Marcu 1.14-15 (I), Potriveşte-ţi viaţa după Cuvântul Lui Dumnezeu !

După ce a fost închis Ioan, Isus a venit în Galileea şi propovăduia Evanghelia lui Dumnezeu. El zicea :

S-a împlinit vremea, şi Împărăţia lui Dumnezeu este aproape.

Pocăiţi-vă şi credeţi în Evanghelie”. (Marcu 1 : 14 – 15)

Din aceste versete putem învăţa că există cel puţin trei domenii în trebuie să fim atenţi. La ce  ? Contează :

  • cum folosim timpul vieţii,
  • locul în care ne aflăm precum şi
  • atitudinea cu care ne trăim viaţa.

La vremea stabilită de Dumnezeu, Domnul Isus Şi-a început lucrarea publică, în locul în care Dumnezeu L-a vrut, cerând (am ales să folosim un cuvânt mai blând), ca oamenii să-şi schimbe atitudinea cu care-şi trăiesc viaţa.


1. Timpul

După ce a fost închis Ioan, Isus a venit în Galileea … El zicea : „S-a împlinit vremea”. (Marcu 1 : 14 – 15)

Isus, plin de puterea Duhului, S-a întors în Galileea şi I s-a dus vestea în tot ţinutul dimprejur. El învăţa pe oameni în sinagogile lor şi era slăvit de toţi.

A venit în Nazaret, unde fusese crescut ; şi, după obiceiul Său, în ziua Sabatului a intrat în sinagogă. S-a sculat să citească, şi I s-a dat cartea prorocului Isaia. Când a deschis-o, a dat peste locul unde era scris :

„Duhul Domnului este peste Mine, pentru că M-a uns să vestesc săracilor Evanghelia ; M-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozirea, şi orbilor căpătarea vederii ; să dau drumul celor apăsaţi şi să vestesc anul de îndurare al Domnului.”

În urmă, a închis cartea, a dat-o înapoi îngrijitorului şi a şezut jos. Toţi cei ce se aflau în sinagogă aveau privirile pironite spre El.

Atunci a început să le spună : „Astăzi s-au împlinit cuvintele acestea din Scriptură pe care le-aţi auzit”. (Luca 4 : 14 – 21)

În Evanghelia după Luca (capitolul 4), sunt redate versetele 18 şi 19, care sunt o parte dintr-un citat din Isaia (61 : 1 – 2) :

Duhul Domnului este peste Mine, pentru că M-a uns să vestesc săracilor Evanghelia ; M-a trimis

  • să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită,
  • să propovăduiesc robilor de război slobozirea, şi orbilor căpătarea vederii ;
  • să dau drumul celor apăsaţi şi
  • să vestesc anul de îndurare al Domnului.”

Dar deşi aceste versete erau scrise de multă vreme, (Isaia a trăit cu peste 700 de ani înainte) împlinirea lor a fost posibilă doar după ce a sosit vremea Lui Dumnezeu : era venit Domnul Isus pe pământ şi de puţină vreme Duhul Domnului era venit peste El …

Domnul Isus, până nu a venit timpul stabilit de Dumnezeu, („împlinirea vremii”, Galateni 4 : 4) deşi era Fiul Lui Dumnezeu, nu a vestit Evanghelia şi nu S-a implicat în domeniul spiritual (vindecări, eliberarea de duhuri … ).

  • Şi până atunci, Domnul Isus a avut o lucrare în sinagogă, pentru că este scris clar că :„ … după obiceiul Său, în ziua Sabatului a intrat în sinagogă.
  • S-a sculat să citească, şi
  • I s-a dat cartea prorocului Isaia”. (Luca 4 : 16 – 17)

Dar de-abia din ziua aceea, a ieşit dintre ziduri, având o activitate în afară (lângă mare, pe munte etc.). Acestea sunt chemări şi trimiteri diferite şi contează să fac voia Lui Dumnezeu.

Aceasta înseamnă că trebuie să ştiu exact timpul pentru anumite lucrări, nu doar să iau un verset din Biblie şi să trec la împlinirea lui, motivând că este scris !

Versete citate erau scrise de mult timp, dar nimeni nu şi le-a atribuit legitim. Ele aveau un destinatar precis : Mesia, adică Domnul Isus !

Cum pot afla care este voia Lui Dumnezeu pentru mine ? Stând suficient timp în prezenţa Lui şi trăindu-mi viaţa conform Cuvântului Lui Dumnezeu şi a voii Lui !

(Va continua)


 STUDII ASEMĂNĂTOARE :