Liniştirea Divină. I. Introducere [Ioan 14.1-14]

Credinţa în Domnul Isus şi în Dumnezeu aduce :

1. liniştirea inimii (v. 1 – 7),
2. o cunoaştere mai profundă a Lui Dumnezeu prin Isus (v. 8 – 11) mai ales în perioadele de încercare, iar aceasta linişte încrezătoare ne face să ne bazăm pe Dumnezeu pentru
3. intervenţiile Lui Divine, supranaturale (v. 12 – 14), de care are parte cel ce se încrede în Dumnezeu.

Pasajul poate fi rezumat prin versetul din Isaia 26 : 3

Celui cu inima tare, Tu-i chezăşuieşti [garantezi] pacea ; da, pacea, căci se încrede în Tine”.

Să nu vi se tulbure [gr. tarassesthō din tarassó: „a se agita, a se tulbura”] inima. Aveţi credinţă în Dumnezeu şi aveţi credinţă în Mine. În casa Tatălui Meu sunt multe locaşuri. Dacă n-ar fi aşa, v-aş fi spus. Eu Mă duc să vă pregătesc un loc. Şi după ce Mă voi duce şi vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce şi vă voi lua cu Mine, ca acolo unde sunt Eu, să fiţi şi voi. Ştiţi unde Mă duc şi ştiţi şi calea într-acolo.” „Doamne”, I-a zis Toma, „nu ştim unde Te duci ; cum putem să ştim calea într-acolo ?” Isus i-a zis : „Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. Nimeni nu vine la [gr. pros „spre”] Tatăl decât prin Mine.

Dacă M-aţi fi cunoscut pe Mine, aţi fi cunoscut şi pe Tatăl Meu. Şi de acum încolo Îl veţi cunoaşte ; şi L-aţi şi văzut.” „Doamne”, I-a zis Filip, „arată-ne pe Tatăl, şi ne este de ajuns.” Isus i-a zis : „De atâta vreme sunt cu voi şi nu M-ai cunoscut, Filipe ? Cine M-a văzut pe Mine a văzut pe Tatăl. Cum zici tu, dar : „Arată-ne pe Tatăl” ? Nu crezi că Eu sunt în Tatăl, şi Tatăl este în Mine ?

Cuvintele pe care vi le spun Eu, nu le spun de la Mine ; ci Tatăl, care locuieşte în Mine, El face aceste lucrări ale Lui. Credeţi-Mă că Eu sunt în Tatăl, şi Tatăl este în Mine ; credeţi cel puţin pentru lucrările acestea. Adevărat, adevărat vă spun că cine crede în Mine va face şi el lucrările pe care le fac Eu ; ba încă va face altele şi mai mari decât acestea, pentru că Eu Mă duc la Tatăl ; şi orice veţi cere în Numele Meu, voi face, pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul. Dacă veţi cere ceva în Numele Meu, voi face”. (Ioan 14 : 1 – 14)


Introducere

În viaţă, din diferite motive, ajungem să fim foarte tulburaţi. Cuvântul tarassó „a se tulbura” traduce patruzeci şi şase de cuvinte diferite în Septuaginta. De cât de multe stări sufleteşti negative poate să aibă parte un om !

Ucenicii erau apăsaţi în sufletele lor din cauza faptului că în scurtă vreme (înainte de răsăritul soarelui), aveau să rămână singuri. Dar oare câţi se mai consumă azi din cauza faptului că nu mai au parte de prezenţa Lui Dumnezeu ?


STUDI ASEMĂNĂTOARE :