Pilda negustorului căutător de perle de mare preţ I II. Cele trei preţuri [Matei 13.45-46]

Pilda negustorului căutător de perle de mare preţ

Pentru a obţine lucruri de valoare trebuie plătit un preţ pe măsura valorii lucrurilor dorite. La fel este şi în domeniul valorilor din Cer.

În Evanghelia după Matei în capitolul 13 sunt scrise şapte pilde. Nu toate au şi tâlcuirea … Pilda negustorului poate fi sintetizată astfel : Împărăţia cerurilor se mai aseamănă cu un negustor [Isus] care caută mărgăritare frumoase.

Şi, când găseşte un mărgăritar de mare preţ [Biserica], se duce [pleacă] de vinde tot ce are [toate lucrurile, Jertfa de pe cruce] şi-l cumpără”. (Matei 13 : 45 – 46).


Cele trei preţuri

Preţ înseamnă şi :

„Valoare, importanță, însemnătate”. (Dex)


Pentru a obţine lucruri de valoare trebuie plătit un preţ pe măsura valorilor dorite


Avem cel puţin trei adevăruri pe care le putem învăţa din Pilda negustorului. 

  1. Negustorul ÎL reprezintă pe Isus. El a plătit un preţ … Şi-a dat viaţa în locul meu.
  2. Cum L-au preţuit contemporanii Lui ?
  3. Cum ÎL preţuiesc eu ?

I. Isus : Preţul plătit de Domnul Isus pentru Biserică a fost viaţa Lui

În Vechiul Testament se ştia că omul nu se va putea duce singur, pe sine însuşi în Cer. În Psalmul 49 : 8 scrie :

Răscumpărarea sufletului lor este aşa de scumpă, că nu se va face niciodată”.

În Noul Testament, întrebarea, pe care Domnul Isus a pus-o este aceasta :

Şi ce ar folosi unui om să câştige toată lumea, dacă şi-ar pierde sufletul ? Sau ce ar da un om în schimb pentru sufletul său ?” (Evanghelia după Matei 16 : 26)

Harul nostru constă în faptul că mântuirea a fost făcută posibilă prin Jertfa Domnului Isus :

Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică”. (Evanghelia după Ioan 3 : 27)

Domnul Isus a dat totul, Şi-a dat viaţa Lui ! Apostolul Pavel a scris, despre Domnul Isus : „ … care S-a dat pe Sine însuşi ca preţ de răscumpărare pentru toţi ; faptul acesta trebuia adeverit la vremea cuvenită”. (I Timotei 2 : 6)

Ce înseamnă aceasta pentru noi ?

  • I Corinteni 6 : 20 „Căci aţi fost cumpăraţi cu un preţ. Proslăviţi, dar, pe Dumnezeu în trupul şi în duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu”.
  • Romani 3 : 24 „Şi sunt socotiţi neprihăniţi, fără plată, prin harul Său, prin răscumpărarea care este în Hristos Isus”. În Efeseni 1 : 7 scrie că : „În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor, după bogăţiile harului Său”.

II. Cât a fost Domnul Isus de preţuit (sau de dispreţuit) de către unii dintre contemporanii Lui ?

Dispreţuit şi părăsit de oameni, Om al durerii şi obişnuit cu suferinţa, era aşa de dispreţuit, că îţi întorceai faţa de la El, şi noi nu L-am băgat în seamă”. (Isaia 53 : 3)

Cum L-a văzut Tatăl pe Isus, cum ÎL privea văzut Maria şi ce părere aveau despre Domnul Isus, Iuda Iscarioteanul şi mai marii din vremea aceea ?

Subevaluarea (preţul subevaluat) pe care un om îl acordă la piaţa pentru a cumpăra ceva, este un sinonim al dispreţului faţă de vânzător şi faţă de produsele lui.

Devalorizarea din minte sau supraaprecierea acordată, nu scade şi nici nu măreşte valoarea acelui lucru, ci doar îl face pe omul respectiv să profite de vânzător (sau onvers) şi să dea prea puţin (sau prea mult) pentru un lucru, dacă vânzătorul acceptă târgul !


1. Cum Îşi privea Fiul, Dumnezeu ?

De îndată ce a fost botezat, Isus a ieşit afară din apă. Şi în clipa aceea, cerurile s-au deschis, şi a văzut pe Duhul lui Dumnezeu coborându-Se în chip de porumbel şi venind peste El. Şi din ceruri s-a auzit un glas care zicea :

„Acesta este Fiul Meu preaiubit în care Îmi găsesc plăcerea”. (Evanghelia după Matei 3 : 16 – 17)

2. Ce părere aveau unii dintre contemporanii Lui ?

Pentru unii Domnul Isus a fost privit doar ca :

  • fiul unui tâmplar : „Oare nu este El fiul tâmplarului? Nu este Maria mama Lui? Şi Iacov, Iosif, Simon şi Iuda, nu sunt ei fraţii Lui ?” (Evanghelia după Matei 13 : 55)
  • un rob. În Israel un rob costa treizeci de arginţi, (a se vedea Exod 21 : 31 – 32, numai că în original este folosit numeraul treizeci în loc de trei, cum apare în traducerea Cornilescu).

În Evanghelia după Matei 27 : 9 scrie că :

Atunci s-a împlinit ce fusese vestit prin prorocul Ieremia, care zice : „Au luat cei treizeci de arginţi, preţul Celui preţuit, pe care L-au preţuit unii din fiii lui Israel”.


III. Ce preţ are Isus pentru mine ? Harul scump şi Harul ieftin …

Şi dacă îmbrăţişaţi cu dragoste numai pe fraţii voştri, ce lucru neobişnuit faceţi ? Oare păgânii nu fac la fel ?”. (Evanghelia după Matei 5 : 47)

Harul este un cuvânt străin (grecesc) rămas netradus în limba română. Poate pentru totdeauna va rămânea neînţeles pentru noi.

Ucenicul pe care Domnul Isus l-a ales pentru a face parte din grupul apropiaţilor Lui, ajunge să îşi piardă sufletul, (Iuda Iscarioteanul), iar Baraba (tâlharul care a făcut chiar şi o crimă), scapă cu viaţă datorită Jertfei Domnului Isus. Noi am spune că este nedrept, dar Harul nu este drept, este un Dar nemeritat !

Câtă valoare are Isus pentru mine ? E simplu, cât Îi ofer Domnului Isus din mine ? Pe ce-mi dau banii, timpul, viaţa ? Aceea este valoarea pe care I-o atribui Lui !

  • Evanghelia după Matei 6 : 21 „Pentru că unde este comoara voastră, acolo va fi şi inima voastră”.
  • Evanghelia după Luca 12 : 34 „Căci unde este comoara voastră, acolo este şi inima voastră”.

Din această pildă învăţăm despre valoarea renunţărilor (a lepădării de sine) pentru obţinerea valorii preţuite


STUDII ASEMĂNĂTOARE :