi, în viaţa lor având o formă avansată de nepăsare spirituală.

În Iacov 4 : 4, 7 – 10 avem notat care este antidotul. Apostolul Iacov scria :

Nu ştiţi că prietenia lumii este vrăjmăşie cu Dumnezeu? Aşa că cine vrea să fie prieten cu lumea se face vrăjmaş cu Dumnezeu … Supuneţi-vă, dar, lui Dumnezeu. Împotriviţi-vă diavolului, şi el va fugi de la voi.

Apropiaţi-vă de Dumnezeu, şi El Se va apropia de voi. Curăţaţi-vă mâinile, păcătoşilor ; curăţaţi-vă inima, oameni cu inima împărţită ! Simţiţi-vă ticăloşia ; tânguiţi-vă şi plângeţi ! Râsul vostru să se prefacă în tânguire, şi bucuria voastră în întristare : smeriţi-vă înaintea Domnului, şi El vă va înălţa”.

Trebuie căutat ajutorul spiritual, mărturisirea păcatelor şi Dumnezeu intervine, iar efectul este incredibil.


II. Din cauză că nu-L caut pe Dumnezeu

În Romani 3 : 11 apostolul Pavel scria că : „Nu este niciunul care să aibă pricepere [gr. syniōn]. Nu este niciunul care să caute cu tot dinadinsul pe Dumnezeu”. De ce nu înţeleg realităţile spirituale şi iau decizii greşite ? Poate fi şi din cauză că nu-L caut pe Dumnezeu cu adevărat.

Moise vorbea despre modul în care au trăit canaaniţii (şi de ce au pierdut totul), făcând lucruri nepermise. El le-a poruncit celor din poporul lui, (expresia folosită în Vechiul Testament fiind la persoana a doua) :

Tu să te ţii în totul totului tot, numai de Domnul Dumnezeul tău”. (Deuteronomul 18 : 13)

Cum pot să-L regăsesc pe Dumnezeu, cum să-L caut ?

 • Este nevoie de o decizie interioară (imediată) : „Puneţi-vă acum inima şi sufletul să caute pe Domnul Dumnezeul vostru; sculaţi-vă şi zidiţi Sfântul Locaş al Domnului Dumnezeu, ca să aduceţi chivotul legământului Domnului şi uneltele închinate lui Dumnezeu în Casa care va fi zidită Numelui Domnului”. (I Cronici 22 : 19) De ce trebuie luată o decizie imediată, în momentul în care văd că nu merg bine spiritual ? Pentru că vor interveni lucrurile urgente care mă vor depărta de cele importante, de aceea trebuie să-mi stabilesc obiectice clare, cu paşi concreţi, pentru a-mi putea măsura / evalua trăirea spirituală !
 • Hotărârea trebuie întărită prin fapte : „Aceia din toate seminţiile lui Israel care aveau pe inimă să caute pe Domnul Dumnezeul lui Israel au urmat pe leviţi la Ierusalim, ca să jertfească Domnului Dumnezeului părinţilor lor”. (II Cronici 11 : 16)
 • Nu trebuie acceptat compromisul, făcând doar o parte din ce ştiu că vrea Dumnezeu de la mine. Dumnezeu a spus : „Nu voi mai strămuta pe Israel din ţara pe care am dat-o părinţilor voştri, numai să caute să împlinească tot ce le-am poruncit, după toată Legea, învăţăturile şi poruncile date prin Moise”. (II Cronici 33 : 8)

De mare ajutor sunt postul şi rugăciunea :

 1. postul, mai ales atunci când necazul este mare : „În spaima sa, Iosafat şi-a îndreptat faţa să caute pe Domnul şi a vestit un post pentru tot Iuda”. (II Cronici 20 : 3) Dar căutătorul de Dumnezeu apelează la El şi făcând :
 2. rugăciunea : „În ziua necazului meu, caut pe Domnul ; noaptea, mâinile îmi stau întinse fără curmare ; sufletul meu nu vrea nicio mângâiere”. (Psalmul 77 : 2)

Orice am face, trebuie să fim conştienţi că Iniţiatorul reabilitării relaţiei cu Dumnezeu este Domnul Isus. El prin Duhul Sfânt conştientizează omul de problemele lui. În Fapte 15 : 16 – 18 scrie :

După aceea Mă voi întoarce şi voi ridica din nou cortul lui David din prăbuşirea lui, îi voi zidi dărâmăturile şi-l voi înălţa din nou : pentru ca rămăşiţa de oameni să caute pe Domnul, ca şi toate Neamurile peste care este chemat Numele Meu, zice Domnul, care face aceste lucruri şi căruia Îi sunt cunoscute din veşnicie”.

