Liniştirea Divină. IV. Intervenţiile Divine supranaturale [Ioan 14.1-14]

Într-o inimă tulburată, liniştirea se produce auzind promisiunile Domnului Isus şi crezându-L pe Cuvânt. Dar vor exista momente în viaţă când vom experimenta exact ce a scris David (în Psalmul 65 : 5) :

În bunătatea Ta, Tu ne asculţi prin minuni, Dumnezeul mântuirii noastre, nădejdea tuturor marginilor îndepărtate ale pământului şi mării !

Vom reda doar şapte exemple de acest fel, pe care le găsim în cartea Faptele Apostolilor …

  1. Faptele Apostolilor 2 : 3 „Nişte limbi ca de foc au fost văzute împărţindu-se printre ei şi s-au aşezat câte una pe fiecare din ei”.

  2. Faptele Apostolilor 4 : 31 „După ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunaţi ; toţi s-au umplut de Duhul Sfânt şi vesteau Cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală”.

  3. Faptele Apostolilor 5 : 1 – 11 (Anania şi Safira) … şi pedepsele fac parte din această categorie … a se vedea şi Fapte 13 : 8 – 12 (Elima vrăjitorul). În Evrei 10 : 31 scrie că : „Grozav lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului celui Viu !

  4. Faptele Apostolilor 5 : 14 – 15 „Numărul celor ce credeau în Domnul, bărbaţi şi femei, se mărea tot mai mult ; până acolo că scoteau pe bolnavi chiar pe uliţe şi îi puneau pe paturi şi pe aşternuturi, pentru ca, atunci când va trece Petru, măcar umbra lui să treacă peste vreunul din ei”.

  5. Faptele Apostolilor 5 : 19, 23 „Dar un înger al Domnului [1.] a deschis uşile temniţei, noaptea, [2.] i-a scos afară şi [3.] le-a zis : … „Temniţa am găsit-o încuiată cu toată grija, şi pe păzitori stând în picioare la uşi ; dar, când am deschis, n-am găsit pe nimeni înăuntru.” …”. Au fost salvaţi … ca Lot !

  6. Faptele Apostolilor 8 : 38 – 40 „A poruncit să stea carul, s-au coborât amândoi în apă, şi Filip a botezat pe famen. Când au ieşit afară din apă, Duhul Domnului a răpit pe Filip, şi famenul nu l-a mai văzut. În timp ce famenul îşi vedea de drum, plin de bucurie, Filip se afla la Azot, de unde s-a dus până la Cezareea. Şi propovăduia Evanghelia în toate cetăţile prin care trecea”.

Dacă tu l-ai fi auzit pe famen istorisindu-ţi acest fapt, l-ai fi crezut ?


  1. Faptele Apostolilor 12 : 6 – 10 „În noaptea zilei când avea de gând Irod să-l înfăţişeze la judecată, Petru dormea între doi ostaşi, legat de mâini cu două lanţuri ; şi nişte păzitori păzeau temniţa la uşă. Şi iată, un înger al Domnului a stat lângă el pe neaşteptate, şi o lumină a strălucit în temniţă. Îngerul a deşteptat pe Petru, lovindu-l în coastă, şi i-a zis : „Scoală-te iute !” Lanţurile i-au căzut jos de pe mâini. Apoi îngerul i-a zis : „Încinge-te şi leagă-ţi încălţămintea.” Şi el a făcut aşa. Îngerul i-a mai zis: „Îmbracă-te în haină şi vino după mine.” Petru a ieşit afară şi a mers după el, fără să ştie dacă ce făcea îngerul este adevărat. I se părea că are o vedenie. După ce au trecut de straja întâi şi a doua, au ajuns la poarta de fier care dă în cetate, şi ea li s-a deschis singură ; au ieşit şi au trecut într-o uliţă. Îndată, îngerul a plecat de lângă el. Când şi-a venit Petru în fire, a zis: „Acum văd cu adevărat că Domnul a trimis pe îngerul Său şi m-a scăpat din mâna lui Irod şi de la tot ce aştepta poporul iudeu.” … ”.

Şi astăzi copile al Lui Dumnezeu,

Duhul Sfânt ştie ce tulburare ai în inima ta,

iar Domnul Isus te va linişti aşa cum numai EL ştie să o facă !


STUDII ASEMĂNĂTOARE :