Marcu 1.14-15 (III), Pocăința. Potriveşte-ţi viaţa după Cuvântul Lui Dumnezeu !

3. Atitudinea / Pocăinţa

La vremea stabilită de Dumnezeu, Domnul Isus Şi-a început lucrarea publică, în locul în care Dumnezeu L-a vrut, cerând (am ales să folosim un cuvânt mai blând), ca oamenii să-şi schimbe atitudinea cu care-şi trăiesc viaţa :

Pocăiţi-vă şi credeţi în Evanghelie”. (Marcu 1 : 15)

Pocăinţa a fost mesajul transmis de Domnul Isus, dar şi de :

 • Ioan Botezătorul :
  • Faceţi, dar, roade vrednice de pocăinţa voastră. Şi să nu credeţi că puteţi zice în voi înşivă : „Avem ca tată pe Avraam !” Căci vă spun că Dumnezeu din pietrele acestea poate să ridice fii lui Avraam”. (Matei 3 : 8 – 9) Evanghelistul Luca a scris cuvintele lui Ioan Botezătorul :
  • Faceţi, dar, roade vrednice de pocăinţa voastră şi nu vă apucaţi să ziceţi în voi înşivă : „Avem pe Avraam ca tată !” Căci vă spun că Dumnezeu din pietrele acestea poate să ridice fii lui Avraam”. (Luca 3 : 8)
 • Ucenicii Domnului Isus :
  • Ucenicii au plecat şi au propovăduit pocăinţa”. (Marcu 6 : 12) În Ziua Învierii, Domnul Isus le-a spus ucenicilor :
  • Iată ce vă spuneam când încă eram cu voi, că trebuie să se împlinească tot ce este scris despre Mine în Legea lui Moise, în Proroci şi în Psalmi.” Atunci le-a deschis mintea, ca să înţeleagă Scripturile. Şi le-a zis : „Aşa este scris şi aşa trebuia să pătimească Hristos şi să învie a treia zi dintre cei morţi. Şi să se propovăduiască tuturor neamurilor, în Numele Lui, pocăinţa şi iertarea păcatelor, începând din Ierusalim. Voi sunteţi martori ai acestor lucruri. Şi iată că voi trimite peste voi făgăduinţa Tatălui Meu ; dar rămâneţi în cetate până veţi fi îmbrăcaţi cu putere de sus”. (Luca 24 : 44 – 49) Iar apostolii exact aşa au făcut :
  • Petru şi apostolii ceilalţi, drept răspuns, i-au zis : „Trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni ! Dumnezeul părinţilor noştri a înviat pe Isus pe care voi L-aţi omorât, atârnându-L pe lemn. Pe acest Isus, Dumnezeu L-a înălţat cu puterea Lui şi L-a făcut Domn şi Mântuitor, ca să dea lui Israel pocăinţa şi iertarea păcatelor. Noi suntem martori ai acestor lucruri, ca şi Duhul Sfânt pe care L-a dat Dumnezeu celor ce ascultă de El”. (Faptele Apostolilor 5 : 29 – 32)
 • Apostolul Pavel :
  • le spunea creştinilor din Milet şi din Efes : „Ştiţi că n-am ascuns nimic din ce vă era de folos şi nu m-am temut să vă propovăduiesc şi să vă învăţ înaintea norodului şi în case şi să vestesc iudeilor şi grecilor pocăinţa faţă de Dumnezeu şi credinţa în Domnul nostru Isus Hristos”. (Faptele Apostolilor 20 : 20 – 21)
  • împăratului Agripa i-a spus : „Ci am propovăduit întâi celor din Damasc, apoi în Ierusalim, în toată Iudeea şi la Neamuri, să se pocăiască şi să se întoarcă la Dumnezeu şi să facă fapte vrednice de pocăinţa lor”. (Faptele Apostolilor 26 : 20)
  • lui Timotei i-a scris : „ … robul Domnului nu trebuie să se certe ; ci să fie blând cu toţi, în stare să înveţe pe toţi, plin de îngăduinţă răbdătoare, să îndrepte cu blândeţe pe potrivnici, în nădejdea că Dumnezeu le va da pocăinţa, ca să ajungă la cunoştinţa adevărului ; şi, venindu-şi în fire, să se desprindă din cursa diavolului, de care au fost prinşi ca să-i facă voia”. (II Timotei 2 : 24 – 26)

Apostolul Pavel le-a scris creştinilor din Corint :

„ … prin noi înşine să învăţaţi să nu treceţi peste „ce este scris … ”. (I Corinteni 4 : 6)

Concluzia este următoarea :

Învaţă să nu treci peste ce este scris în Cuvânt ! Potriveşte-ţi viaţa după Cuvântul Lui Dumnezeu !


STUDII ASEMĂNĂTOARE :

 • POCĂINŢA, Isaia 31.6, Ieremia 3.14, Ieremia 3.22, Ieremia 18.11-12, 25.5, 35.15

 • MARCU 1.14-15 (I), Potriveşte-ţi viaţa după Cuvântul Lui Dumnezeu !

 • MARCU 1.14-15 (II), Potriveşte-ţi viaţa după Cuvântul Lui Dumnezeu !