Un exemplu de efect al rugăciunii şi mărturisirii, alăturate postului este în viaţa lui Daniel (care şi peste ani şi-a amintit exact cum au decurs lucrurile) :

„ … în anul dintâi al domniei lui, eu, Daniel, am văzut din cărţi că trebuiau să treacă şaptezeci de ani pentru dărâmăturile Ierusalimului, după numărul anilor despre care vorbise Domnul către prorocul Ieremia.
Şi mi-am întors faţa spre Domnul Dumnezeu ca să-L caut cu rugăciune şi cereri, postind în sac şi cenuşă. M-am rugat Domnului Dumnezeului meu şi I-am făcut următoarea mărturisire … ”. (Daniel 9 : 2 – 4)

Rezultatul este descris în versetele 20 – 21 :

Pe când încă vorbeam eu, mă rugam, îmi mărturiseam păcatul meu şi păcatul poporului meu, Israel, şi îmi aduceam cererile înaintea Domnului Dumnezeului meu, pentru muntele cel sfânt al Dumnezeului meu ; pe când vorbeam eu încă în rugăciunea mea, a venit repede, în zbor iute, omul Gabriel pe care-l văzusem mai înainte într-o vedenie şi m-a atins în clipa când se aducea jertfa de seară”.

Aceasta înseamnă a te nevoi, a te sili. Când omul este bolnav trebuie să ia pastilele amare (spiritual aşa sunt postul şi rugăciunea) pentru cei care nu mai au antrenamentul practicării disciplinelor spirituale. Medicamentele nu sunt bune la gust dar efectul este bun.

Putem nota ca o concluzie, cuvintele apostolului Petru :

Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit tot ce priveşte viaţa şi evlavia, prin cunoaşterea Celui ce ne-a chemat prin slava şi puterea Lui, prin care El ne-a dat făgăduinţele Lui nespus de mari şi scumpe, ca prin ele să vă faceţi părtaşi firii dumnezeieşti, după ce aţi fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte.

De aceea, daţi-vă şi voi toate silinţele ca să uniţi cu credinţa voastră fapta ; cu fapta, cunoştinţa ; cu cunoştinţa, înfrânarea ; cu înfrânarea, răbdarea; cu răbdarea, evlavia ;
cu evlavia, dragostea de fraţi ; cu dragostea de fraţi, iubirea de oameni.

Căci, dacă aveţi din belşug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiţi nici leneşi, nici neroditori în ce priveşte deplina cunoştinţă a Domnului nostru Isus Hristos. Dar cine nu are aceste lucruri este orb, umblă cu ochii închişi şi a uitat că a fost curăţat de vechile lui păcate”. (II Petru 1 : 3 – 9)


III. Din cauză că mă compar cu mine însumi. (Eu îmi sunt singurul etalon al neprihănirii)

Apostolul Pavel nota care este o altă cauză a neînţelegerii voiei Lui Dumnezeu şi a Cuvântului scris. În II Corinteni 10 : 12 apostolul scria că :

Negreşit, n-avem îndrăzneala să ne punem alături sau în rândul unora din aceia care se laudă singuri. Dar ei, prin faptul că se măsoară cu ei înşişi şi se pun alături ei cu ei înşişi, sunt fără pricepere [gr. syniasin]”.

Din ce cauză pot să rămân împietrit ? Pentru că mă compar cu mine însumi. Dacă mă compar cu mine pot să rămân mulţumit, iar atunci pot să rămân în starea aceasta. Dar modelul nostru este Isus.

Contează foarte mult şi ucenicizarea, deoarece omul matur poate observa problemele de caracter ale celui de care se ocupă, iar ucenicul va vedea modelul de om credincios, (cum va ajunge şi el să fie), privind la comportarea creştinului matur.

Cei care nu au învăţat cum este viaţa de creştin de la altcineva, pot să aibă această problemă a plafonării spirituale. Apostolul Pavel îi scria lui Timotei :

Tu însă ai urmărit de aproape învăţătura mea, purtarea mea, hotărârea mea, credinţa mea, îndelunga mea răbdare, dragostea mea, răbdarea mea, prigonirile şi suferinţele care au venit peste mine în Antiohia, în Iconia şi în Listra. Ştii ce prigoniri am răbdat; şi totuşi Domnul m-a izbăvit din toate. De altfel, toţi cei ce voiesc să trăiască cu evlavie în Hristos Isus vor fi prigoniţi”. (II Timotei 3 : 10 -12)


Concluzie :

În viaţă poate nu vom putea înţelege tot ce ni se întâmplă, dar credincioşii sunt asemenea celor despre care scrie apostolul Pavel :

De altă parte, ştim că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, şi anume spre binele celor ce sunt chemaţi după planul Său”. (Romani 8 : 28)

Dar este o mare diferenţă între a nu înţelege anumite întâmplări (din viaţa mea) şi a nu înţelege nimic !

Gr. suniémi (a înţelege) este folosit de 26 de ori. Pentru cei interesaţi redăm şi celelate versete în care este folosit :

 • Matei 13 : 19 „Când un om aude Cuvântul privitor la Împărăţie, şi nu-l înţelege, vine cel rău şi răpeşte ce a fost semănat în inima lui. Acesta este sămânţa căzută lângă drum”.
 • Matei 13 : 23 „Iar sămânţa căzută în pământ bun este cel ce aude Cuvântul şi-l înţelege ; el aduce rod : un grăunte dă o sută, altul şaizeci, altul treizeci”.
 • Matei 13 : 50 – 51 „ … şi-i vor arunca în cuptorul aprins ; acolo va fi plânsul şi scrâşnirea dinţilor. Aţi înţeles voi toate aceste lucruri ?”, i-a întrebat Isus. „Da, Doamne”, I-au răspuns ei”.
 • Matei 15 : 10 – 11 „Isus a chemat mulţimea la Sine şi a zis : „Ascultaţi şi înţelegeţi : Nu ce intră în gură spurcă pe om ; ci ce iese din gură, aceea spurcă pe om”.
 • Matei 16 : 12 „Atunci au înţeles ei că nu le zisese să se păzească de aluatul pâinii, ci de învăţătura fariseilor şi a saducheilor”.
 • Matei 17 : 13 „Ucenicii au înţeles atunci că le vorbise despre Ioan Botezătorul”.
 • Marcu 4 : 12 „ … pentru ca, „măcar că privesc, să privească şi să nu vadă, şi măcar că aud, să audă şi să nu înţeleagă, ca nu cumva să se întoarcă la Dumnezeu şi să li se ierte păcatele”.
 • Marcu 7 : 14 „În urmă, a chemat din nou noroadele la Sine şi le-a zis : „Ascultaţi-Mă toţi şi înţelegeţi”. Ascultarea de Domnul Isus (de Stăpân) aduce şi înţelegerea lucrurilor spirituale !
 • Marcu 8 : 17 „Isus a înţeles lucrul acesta şi le-a zis : „Pentru ce vă gândiţi că n-aveţi pâini ? Tot nu pricepeţi şi tot nu înţelegeţi ? Aveţi inima împietrită ?
 • Marcu 8 : 20 – 21 „Şi, când am frânt cele şapte pâini la cei patru mii de bărbaţi, câte coşniţe pline cu firimituri aţi ridicat ?” „Şapte”, I-au răspuns ei. Şi El le-a zis : „Tot nu înţelegeţi ?
 • Luca 2 : 50 „Dar ei n-au înţeles spusele Lui”.
 • Luca 8 : 10 „El le-a răspuns : „Vouă v-a fost dat să cunoaşteţi tainele Împărăţiei lui Dumnezeu, dar celorlalţi li se vorbeşte în pilde, ca „măcar că văd, să nu vadă, şi măcar că aud, să nu înţeleagă”.
 • Luca 18 : 34 „Ei n-au înţeles nimic din aceste lucruri : căci vorbirea aceasta era ascunsă pentru ei şi nu pricepeau ce le spunea Isus”.
 • Luca 24 : 45 „Atunci le-a deschis mintea, ca să înţeleagă Scripturile”.
 • Fapte 7 : 25 (de două ori) „Credea că fraţii lui vor pricepe că Dumnezeu prin mâna lui le va da izbăvirea ; dar n-au priceput”.
 • Fapte 28 : 26 „ … când a zis : „Du-te la poporul acesta şi zi-i : „Veţi auzi cu urechile voastre, şi nu veţi înţelege; cu ochii voştri veţi privi, şi nu veţi vedea”.
 • Fapte 28 : 27 „Căci inima acestui norod s-a împietrit ; ei aud greu cu urechile, şi-au închis ochii, ca nu cumva să vadă cu ochii, să audă cu urechile, să înţeleagă cu inima, să se întoarcă la Dumnezeu, şi să-i vindec”.
 • Romani 15 : 21 „ … după cum este scris : „Aceia cărora nu li se propovăduise despre El Îl vor vedea, şi cei ce n-auziseră de El Îl vor cunoaşte”.
 • Efeseni 5 : 17 „De aceea nu fiţi nepricepuţi, ci înţelegeţi care este voia Domnului”.

STUDII ASEMĂNĂTOARE :