Treizeci de arginţi [Exod 21.32, Zaharia 11.12-13, Matei 27.9-10]

Preţul Celui preţuit sau : Ce valoare are pentru mine Isus ?

„ … Hristosul, care este mai presus de toate lucrurile, Dumnezeu binecuvântat în veci. Amin !”. (Romani 9 : 5)

Ce valoare are pentru mine Dumnezeu ? Întrebarea poate părea deplasată, dar pentru cumpărarea Domnului Isus, de fapt chiar s-a stabilit un preţ (cerut însă … după faţa omului) !

Despre Domnul Isus ştim că : „a luat chip de rob” (Filipeni 2 : 7)… şi în momentul vânzării, a fost evaluat exact la preţul unui rob.

Lucrul acesta este deranjant pentru oricine ! Dacă tot sunt de vânzare … măcar să dea mult pentru mine ! Aşa se produc devalorizările … dăm cuiva preţul din mintea noastră, cât considerăm noi că valorează acel om !

Dar valorile spirituale nu fac / costă cât crede oarecarele de pe drum, pentru că ele au valoarea dată de Dumnezeu.


I.  Înaintea lui Dumnezeu, sufletul omului are aceeaşi valoare, indiferent de statutul social

De fapt, la ora actuală, cât costă un om de rând ? Mai puţin decât un miliardar ? Nu ! De ce ? Fiindcă este făcut din acelaşi material. În Lege era poruncit ca :

Bogatul să nu plătească mai mult, şi săracul să nu plătească mai puţin de o jumătate de siclu, ca dar ridicat pentru Domnul, pentru răscumpărarea sufletelor”. (Exodul 30 : 15)

Sufletul este similar, chiar şi trupul (carnea omului, indiferent de funcţia deţinută pentru un timp) are exact aceeaşi compoziţie, părul … la fel, oasele sunt identice, diferenţa este dată doar de statutul social, însă prin moarte, Dumnezeu rezolvă şi această problemă !

În Filipeni 2 : 6 – 7 scrie :

El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuşi n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci S-a dezbrăcat pe Sine însuşi şi a luat un chip de rob, făcându-Se asemenea oamenilor”.


II. Treizeci de arginţi au fost plătiţi pentru vânzarea / cumpărarea Domnului Isus

În Evanghelia după Matei 27 : 9 – 10 scrie :

Atunci s-a împlinit ce fusese vestit prin prorocul Ieremia, care zice : „Au luat cei treizeci [gr. triakonta] de arginţi, [gr. argyria, termenul generic pentru bucata de argint, siclul] preţul Celui preţuit, pe care L-au preţuit unii din fiii lui Israel ; şi i-au dat pe „Ţarina olarului”, după cum îmi poruncise Domnul”.

Textul este preluat din … Zaharia 11 : 12 – 13 :

Eu le-am zis : „Dacă găsiţi cu cale, daţi-mi plata ; dacă nu, nu mi-o daţi !” Şi mi-au cântărit ca plată, treizeci de arginţi [ebr. keseph, şekel sau siclu].
Dar Domnul mi-a zis : „Aruncă olarului preţul acesta scump cu care m-au preţuit !” Şi am luat cei treizeci de arginţi şi i-am aruncat în Casa Domnului pentru olar”.


III. Treizeci (sheloshim) de arginţi (sicli) era preţul unui rob

Acesta era suma care trebuia să fie plătită pentru robul, care era ucis de un bou. A se vedea Exod 21 : 31 – 32

Când boul va împunge pe un băiat sau pe o fată, i se va face după legea aceasta ; dar dacă boul împunge pe un rob, fie bărbat, fie femeie, să se dea trei [ebr. sheloshim] sicli de argint stăpânului robului, şi boul să fie ucis cu pietre”.

În traducerea Cornilescu, derutează faptul că scrie : trei sicli, dar acelaşi numeral (sheloshim care şi în alte traduceri din limba română este tradus corect cu treizeci), chiar şi Cornilescu, în celelalte locuri în care sheloshim apare în ebraică, îl traduce tot cu treizeci !


A ) Să observăm patru exemple din Biblie (traducerea Cornilescu) :

  • Geneza 11 : 14 „La vârsta de treizeci [ebr. sheloshim] de ani, Şelah a născut pe Eber”.
  • Geneza 11 : 18 „La vârsta de treizeci [ebr. sheloshim] de ani, Peleg a născut pe Reu”.
  • Geneza 11 : 22 „La vârsta de treizeci [ebr. sheloshim] de ani, Serug a născut pe Nahor”.
  • Geneza 18 : 30 „Avraam a zis : „Să nu Te mânii, Doamne, dacă voi mai vorbi. Poate că se vor găsi în ea numai treizeci [ebr. sheloshim] de oameni buni.” Şi Domnul a zis: „N-o voi nimici, dacă voi găsi în ea treizeci [ebr. sheloshim] de oameni buni”., etc.

B ) Cum este tradus versetul din  Exod 21 : 32, în alte patru traduceri din limba română ?

  • Biblia 1688 „Iară de va împunge taurul rob au roabă, 30 de drahme de argint va da stăpânului lor, şi taurul cu pietri să să omoară”. (Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi – 2001, p. 93)
  • Biblia de la Blaj (1795) „Iară de va împunge taurul rob sau roabă, treizeci de drahme de argint va da stăpânului lor, şi taurul cu pietri să se omoară”.
  • Biblia Regele Carol II (1939) „Şi dacă boul va împunge un rob sau o roabă să se plătească stăpânului lor treizeci de sicli de argint, iar boul să fie ucis cu pietre”.
  • Biblia în Versiune Actualizată (2015) „Dacă boul va împunge un sclav sau o sclavă, proprietarul să plătească stăpânului sclavilor treizeci de şecheli de argint ; iar boul să fie omorât cu pietre”.

C ) Cât este echivalentul a treizeci de arginţi în data de 10 Iulie 2017 ?

Preţul de treizeci de aginţi, (sicli), este echivalentul a 145 de euro, (având în vedere că un siclu are aproximativ 11 grame, iar un gram de argint pur costă 0,4408 euro). În lei ar fi 664,53 lei, la cursul de azi, 10 Iulie 2017.