212 I 2023. RUGĂCIUNEA CU DUHUL CONSTĂ ÎN CUVINTE ROSTITE CLAR [Faptele Apostolilor 19. 1–7 I Efeseni 1.13-14 I Faptele Apostolilor 2.3–4]

212 I 2023. RUGĂCIUNEA CU DUHUL CONSTĂ ÎN CUVINTE ROSTITE CLAR

I Podcast I Pasaje Biblice : Faptele Apostolilor 19 : 1 – 7 I Efeseni 1 : 13 – 14 I Faptele Apostolilor 2 : 3 – 4 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 31 Iulie 2023 I

Despre primii doisprezeze creștini din Efes, în Faptele Apostolilor 19 : 6 scrie că atunci : „Când şi-a pus Pavel mâinile peste ei, Duhul Sfânt S-a coborât peste ei, şi vorbeau în alte limbi şi proroceau”.

Erau cuvinte care se auzeau clar și este la fel de limpede că nu erau rostite prin mintea oamenilor respectivi ci li se dovedea chiar și lor că tocmai venise în viața lor o altă Persoană și anume Duhul Sfânt iar ei tocmai ce experimentaseră botezul în Duhul Sfânt !


În Efeseni 1 : 13 – 14, creștinilor din Efes, apostolul Pavel le-a reamintit experiența respectivă și cum a fost botezul în Duhul Sfânt al primilor convertiți dintre ei (botez care a fost descris în Faptele Apostolilor 19 : 1 – 7) :

Şi voi, după ce aţi auzit Cuvântul adevărului (Evanghelia mântuirii voastre), aţi crezut în El şi aţi fost pecetluiţi cu Duhul Sfânt care fusese făgăduit şi care este o arvună a moştenirii noastre, pentru răscumpărarea celor câştigaţi de Dumnezeu, spre lauda slavei Lui”. (Efeseni 1 : 13 – 14)

Primii doisprezece credincioși au auzit Cuvântul care li s-a predicat, au crezut în Domnul Isus, au fost botezați în apă și mai apoi în urma punerii mâinilor apostolului Pavel :

Duhul Sfânt S-a coborât peste ei, şi vorbeau în alte limbi şi proroceau”. (Faptele Apostolilor 19 : 6)


Botezul în Duhul Sfânt a fost comparat cu o pecetluire. Creștinii din Efes știau la ce se referă termenul pecetluire deoarece se practica de exemplu pecetluirea scrisorilor.

Pentru pecetluirea unei scrisori (de exemplu) se folosea ceara solidă de la o lumânare la al cărei fitil i se dădea foc. Ceara se topea și se prelingea pe documentul ce trebuia să fie sigilat, iar mai apoi pe ceara caldă se aplica sigiliul care odată întărit păstra însemnele celui care a făcut sigilarea iar produsul obținut se numea pecete.


Duhul Sfânt este comparat cu un foc iar în Faptele Apostolilor 2 : 3 – 4 scrie că :

Nişte limbi ca de foc au fost văzute împărţindu-se printre ei şi s-au aşezat câte una pe fiecare din ei. Şi toţi s-au umplut de Duh Sfânt şi au început să vorbească în alte limbi, după cum le dădea Duhul să vorbească”.

Urmarea pecetluirii a fost semnul distinctiv care a rămas și anume vorbirea în alte limbi care a garantat că Domnul Isus era Cel care Și-a pus sigiliul pe ei !


Dar această vorbire nu vine din minte (adică din sufletul omului) ci din duhul creștinului în care a venit Duhul Sfânt care fiind o Persoană este clar că și vorbește !


Vom încheia prezentul studiu citând cuvintele apostolului Pavel care au fost scrise în I Corinteni 14 : 15 unde el a notat :

Ce este de făcut atunci ?

  • Mă voi ruga cu duhul, dar
  • mă voi ruga şi cu mintea ;
  • voi cânta cu duhul, dar voi cânta şi cu mintea”.

Tu poți să te rogi și cu duhul folosind cuvinte în altă limbă pe care ți le dă Duhul Sfânt să le rostești (a se vedea Faptele Apostolilor 2 : 4) ?


Dacă nu poți să vorbești așa ar fi bine să analizezi care este de fapt starea ta spirituală în lumina Cuvântului Lui Dumnezeu pe care tocmai l-ai ascultat sau l-ai citit !


Doamne Isuse, ajută-mă și pe mine să înțeleg corect Cuvântul Tău și să-mi potrivesc viața după el ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :