189. STĂRILE SUFLETEȘTI 9. A LUAT FOC [Proverbe 15.18]

189. STĂRILE SUFLETEȘTI 9. A LUAT FOC

I Podcast I Pasaj Biblic : Proverbe 15 : 18 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 08 Iulie 2022 I

Când vorbesc despre mânie și despre om ca fiind un „combustibil” este bine să-mi fac o autoevaluare pentru ca să știu :

1. dacă sunt foarte inflamabil (mă aprind repede și „ard tare”),
2. dacă sunt ignifug („Care se aprinde și arde foarte greu sau care nu arde deloc, împiedicând propagarea focului”, DEX 2009) sau
3. dacă sunt neinflamabil, adică undeva între cele două limite (mă „aprind” dar acest lucru nu se întâmplă ușor).


De ce trebuie să știu care este gradul meu de rezistență la foc ? Pentru a ști ce distanță să țin față de focul mâniei.

De aceea în cadrul prezentului studiu vom vorbi despre :

1. credinciosul inflamabil (sau extrem de inflamabil care este ca iasca, doar o scânteie să ajungă pe ea și se și aprinde imediat),
2. credinciosul ignifug (care este rezistent la foc fiind asemenea pietrei care nu ia foc și nu arde) și
3. credinciosul neinflamabil pe care-l vom numi așa deoarece nu se aprinde ușor dar el știe că dacă nu ține distanța față de foc poate totuși să ia foc.


1. Credinciosul inflamabil (iasca)

Poate vom fi surprinși să aflăm dar în Biblie este scris despre credinciosul inflamabil care este numit ca fiind „iute la mânie”.

Această expresie Biblică este folosită în Proverbe 14 : 17

Cine este iute la mânie face prostii, şi omul plin de răutate se face urât”.

Apoi tot despre omul iute la mânie scrie în Proverbe 15 : 18

Un om iute la mânie stârneşte certuri, dar cine este încet la mânie potoleşte neînţelegerile”.


Apoi în al doilea rând să observăm câteva lucruri despre :

2. Credinciosul ignifug

În I Corinteni 10 : 4 scrie că : „Stânca era Christos”. Reamintim că stânca nu ia foc și nu arde !

În Matei 12 : 18 – 19 sunt notate cuvintele pe care Dumnezeu le-a spus despre Domnul Isus :

Iată Robul Meu pe care L-am ales, Preaiubitul Meu, în care sufletul Meu îşi găseşte plăcerea. Voi pune Duhul Meu peste El, şi va vesti Neamurilor judecata. El nu Se va lua la ceartă, nici nu va striga. Şi nimeni nu-I va auzi glasul pe uliţe”.

Știind că omul mânios stârnește certuri și cunoscând faptul că Domnul Isus nu S-a certat, ne vom întreba poate : „Și cum de s-a mâniat totuși ?” (A se vedea de exemplu Marcu 3 : 5) …


[Aici trebuie să facem o distincție. Noi știm că focul este bun dacă este folosit bine dar dacă este folosit rău poate produce incendii de aceea trebuie să amintim faptul că și focul mâniei poate fi și constructiv și distructiv.

Să urmărim două exemple din viața lui Saul. În I Samuel 11 : 6 scrie :

Cum a auzit Saul aceste lucruri, Duhul lui Dumnezeu a venit peste el, şi s-a mâniat foarte tare”.

Dar a fost o mânie constructivă deoarece a avut ca rezultat eliberarea unor compatrioți ai lui. Dar despre același om, scrie în I Samuel 18 : 8 că :

Saul s-a mâniat foarte tare şi nu i-a plăcut vorba aceasta. El a zis : „Lui David îi dau zece mii şi mie-mi dau mii [?] Nu-i mai lipseşte decât împărăţia.”

Iar rezultatul acestei mânii a fost extrem de distructiv atât :

  • pentru Saul ca om,
  • pentru David care a devenit obiectul răzbunării unei persoane căreia i-a făcut bine dar și
  • pentru țară care a pierdut doi oameni de valoare.

Și cum „ar fi mers” țara dacă Saul ar fi colaborat cu David ?]


Apoi în al treilea rând să observăm câteva lucruri despre :

3. Credinciosul neinflamabil (care nu ia foc, care nu se aprinde ușor)

Este descris ca fiind, încet la mânie deoarece repetăm : nu se aprinde ușor. Un astfel de om este descris în Proverbe 14 : 29

Cine este încet la mânie are multă pricepere, dar cine se aprinde iute, face multe prostii”.

Apoi reamintim Proverbe 15 : 18 unde scrie că :

Un om iute la mânie stârneşte certuri, dar cine este încet la mânie potoleşte neînţelegerile”.

Și apoi în Proverbe 16 : 32 scrie că :

Cel încet la mânie preţuieşte mai mult decât un viteaz, şi cine este stăpân pe sine preţuieşte mai mult decât cine cucereşte cetăţi”.


Atunci când Domnul Isus mergea spre Golgota, Luca a notat că :

În urma lui Isus mergea o mare mulţime de norod şi femei care se boceau, îşi băteau pieptul şi se tânguiau după El.
Isus S-a întors spre ele şi a zis : „Fiice ale Ierusalimului, nu Mă plângeţi pe Mine ; ci plângeţi-vă pe voi însevă şi pe copiii voştri …

Căci dacă se fac aceste lucruri copacului verde, ce se va face celui uscat ?” (Luca 23 : 27 – 28, 31)

De aici înțelegem că, cu cât un credincios este mai „plin de suc și verde” (adică cu cât este mai plin de Duhul Sfânt cum era Domnul Isus) cu atât va fi mai asemănător cu un lemn verde care este rezistent la aprindere atunci când este expus la foc, la focul mâniei.

Dar cu cât un credincios este mai uscat din punct de vedere spiritual, fiind lipsit de Apa Cuvântului Lui Dumnezeu și de Apa Duhului Sfânt, cu atât va fi mai bine pentru el să stea cât mai departe de focul mâniei !


În încheiere să mă întreb de care credincios sunt ?

1. Inflamabil (iau foc repede),
2. ignifug (nu iau foc deloc sunt asemănător cu Domnul Isus și Domnul Isus își trăiește viața Lui prin mine) sau sunt
3. neinflamabil (iau foc greu) ?


Dumnezeu să mă ajute să-I fiu tot mai asemănător Domnului Isus și EL să-ȘI trăiască viața [Lui] prin mine așa cum ÎI place Lui ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :