190. STĂRILE SUFLETEȘTI 10. CE MĂ FACE SĂ IAU FOC ? [Iacov 3.6]

190. STĂRILE SUFLETEȘTI 10. CE MĂ FACE SĂ IAU FOC ?

I Podcast I Pasaj Biblic : Iacov 3 : 6 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 09 Iulie 2022 I

În studiul anterior s-a vorbit despre om ca fiind un „combustibil” și este bine să-mi fac o autoevaluare pentru ca să știu :

 1. dacă sunt foarte inflamabil (mă aprind repede și ard tare la mânie),
 2. dacă sunt ignifug (mă aprind și ard foarte greu) sau
 3. dacă sunt neinflamabil (sunt undeva între cele două limite, mă „aprind” dar acest lucru nu se întâmplă ușor).

S-a vorbit despre gradul de rezistență la aprindere (la incendiu) dar în prezentul studiu vom observa ce ne face să luăm foc (indiferent de gradul de rezistență la foc pe care-l avem) și vom observa cum iau foc câte-un om din fiecare dintre cele trei categorii menționate mai sus.

De ce se „întâmplă” așa ? Deoarece în viață, treptat Dumnezeu ne va arăta care ne sunt punctele slabe, tocmai ca să ne punem la punct și în acele domenii ale vieții în care suntem vulnerabili și noi nu știam !


Care este „chibritul” care ne dă foc (ne face să ne aprindem de mânie) ?

 1. Cuvântul auzit care ne este adresat direct sau cuvintele pe care le auzim fiind doar în trecere pe lângă cineva,
 2. neascultarea intenționată,
 3. sfințenia închipuită a celui care are încă mult loc în el de pocăință, dar se crede a fi foarte sus din punct de vedere spiritual.

În primul rând, care este „chibritul” care ne dă foc (ne face să ne aprindem de mânie) ?

1. Cuvintele sunt chibritul cel mai folosit pentru a da foc

Limba este şi ea un foc, este o lume de nelegiuiri. Ea este aceea dintre mădularele noastre care întinează tot trupul şi aprinde roata vieţii, când este aprinsă de focul gheenei”. (Iacov 3 : 6)

Ne face să „luăm foc” cuvântul auzit care ne este adresat direct sau cuvintele pe care le auzim fiind doar în trecere pe lângă cineva. Iar aici putem nota fără a greși și expunerea noastră intenționată la știrile care sunt transmise în mass-media.

Și punct de vedere statistic, cu cât asculți mai multe cuvinte „de foc” (cuvinte care te provoacă, care te supără, te mânie) există probabilitatea mai mare de-a te aprinde decât dacă nu ai asculta deloc sau și mai bine, ai asculta cuvinte care te edifică, cuvinte ziditoare din punct de vedere spiritual cum ar fi în special citirea sau ascultarea Bibliei.


Notăm doar două exemple de cuvinte provocatoare de mânie. De ce ?

 • pentru a cunoaște ce fel de cuvinte au darul de-a da foc,
 • pentru a ști să nu spuneam astfel de cuvinte dar și
 • pentru a nu folosi tonul ridicat … care este clar că ajută la producerea mâniei celui care este ținta „tirului” meu verbal.

În Judecători 9 : 30 este notată reacția unui om inflamabil, care s-a aprins extrem de ușor.

Zebul, cârmuitorul cetăţii, a auzit ce zicea Gaal, fiul lui Ebed, şi s-a aprins de mânie”.

De ce ? Tocmai auzise cuvintele provocatoare rostite de un om mândru care se credea a fi ceva ce nu era în realitate ! Ori când auzi un „țânțar” că se crede armăsar cam îți crește tensiunea !


Dar tot cuvintele auzite pot da foc și unui om duhovnicesc. În Exod 10 : 28 – 29 și în capitolul 11 : 8 scrie că :

Faraon a zis lui Moise : „Ieşi de la mine ! Să nu cumva să te mai arăţi înaintea mea, căci în ziua în care te vei arăta înaintea mea, vei muri.”

„Da !”, a răspuns Moise, „nu mă voi mai arăta înaintea ta.” …

Atunci toţi aceşti slujitori ai tăi se vor coborî la mine şi se vor închina până la pământ înaintea mea, zicând : „Ieşi, tu şi tot poporul care te urmează !” După aceea, voi ieşi.” Moise a ieşit de la faraon, aprins de mânie”.

Și trebuie să ținem cont de faptul că Moise era tipul de om „ignifug”, care nu se aprindea deloc. De ce ? El era un om în vârstă de optzeci de ani, trecut printr-o școală de zdrobire interioară care a ținut în ultimii patruzeci de ani ai lui de viață !


În al doilea rând, care este „chibritul” care ne dă foc (care ne face să ne aprindem de mânie) ? Este :

2. Neascultarea intenționată

Ne poate crește tensiunea când îi cerem ceva cuiva, care se află sub autoritatea noastră, știm că poate face acel lucru și știm foarte bine că nu ne ascultă fiindcă nu vrea, ci pur și simplu se răzvrătește.

Un astfel de exemplu este scris în cartea Estera 1 : 12 :

Dar împărăteasa Vasti n-a vrut să vină când a primit prin fameni porunca împăratului. Şi împăratul s-a supărat foarte tare, s-a aprins de mânie”.


Și în al treilea rând, care este „chibritul” care ne dă foc (care mă face să mă aprind de mânie) ?

3. Sfințenia închipuită

Când vezi și auzi pe cineva care se dă sfânt dar nu este nici pe departe ce se pretinde a fi, ești în pericolul de-a lua foc și-a „exploda” pe acel cineva … dar de obicei exact lui nu-i spunem nimic ci ne mâniem pe toți și pe toate, la rând, pe cel ce are neșansa de-a-mi fi ieșit în cale !

În cartea Iov 32 : 1 – 5 este folosită expresia „s-a aprins de mânie” care mai arată și faptul că există posibilitatea ca până și omul care este neinflamabil, care se aprinde foarte greu să-și dea singur foc atunci când este martor timp îndelungat la ceva ce-i ridică tensiunea.

„Aceşti trei oameni au încetat să mai răspundă lui Iov, pentru că el se socotea fără vină. Atunci s-a aprins de mânie Elihu, fiul lui Baracheel din Buz, din familia lui Ram.

El s-a aprins de mânie împotriva lui Iov, pentru că zicea că este fără vină înaintea lui Dumnezeu. Şi s-a aprins de mânie împotriva celor trei prieteni ai lui, pentru că nu găseau nimic de răspuns şi totuşi osândeau pe Iov. Fiindcă ei erau mai în vârstă decât el, Elihu aşteptase până în clipa aceasta, ca să vorbească lui Iov. Dar, văzând că nu mai era niciun răspuns în gura acestor trei oameni, Elihu s-a aprins de mânie”.


În final să mă întreb : care este acel ceva ce-mi crește tensiunea ?

 1. Ce aud,
 2. neascultarea intenționată a altuia față de mine sau
 3. falsa neprihănire a unui om cu care am de-a face cândva ?

Am amintit aici doar trei situații de viață descrise în Biblie dar noi știm că pot fi mult mai multe. Dar indiferent de ce mă mânie, trebuie să iau în considerare că tocmai prin faptul că mă mânii mi se arată că și eu am o problemă iar ceilalți sunt folosiți tocmai pentru a-mi dovedi că sunt vulnerabil în domeniul respectiv și trebuie să fac ceva pentru a nu-mi mai ieși din fire !


Dumnezeu să mă ajute la aceasta dar și eu să-mi fac partea mea ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :