180 I 2023. PLANUL LUI DUMNEZEU [1 Samuel 23.1–5 I 1 Samuel 23.10-13 I 1 Samuel 30.8]

180 I 2023. PLANUL LUI DUMNEZEU

I Podcast I Pasaje Biblice : I Samuel 23 : 1 – 5 I I Samuel 23 : 10 – 13 I I Samuel 30 : 8 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 29 Iunie 2023 I

În viață pur și simplu ni se „întâmplă” anumite lucruri (sau cel puțin așa credem noi) dar de fapt, în viața creștinului nu există întâmplare ci numai evenimente pregătite de Dumnezeu. De noi depinde dacă vom face voia Lui Dumnezeu în situația respectivă a vieții sau ne vom face pe plac nou înșine !


Ce înseamnă slujirea după planul Lui Dumnezeu ?

Din pricina spațiului limitat, astăzi, cu ajutorul Lui Dumnezeu vom aminti cum a procedat David numai în trei situații complicate prin care a avut de trecut în viața lui :
1. când alții au avut o mare nevoie,
2. când el a avut nevoie de sprijin,
3. când cei din familia lui au avut mare nevoie de ajutor.


A sluji după planul Lui Dumnezeu înseamnă să-L întreb pe Dumnezeu ce să fac :

1. Când alții au o mare nevoie

În I Samuel 23 : 1 – 5 scrie că :

Au venit şi au spus lui David : „Iată că filistenii au început lupta împotriva Cheilei şi au jefuit ariile.” David a întrebat pe Domnul şi a zis : „Să mă duc şi să bat pe filistenii aceştia?” Şi Domnul i-a răspuns : „Du-te, bate pe filisteni şi izbăveşte Cheila.”

Dar oamenii lui David i-au zis : „Iată că noi ne temem chiar aici în Iuda; ce va fi când vom merge la Cheila, împotriva oştilor filistenilor ?”

David a întrebat iarăşi pe Domnul. Şi Domnul i-a răspuns : „Scoală-te şi coboară-te la Cheila, căci dau pe filisteni în mâinile tale.”

David s-a dus, dar, cu oamenii lui la Cheila şi s-a bătut împotriva filistenilor ; le-a luat vitele şi le-a pricinuit o mare înfrângere. Astfel a izbăvit David pe locuitorii din Cheila”.

Să ajut sau să nu-l ajut pe cel care se află într-o mare încurcătură ?


A sluji după planul Lui Dumnezeu înseamnă să-L întreb pe Dumnezeu pentru a ști ce să fac :

2. Când eu am nevoie de sprijin ?

Să îl observăm iarăși pe David ce a făcut el când s-a confruntat cu o asemenea situație. Nu a trecut decât foarte puțin timp după ce David i-a ajutat pe locuitorii Cheilei și David a ajuns să aibă nevoie deoarece a aflat că împăratul Saul are de gând să-i facă rău.

În situația respectivă el nu s-a bazat pe oamenii pe care i-a ajutat de puțiă vreme și nu a considerat că este clar că dacă el i-a ajutat pe cei din Cheila logic că și ei îl vor ajuta ci L-a întrebat pe Domnul ce va urma.

În I Samuel 23 : 10 – 13 scrie că :

Şi David a zis : „Doamne Dumnezeul lui Israel, robul Tău a aflat că Saul vrea să vină la Cheila ca să nimicească cetatea din pricina mea.

Mă vor da în mâinile lui locuitorii din Cheila ? Se va coborî Saul aici, cum a aflat robul Tău ? Doamne Dumnezeul lui Israel, binevoieşte şi descoperă lucrul acesta robului Tău !”

Şi Domnul a răspuns : „Se va coborî.”

David a mai zis : „Mă vor da locuitorii din Cheila, pe mine şi pe oamenii mei, în mâinile lui Saul ?”

Şi Domnul a răspuns : „Te vor da.”

Atunci David s-a sculat cu oamenii lui, în număr de aproape şase sute de inşi ; au ieşit din Cheila şi s-au dus unde au putut”.


A sluji după planul Lui Dumnezeu înseamnă să-L întreb pe Dumnezeu și atunci :

3. Când cei din familia mea au nevoie de ajutor

În I Samuel 30 : 8 este notat cum a procedat David când și-a dat seama că și-a pierdut familia.

Şi David a întrebat pe Domnul : „Să urmăresc oastea aceasta ? O voi ajunge ?” Domnul i-a răspuns : „Urmăreşte-o, căci o vei ajunge şi vei izbăvi totul.

Și așa a fost.


În concluzie vom nota că „a sluji pe cei din vremea mea, după planul Lui Dumnezeu” înseamnă de fapt a-L întreba pe Dumnezeu de fiecare dată pentru a afla ce am de făcut în situația în care sunt pus ! De ce ?

Deoarece eu nu voi putea să ajut pe toată lumea de pe pământ iar Dumnezeu are un plan exact pentru mine și pentru viața mea. Planul Lui Dumnezeu este făcut mai contează doar ca și eu să aflu care este voia Lui Dumnezeu pentru mine în situația prin care trec chiar acum !


Podcastul poate fi ascultat aici :