Marcu 1.14-15 (II), Potriveşte-ţi viaţa după Cuvântul Lui Dumnezeu !

2. Locul

„ … Isus a venit în Galileea … ”. (Marcu 1 : 14)

La vremea stabilită de Dumnezeu, Domnul Isus Şi-a început lucrarea publică, în locul în care Dumnezeu L-a vrut, cerând (am ales să folosim un cuvânt mai blând), ca oamenii să-şi schimbe atitudinea cu care-şi trăiesc viaţa.

Evanghelistul Matei notează :

  • când a venit Domnul Isus în Galileea (după întemniţarea lui Ioan Botezătorul),
  • de ce acolo şi nu în altă parte („ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul Isaia”) şi
  • ce a fost El şi ce a făcut acolo („a răsărit lumina … a început să propovăduiască”) :

Când a auzit Isus că Ioan fusese închis, a plecat în Galileea.

  • A părăsit Nazaretul şi
  • a venit de a locuit în Capernaum, lângă mare, în ţinutul lui Zabulon şi Neftali,
  • ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul Isaia [capitolul 9 : 1 – 2], care zice : „Ţara lui Zabulon şi ţara lui Neftali, înspre mare [Marea Galileii sau Lacul Ghenezaret], dincolo de Iordan, Galileea Neamurilor, norodul acesta, care zăcea în întuneric, a văzut o mare lumină ; şi peste cei ce zăceau în ţinutul şi în umbra morţii a răsărit lumina.”
    De atunci încolo, Isus a început să propovăduiască şi să zică : „Pocăiţi-vă, căci Împărăţia cerurilor este aproape”. (Matei 4 : 12 – 17)

Domnul Isus a împlinit ce era scris despre El, Isus fiind lumina de care era scris prin proorocul Isaia. În Psalmul 27 : 1 scrie :

Domnul este lumina şi mântuirea mea : de cine să mă tem ? Domnul este sprijinitorul vieţii mele : de cine să-mi fie frică ?

„ … peste cei ce zăceau în ţinutul şi în umbra morţii a răsărit lumina”.

Prin Evanghelizare omul trece din întuneric la lumină : 

Voi însă sunteţi o seminţie aleasă, o preoţie împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu Şi l-a câştigat ca să fie al Lui, ca să vestiţi puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din întuneric la lumina Sa minunată …”. (I Petru 2 : 9)

Creştinilor din Efes, apostolul Pavel le-a scris : „De aceea zice : „Deşteaptă-te tu care dormi, scoală-te din morţi, şi Hristos te va lumina”. (Efeseni 5 : 14)

Dacă Domnul Şi-a potrivit viaţa după Cuvânt, la fel trebuie să facem şi noi ! Dar pentru aceasta trebuie ca mai întâi să cunoaştem Cuvântul Lui Dumnezeu.


STUDII ASEMĂNĂTOARE :